אלקטרה | מחירון מאי 2024

INVERTER מיני מרכזי

חדש

ELECTRA EMD A SQ INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 9,490 ₪ 11,560 ₪ 12,260

₪ 10,540 ₪ 12,840 ₪ 13,620

42,000 (9,500~44,000) 52,545 (60,000~14,000) 54,250 (65,000~15,000)

36,500 (9,300~40,000) 50,700 (12,000~54,000) 54,000 (14,000~57,000)

EMD A SQ INVERTER 45T EMD A SQ INVERTER 55T EMD A SQ INVERTER 65T

Wi-Fi מובנה

דירוג אנרגטי

מעבה SQ שקט במיוחד

אינוורטר בתקינה אירופית

מהירויות 100 מפוח

מגע יבש מובנה

פקד קירי

שלט אלחוטי מתקדם

100

אחריות 3

שלוש שנות

ELECTRA LD INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 3,770 ₪ 4,220 ₪ 5,390

₪ 4,190 ₪ 4,690 ₪ 5,990

9,895 (3,200~15,354) 13,989 (4,600~19,500) 19,790 (5,200~29,000)

11,945 (2,900~12,750) 17,745 (4,670~19,500) 24,908 (5,000~26,500)

A++ A++ A++

LD INVERTER 170 LD INVERTER 240 LD INVERTER 340

ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה

דירוג אנרגטי

WIFI מובנה

מזגן בתקינה אירופאית

אחריות 3

שלוש שנות

4 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

Made with FlippingBook - Online catalogs