אלקטרה | מחירון מאי 2024

INVERTER מזגנים עיליים

140-340

ELECTRA A INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 1,500 ₪ 1,720 ₪ 3,030 ₪ 4,040 ₪ 5,170 ₪ 6,320 ₪ 6,630

₪ 1,650 ₪ 1,870 ₪ 3,370 ₪ 4,490 ₪ 5,740 ₪ 7,020 ₪ 7,370

11,020 (3,600~13,400) 10,966 (4,700~14,000) 16,241 (5,300~20,700) 18,766 (6,000~30,000) 28,000 (11,000~28,500) 32,400 (12,960~34,000)

9,365 (3,700~11,300) 12,355 (4,500~14,208) 18,356 (5,200~21,058) 24,260 (5,800~27,900) 29,000 (6,700~29,200) 31,700 (7,000~34,000)

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

A INVERTER 140 A INVERTER 170 A INVERTER 240 A INVERTER 340 A INVERTER 390 A INVERTER 450 A INVERTER 450T

31,700 (7,000~34,000) 32,400 (12,960~34,000)

ס"מ 71.5 כ"ס רק 1 מאייד )140-340 (בדגמים

דירוג אנרגטי

מצב שבת מובנה

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

מהיריות 8 מפוח

פיזור 4D אוויר

ציפוי הידרופילי

מגע יבש אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

8

שלט קירי אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

חמש שנות אחריות

CALSSIC INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום (3,600-13,400) 11,020 (4,700-14,000) 10,966 (5,300-20,700) 16,241 (30,000-6,000) 18,766 28,000 (11,000~28,500)

)BTU/h( תפוקת קירור (3,700-11,300) 9,365 12,355 (4,500-14,208) 18,356 (5,200-21,058) 24,260 (5,800-27,900) 29,000 (6,700~29,200)

דירוג A++ A++ A++ A++ A++

דגם

₪ 1,390 ₪ 1,610 ₪ 2,880 ₪ 3,770 ₪ 4,880

₪ 1,540 ₪ 1,760 ₪ 3,230 ₪ 4,170 ₪ 5,330

CLASSIC INVERTER 140 CLASSIC INVERTER 170 CLASSIC INVERTER 240 CLASSIC INVERTER 340 CLASSIC INVERTER 390

ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה

דירוג אנרגטי

מצב שבת מובנה

מזגן בתקינה אירופאית מחמירה

פיזור 4D אוויר

מהירויות 8 מפוח מאייד

פקד קירי אופציונאלי

מגע יבש אופציונאלי

8

אחריות 3

שלוש שנות

3 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

Made with FlippingBook - Online catalogs