אלקטרה | מחירון מאי 2024

ON-OFF מיני מרכזי

ELECTRA EMD

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 7,820 ₪ 7,970 ₪ 8,330 ₪ 8,650 ₪ 9,720 ₪ 11,580 ₪ 15,200

₪ 8,690 ₪ 8,850 ₪ 9,250 ₪ 9,610 ₪ 10,800 ₪ 12,870 ₪ 16,890

36,900 36,000 40,600 45,400 50,000 56,000 72,000

37,000 36,000 41,100 46,100 50,000 57,000 76,000

E

EMD 40 EMD 40T EMD 45T EMD 50T EMD 55T EMD 60T EMDV 75T

G

B F E F

-

עוצמתי במיוחד

המיני מרכזי האמין והנמכר ביותר בישראל

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

יצרן 1

שנת אחריות

ELECTRA JAMAICA

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 6,550 ₪ 7,820 ₪ 7,970 ₪ 9,240

₪ 7,280 ₪ 8,690 ₪ 8,850 ₪ 10,270

22,200 37,900 37,550 42,650

25,000 35,000 35,500 45,000

A

JAMAICA 27 JAMAICA 40 JAMAICA 40T JAMAICA 50T

G G

F

יצרן 1

שנת אחריות

משאבת ניקוז ומצוף מובנים למניעת הצפה ונזק לתקרה

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

ELECTRA COMPACT

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 8,600 ₪ 9,030 ₪ 10,760 ₪ 12,190

₪ 9,560 ₪ 10,030 ₪ 11,950 ₪ 13,540

34,100 34,000 44,000 50,000

36,000 36,000 45,050 50,000

C C A A

COMPACT 40 COMPACT 40T COMPACT 50T COMPACT 60T

יצרן 1

שנת אחריות

מותאם במיוחד לפרוזדורים צרים

משאבת ניקוז ומצוף מובנים למניעת הצפה ונזק לתקרה

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

6 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

Made with FlippingBook - Online catalogs