אלקטרה | מחירון ינואר 2024

מהדורה דיגיטלית

מחירון ינואר 2024

INVERTER מזגנים עיליים

בקרוב

ELECTRA MAGIC TOUCH INVRTER

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום 8,530 (3,750~11,000) 12,624 (3,750~13,800) 14,950 (5,200~16,900) 18,084 (4,780~20,300) 23,884 (5,500~28,500) 28,000 (11,000~28,500) 32,400 (12,960~34,000) 32,400 (12,960~34,000)

)BTU/h( תפוקת קירור 9,894 (4,700~12,000) 12,624 (4,700~13,000) 15,150 (5,700~17,000) 18,083 (6,220~19,390) 23,884 (9,300~27,000) 29,000 (6,700~29,200) 31,700 (7,000~34,000) 31,700 (7,000~34,000)

דירוג A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

דגם

₪ 3,280 ₪ 3,620 ₪ 5,680 ₪ 6,290 ₪ 8,390 ₪ 1 0,590 ₪ 1 2,590 ₪ 1 3,190

MAGIC TOUCH INVERTER 140 MAGIC TOUCH INVERTER 170 MAGIC TOUCH INVERTER 190 MAGIC TOUCH INVERTER 240 MAGIC TOUCH INVERTER 340 MAGIC TOUCH INVERTER 390 MAGIC TOUCH INVERTER 450 MAGIC TOUCH INVERTER 450T

סדרה מלאה בדירוג אנרגטי

מהירויות מפוח 100 450T / 450 למעט

מצב שבת מובנה

מובנה Wi-Fi

100

שלט קירי אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

פיזור 4D אוויר

מגע יבש אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

ELECTRA AAA INVERTER WIFI

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור 10,000 (2,500-13,510) 12,690 (3,600-15,010) 20,300 (5,500-23,200) 23,500 (7,000-27,000 )

דירוג

דגם

₪ 3,880 ₪ 4,220 ₪ 7,990 ₪ 1 0,390

10,000 (13,300) 14,000 (15,000) 20,300 (23,000) 25,100 (28,000)

A A A A

AAA INVERTER 150 WIFI AAA INVERTER 180 WIFI AAA INVERTER 250 WIFI AAA INVERTER 350 WIFI

מדף פיזור אוויר ייחודי

IONIZER טכנולוגית השבחת האוויר

חיסכון ניכר בצריכת החשמל

100 מהירויות מפוח

100

2 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

INVERTER מזגנים עיליים

140-340

ELECTRA A INVERTER

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום 11,020 (3,600~13,400) 10,966 (4,700~14,000) 16,241 (5,300~20,700) 18,766 (6,000~30,000) 28,000 (11,000~28,500) 32,400 (12,960~34,000)

)BTU/h( תפוקת קירור 9,365 (3,700~11,300) 12,355 (4,500~14,208) 18,356 (5,200~21,058) 24,260 (5,800~27,900) 29,000 (6,700~29,200) 31,700 (7,000~34,000)

דירוג A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

דגם

₪ 3,190 ₪ 3,490 ₪ 5,710 ₪ 7,600 ₪ 9,730 ₪ 11,890 ₪ 12,490

A INVERTER 140 A INVERTER 170 A INVERTER 240 A INVERTER 340 A INVERTER 390 A INVERTER 450 A INVERTER 450T

31,700 (7,000~34,000) 32,400 (12,960~34,000)

ס"מ 71.5 כ"ס רק 1 מאייד )140-340 (בדגמים

דירוג אנרגטי

מצב שבת מובנה

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

אפשרות ניקוז דו-צדדית

פיזור 4D אוויר

ניקוי עצמי של הסוללה

מגע יבש אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

מהירויות 100 390 בדגם

מהיריות 8 מפוח

ציפוי הידרופילי

שלט קירי אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

100

8

מהיריות 4 450/450T בדגמים

4

דירוג אנרגטי בהתייחס לתקינה האירופאית

ELECTRA MAGIC INVERTER

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור 9,620 (2,500-10,585) 12,215 (3,600-13,450) 19,380 (5,500-22,320) 27,296 (7,000-31,390) 31,697 (8,000-34,866) 31,000 (8,700-35,100)

דירוג

דגם

₪ 3,790 ₪4,140 ₪ 7,310 ₪ 10,600 ₪ 15,890 ₪ 16,100

10,050 (11,055) 13,136 (15,106) 19,380 (22,287) 27,637 (30,400) 33,096 (36,405) 31,400 (38,000)

A A A A A A

MAGIC INVERTER 140 MAGIC INVERTER 170 MAGIC INVERTER 240 MAGIC INVERTER 380 MAGIC INVERTER 400 MAGIC INVERTER 450T

IONIZER טכנולוגית השבחת האוויר

חיסכון ניכר בצריכת החשמל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

3 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

ON-OFF מזגנים עיליים

ELECTRA MAGIC TOUCH

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 3,280 ₪ 3,620 ₪ 6,690 ₪ 8,990 ₪ 11,290 ₪ 11,830 ₪ 13,000 ₪ 13,540 ₪ 14,480

10,031 13,000 19,465 24,566 27,980 28,660 31,390 32,925 36,850

9,860

A A A A A A A A A

MAGIC TOUCH 11 MAGIC TOUCH 14 MAGIC TOUCH 23 MAGIC TOUCH 28 MAGIC TOUCH 35 MAGIC TOUCH 35T MAGIC TOUCH 40 MAGIC TOUCH 40T MAGIC TOUCH 45T

12 ,720 19,070 25,180 28,760 29,000 32,960 32,830 39,101

ס״מ 5 רק מרחק מהתקרה, 35 עד דגם

IONIZER טכנולוגית השבחת האוויר

דירוג אנרגטי

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

5 CM

ELECTRA PLATINUM X

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 2,990 ₪ 3,390 ₪ 6,170 ₪ 8,070 ₪ 10,160 ₪ 12,390

10,236 12,965 19,551 23,884 28,046 31,390

10,200 12,280 19,551 23,372 28,320 32,960

A A A A A A

PLATINUM X 11 PLATINUM X 15 PLATINUM X 23 PLATINUM X 29 PLATINUM X 35 PLATINUM X 40

פיזור 4D אוויר

BOOST

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

4 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

ON-OFF מזגנים עיליים

ELECTRA A

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 2,590 ₪ 2,930 ₪ 4,910 ₪ 5,710 ₪ 7,600 ₪ 9,810 ₪ 12,740

9,700

9,600

A A A A A A A

ELECTRA A 11 ELECTRA A 15 ELECTRA A 19 ELECTRA A 23 ELECTRA A 29 ELECTRA A 35 ELECTRA A 46T

12,930 14,671 19,890 23,884 28,046 36,850

11,976 14,466 18,530 23,372 28,320 39,100

פיקוד קולי בעברית ותפעול מלא של מערכת המיזוג

ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

5 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

INVERTER מיני מרכזי

בקרוב

ELECTRA EMD A SQ INVERTER

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום 42,000 (9,500~44,000) 52,545 (60,000~14,000) 54,250 (65,000~15,000)

)BTU/h( תפוקת קירור 36,500 (9,300~40,000) 50,700 (12,000~54,000) 54,000 (14,000~57,000)

דגם

₪ 18,360 ₪ 22,360 ₪ 23,720

EMD A SQ INVERTER 40T EMD A SQ INVERTER 50T EMD A SQ INVERTER 60T

Wi-Fi מובנה

דירוג אנרגטי

מעבה SQ שקט במיוחד

אינוורטר בתקינה אירופית

מגע יבש מובנה

פקד קירי

שלט אלחוטי מתקדם

ELCO SLIM A SQ INVERTER

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום 40,000 (9,500-41,800)

)BTU/h( תפוקת קירור 36,000 (9,200-37,000)

דירוג

דגם

₪ 17,120 ₪ 20,910 ₪ 22,390

A+ A+ A+

ELCO SLIM A SQ INVERTER 40T ELCO SLIM A SQ INVERTER 50T ELCO SLIM A SQ INVERTER 60T

48,000 (15,000-55,000) 55,000 (15,000-69,000) 52,000 (15,500-58,000) 62,000 (15,000-70,000)

פקד קירי

דירוג אנרגטי 40 למעט דגם

מעבה SQ שקט במיוחד

תקינה אירופית

Wi-Fi מובנה

מגע יבש מובנה

ניקוז דו-צדדי

שלט אלחוטי מתקדם

אוויר חוזר אחורי / תחתון לבחירת המתקין

6 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

INVERTER מיני מרכזי

ELECTRA JAMAICA INVERTER

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 19,920

28,300 (33,500) 36,000 (42,650) 45,000 (54,600)

24,050 (30,000) 32,100 (39,250) 42,650 (49,500)

A B D

JAMAICA INVERTER 35 JAMAICA INVERTER 38T JAMAICA INVERTER 50T

₪ 26,600 ₪ 29,130

משאבת ניקוז ומצוף אינטגרלית

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

*כפוף למלאי קיים

ELECTRA LS INVERTER

מחיר מחירון ₪ 14,650 ₪ 16,980 ₪ 20,310

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

17,750 (21,500) 25,600 (29,300) 26,000 (32,750)

17,000 (20,500) 22,500 (27,300) 25,000 (30,000)

E A A

LS INVERTER 22 LS INVERTER 30 LS INVERTER 35

בדגמי האינוורטר DC מנועי 40% עם שיפור של עד בתצרוכת החשמל

מותאם לזריקת אוויר ישירה

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

7 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

ON-OFF מיני מרכזי

ELECTRA EMD

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 13,900 ₪14,430 ₪ 15,890 ₪ 16,180 ₪ 16,900 ₪ 17,560 ₪ 19,750 ₪ 23,520 ₪ 30,880

27,980 30,000 36,900 36,000 40,600 45,400 50,000 56,000 72,000

27,980 30,000 37,000 36,000 41,100 46,100 50,000 57,000 76,000

F E E B F E F

EMD 35 EMD 35T EMD 40 EMD 40T EMD 45T EMD 50T EMD 55T EMD 60T EMDV 75T

G

-

עוצמתי במיוחד

המיני מרכזי האמין והנמכר ביותר בישראל

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

ELECTRA JAMAICA

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 13,310 ₪ 14,080 ₪ 14,620 ₪ 15,890 ₪ 16,180 ₪ 18,770

22,200 29,000 29,000 37,900 37,550 42,650

25,000 29,000 29,400 35,000 35,500 45,000

A F F

JAMAICA 27 JAMAICA 35 JAMAICA 35T JAMAICA 40 JAMAICA 40T JAMAICA 50T

G G

F

משאבת ניקוז ומצוף מובנים למניעת הצפה ונזק לתקרה

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

ELECTRA COMPACT

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 17,470

34,100 34,000 44,000 50,000

36,000 36,000 45,050 50,000

C C A A

COMPACT 40 COMPACT 40T COMPACT 50T COMPACT 60T

₪ 18,340 ₪ 21,850 ₪ 24,750

מותאם במיוחד לפרוזדורים צרים

משאבת ניקוז ומצוף מובנים למניעת הצפה ונזק לתקרה

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי. 8

ON-OFF מיני מרכזי

ELECTRA EMD A SQ

מחיר מחירון ₪ 18,320 ₪ 22,370 ₪ 23,960 ₪ 24,800

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

34,100 47,500 52,000 64,000

36,000 48,000 56,000 63,100

A A A

EMD A SQ 40T EMD A SQ 50T EMD A SQ 60T EMD A SQ 70T

-

דירוג אנרגטי

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

נקודות בניה ירוקה 14.1 *עד

ELCO SLIM FIT A

מחיר מחירון ₪ 12,140 ₪ 14,480 ₪ 18,670

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

36,170 54,250 57,300

36,200 48,450 59,400

A A A

ELCO SLIM FIT A 40T ELCO SLIM FIT A 50T ELCO SLIM FIT A 60T

שקט במיוחד

דירוג אנרגטי

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי. 9

INVERTER אלקטרה מולטי

מעבים

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום 20,011 (6,005-22,996) 32,000 (6,500-32,500) 38,050 (12,283-38,402)

)BTU/h( תפוקת קירור 18,900 (5,000-22,000) 27,200 (6,005-31,000) 36,000 (12,000-38,000)

דגם

₪ 7,890 ₪ 10,690 ₪ 12,590

Electra Multi INV 1:2 מעבה Electra Multi INV 1:3 מעבה Electra Multi INV 1:4 מעבה

INVERTER

מאיידים עיליים

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 1,530 ₪ 1,740 ₪ 2,480 ₪ 2,870

Electra Multi INV 12 מאייד Electra Multi INV 15 מאייד Electra Multi INV 19 מאייד Electra Multi INV 28 מאייד

10,050 (14,150) 13,136 (15,350) 19,380 (21,000) 27,637 (32,100)

9,620 (13,300) 12,215 (15,000) 19,380 (20,100) 27,296 (28,200)

מאיידים נסתרים

מחיר מחירון

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

Electra INV LD 12 Electra INV LD 15 Electra INV LD 19 Electra INV LD 28

11,000 (13,000) 13,000 (15,000) 20,000 (24,500) 26,000 (32,000)

9,000 (10,500) 12,000 (13,700) 18,000 (21,500) 24,000 (28,000)

₪ 3,410 ₪ 3,740 ₪ 4,600 ₪ 4,780

L4

L3

L2

L1

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי. 10

ECO WATER אלקטרה

דודים

מחיר מחירון

מק״ט

דגם

זריקה ישירה 150L

₪ 7,590 ₪ 7,990 ₪ 8,490 ₪ 8,990

ליטר 150 ליטר 200 ליטר 250 ליטר 300

מתועל 200L מתועל 250L מתועל 300L

סדרת דודי משאבת חום המובילה בישראל, לחימום מים לסניטציה העומדים בתקנת מים חמים.

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי. 11

להשיג אותנו בכל דרך שתבחר

סחר

054-2540362

מנהל סחר סיטונאות וחשמל

קובי אסרף

053-2744640

מנהל מכירות ערוץ סיטונאים ורשתות חשמל

ירון בובלי

054-2540130

מנהל מכירות ערוץ החשמל

רמי אקוקה

055-5562700

מנהל סחר ערוצים מקצועיים

נעם רפפורט

054-9626515

מנהל מכירות ערוץ מקצועי צפון

אושרי סבג

054-2540395

מנהל מכירות ערוץ מקצועי מרכז דרום

אלון מדהלה

050-2028612

מנהלת ערוץ פרויקטים וארגונים

ליזה עפג׳ין

שירות

054-2541243

מנהל צוות צפון

דודו מוסאי

053-2634592

מנהל צוות השרון

אייל אלוני

054-2540291

מנהל צוות גוש דן

אבי קמון

050-4030603

מנהל צוות תל אביב

רוני אליאב

053-6204856

מנהל צוות ירושלים ומוסדות ארצי

אליאור בן ברוך

054-2540012

מנהלת מוקדים וקשרי לקוחות

אורלי חזן

7704223-058

מנהל צוות דרום

אסף מנטין

054-2540277

מנהלת מכללת אלקטרה אקדמי

לילך ברסי

חלפים

054-2541106

מנהל מכירות חלקי חילוף

גל תמיר

03-9633111

, ראשון לציון 1 יוסף ספיר

מוקד חלפים ארצי

054-2540457

חנות חלפים ראשון לציון

נציג מכירות חלפים

054-2540305

סוכן חלפים ארצי

יוסי איבגי

תמיכה טכנית

054-2540051

מנהל טכני ארצי

יוסי יוסף

054-2540258

מנהל טכני ערוץ מקצועי

אדיר אושרי

052-6503084

מנהל הנדסת מוצרים

נתי מקתם

052-2410109

אחראי טכני צפון

דני לוי

054-2540064

PRO אחראי טכני

מוטי נדב

תמיד כאן בשבילך

12

13 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.11.23- *המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

1-800-222-222 מרכז ייעוץ ומידע:

אלקטרה מיזוג אוויר

electra.air

electra-air.co.il

electraair

Made with FlippingBook - Online catalogs