ראלקו | מקררי שארפ

SJ-FFE89-SL

ליטר 572 קיבולת אחסון נטו: 78.2 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 70.2 עומק ללא דלתות: נירוסטה מושחרת צבע:

SJ-GTR820G-BK

ליטר 604 קיבולת אחסון נטו: 74 : עומק | 187 : גובה | 86 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 90 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 65 עומק ללא דלתות: זכוכית שחורה צבע:

Made with FlippingBook Learn more on our blog