ראלקו | מקררי שארפ

FSRN87V-WH

ליטר 611 קיבולת אחסון נטו: 77 עומק |183 גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 68 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: זכוכית לבנה צבע:

SJ-FERN87V-BS

ליטר 608 קיבולת אחסון נטו: 78.9 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.9 עומק ללא דלתות נירוסטה צבע:

Made with FlippingBook Learn more on our blog