הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

המחסן, החנות: זאת הייתה המצאתו של מולאי = המח'זאן איסמעיל, מכאן המקום נהפך להיות הממשל, החוק, איסוף ” נגזר מהשם מח‘זאן. MAGASIN המס... השם ” המשמר המלכותי המרוקאי כיום אנשי חיל 600 המשמר מורכב מעל לאלף איש, מתוכם צלפים. 40 פרשים, ו 350 רגלים, , על ידי הסולטן יוסף בן 1088 המשמר המלכותי נוסד ב תאשפין משושלת אל-מוראביטון, על מנת להבטיח את בטחונו. השם נותר עד היום "המשמר השחור“, משם מקור השומרים, הפלוגות גויסו מהדרום משטחי הסולטן, באזור של הנהר החוצה את סנגל, ידוע, שהאנשים האלו נחשבים להכי חזקים ולהכי נאמנים לו. אחרי שלטון אל-מוראביטון, הגיוס נמשך גם על ידי על ידי 15 הברברים מאל-מואחידון, אחר כך, במאה ה- של 2 הסעידים, ולבסוף עם מולאי איסמעיל, היורש ה העלאווים, הוא זה, שארגן וייסד את משמר האבטחה , 19 הבנוי מחיל רגלים ומפרשים. רק בתחילת המאה ה התזמורת השריפיין הצטרפה ליחידת המשמר השחור. איש, כיום, מתפקדת כמו בפרוטוקול ייצוגי, 500 מעל ל ייעודה הוא לצרכי טקסים בלבד. "המשמר המלכותי“ מפאר את העושר המרוקאי, כמו כל המשמר הממלכתי מושפע מהרבה מדינות מאירופה דומה לזה של המשמר הנשיאותי של צרפת. המשמר השחור-המשמר המלכותי המרוקאי: La Garde Noire - la Garde Royale Marocaine

גברים במהלך כינונו בתקופת הפרוטקטורט 500 עם כ- , המשמר השחור הורחב בתקופה זו 1912 הצרפתי בשנת גברים והיא תשנה את שמה למשמר המלכותי 800 עד כדי למשמר השריפי במקום 1956 עם הכרזת העצמאות בשנת המשמר השחור, כי זה נשמע גזעני וכי הוא מייצג את כל תושבי הממלכה. אחרי הכרזת העצמאות של הממלכה, הופך המשמר לכוחות הצבא המזויין הממלכתי הרשמי בשירות המלך חסן השני ואת הנסיכים והנסיכות של משפחת המלוכה. בהרכב גנרל מפקד על הטקסים, הפקודה יוצאת מארמון המלוכה, התהלוכה מתבצעת רגלית ברחובות או ברכיבה על פרשים, במדים צבעוניים: בחורף במדים לבנים ובקיץ באדומים, עם חגורה רחבה. ביולי רק חיל הרגלים הממלכתי של המשמר צעדו 14 ב- יחד עם עמיתו 2 בשאן אליזה, שבפריז, המלך חסן ה נשיא צרפת ז'אק שיראק. זהו כוח מזויין של הצבא המלכותי, בנוי מחיל רגלים, פרשים ותזמורת, תפקידה המרכזי לשמור על: . משפחת המלוכה, עובדיה וארמונות המלך. 1 . להציג כבוד למלך ולאורחיו בטקסים. 2 התערבות ביטחונית במקרה של סכנה תוך זמן קצר מאוד. .3 כיום, משמר המלוכה שומר אימונים בהשבעה דרך תקנון המלוכה. נשבעים ישירות לאלוהים: במוטו "אלוהים, המולדת, המלך" ולא כפי שהיה נהוג בעבר (בקוראן).

המשמר המלכותי - ליווי המלך אז והיום

59

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator