ראלקו | מקררי שארפ

SJ-GTR760-DS

ליטר 556 קיבולת אחסון נטו: 74 : עומק | 187 : גובה | 82 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 66 עומק ללא דלתות: דארק סילבר צבע:

SJ-S430-SS

ליטר 315 קיבולת אחסון נטו: 67.2 : עומק | 176.7 : גובה | 61 : רוחב מידות חיצוניות בס"מ: E דירוג אנרגטי:

ס"מ 65 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 59 עומק ללא דלתות: נירוסטה צבע:

Made with FlippingBook Learn more on our blog