הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

כל הזכויות שמורות ©

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

94222 ירושלים 42 רח' יפו 02:6251221 : פקס 6257377- 02 טל': maroco26@netvision.net.il

www.fede-maroc.com פייסבוק וביוטיוב חפשו אותנו גם ב:

60

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator