הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

הפרלמנט- חיאת בופרחין. כך בוושינגטון- בראשות סר צ'ארלס דהן, במרסי- בראשות ויקטור אבו. בהולנד- בראשות הרב סימון בורנשטיין, ובארצות דרום אמריקה. במכתבנו להוד מעלתו- חביב אלמליקי יו"ר הפרלמנט במרוקו ,הודענו על מספר יוזמותינו: עידוד התיירות מישראל למרוקו וממרוקו אלינו. ציון יום העצמאות של מרוקו החל כל בנובמבר, ולאירוע נזמין ראשי 18 שנה ב מדינה ואורחים מחו"ל. כ"כ ביקשנו שנגיע ונקיים רב-שיח,הן 2021 בחודש אוקטובר בפרלמנט והן בסנט המרוקני,על שני נושאים: "הערכים האוניברסאליים ביהדות ובאיסלם" ועל "האוטונומיה שלה זכו יהודי מרוקו בארץ המגרב", בתחומי הדת, התרבות, וההגנה על היהודים תחת שושלת העלוואית. ובנימה אישית: זכיתי להמשיך במשימתי לחיזוק הקשרים עם מרוקו בעשרות שליחותי מטעם ראשי הממשלה:שמעון פרס ורבין ז"ל . II אצל מלך מרוקו חסן ה

בישראל, לפגוש את מכריהם יוצאי מרוקו מהעבר ולסייר בארצנו. מילוני ערבים במרוקו כמהים לבקר בישראל, והם אף מחכים לטיסות הישירות. גם הראיון של " עם הח"מ במשרדנו, 24 הבינלאומית "ניוז ושודר פעמיים לעשרות מיליונים במרוקו ובעולם הערבי, גרם לשטף הפניות ולרצון לקיים עמנו שיתוף פעולה. עם פרסום הקמת "הוועד לידידות ישראל-מרוקו" המורכב ממעוטרי, "פרס ישראל": פרופסור אהרון ממן ומרים פרץ,ניצבים(בדימוס) ז'ק דדון וברטי אוחיון, אנשי טלוויזיה: אילה חסון, שרה ב"ק, דנה בן שמעון ויעקב ברדוגו, המשפטנים: עמי סביר ורפי פרץ- מזכ"ל הוועד לידידות, הרבנית ברוריה זבולוני הרב יוסף מויאל והרב אלי בן דהן, אנשי רוח, היסטוריונים וסופרים, יצרו הד חזק במרוקו ובכלי התקשרת. במקביל, הוקמו ביוזמתנו "וועדים לידידות עם מרוקו", כמו במרוקו בראשותם של איש העסקים הישאם בן-מכלוף-קונסול כבוד של הפדרציה וחברת דקות, שערכה הרשת 54

בירושלים, 8.6.21 הרכב הוועד לידידות ישראל-מרוקו, הזמנה למפגש הראשון של הוועד שהתקיים ב מאמרים אודות הקמת הוועד בארץ ובתפוצות

5

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator