ראלקו | מקררי שארפ

מהדורה דיגיטלית

מקררי שארפ

SJ-FSR920-WH

ליטר 668 קיבולת אחסון נטו: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.6 עומק ללא דלתות בעל יצרן קוביות קרח זכוכית לבן צבע:

SJ-FSR920-BK

ליטר 668 קיבולת אחסון נטו: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.6 עומק ללא דלתות

בעל יצרן קוביות קרח זכוכית שחורה צבע:

SJ-FPR910-BS

ליטר 668 קיבולת אחסון נטו: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.6 עומק ללא דלתות בעל יצרן קוביות קרח נירוסטה צבע:

FSRN87V-BK

ליטר 611 קיבולת אחסון נטו: 77 עומק | 183 גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 68 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: זכוכית שחורה צבע:

FSRN87V-WH

ליטר 611 קיבולת אחסון נטו: 77 עומק |183 גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 68 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: זכוכית לבנה צבע:

SJ-FERN87V-BS

ליטר 608 קיבולת אחסון נטו: 78.9 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.9 עומק ללא דלתות נירוסטה צבע:

SJ-FERN87V-SL

ליטר 608 קיבולת אחסון נטו: 78.9: עומק | 183: גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.9 עומק ללא דלתות נירוסטה מושחרת צבע:

SJ-FFS89-BK

ליטר 572 קיבולת אחסון נטו: 78.9 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 69 עומק ללא דלתות זכוכית שחורה צבע:

SJ-FFE89-SL

ליטר 572 קיבולת אחסון נטו: 78.2 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.2 עומק ללא דלתות: נירוסטה מושחרת צבע:

SJ-GTR820G-BK

ליטר 604 קיבולת אחסון נטו: 74 : עומק | 187 : גובה | 86 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 90 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 65 עומק ללא דלתות: זכוכית שחורה צבע:

SJ-GTR820G-WH

ליטר 604 קיבולת אחסון נטו: 74 : עומק | 187 : גובה | 86 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 90 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 65 עומק ללא דלתות: זכוכית לבנה צבע:

SJ-GPRN75D-BK

ליטר 588 קיבולת אחסון נטו: 74 : עומק | 185 : גובה | 80 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 84 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 65 עומק ללא דלתות: זכוכית שחורה צבע:

SJ-GPRN75D-SL

ליטר 588 קיבולת אחסון נטו: 74 : עומק | 185 : גובה | 80 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 84 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 65 עומק ללא דלתות: זכוכית סילבר צבע:

SJ-GTR760-WH

ליטר 556 קיבולת אחסון נטו: 74: עומק | 187: גובה | 82 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 66 עומק ללא דלתות: לבן צבע:

SJ-GTR760-DS

ליטר 556 קיבולת אחסון נטו: 74 : עומק | 187 : גובה | 82 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 66 עומק ללא דלתות: דארק סילבר צבע:

SJ-S430-SS

ליטר 315 קיבולת אחסון נטו: 67.2 : עומק | 176.7 : גובה | 61 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 65 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 59 עומק ללא דלתות: נירוסטה צבע:

Made with FlippingBook Learn more on our blog