הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

כל הזכויות שמורות למחבר © מאת: סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית הכיפה חזות הכל?

אחרונה, ואף בעצם ימים אלה, במלחמת ל "שומר החומות", יהודים בארה"ב ובאחדות מארצות אירופה, הסירו מעל ראשיהם את הכיפה. כיפה, המזהה יהודים חובשיה. גם בערים המעורבות בישראל, מחשש לפוגרומים מצד פורעים ערביים, יהודים נפטרו מכיפתם, אם כי זה לא תמיד הדבר עזר. וכל אלה מתרחשים בערי מדינת היהודים! בשרי נעשה, חידודין חידודין, עת סיפר לי מכר: י.א , שאמו הופיעה בחלומו, איננו זוכר במאומה 80 בן מהחלום, אך הוא סבר שאמו רומזת לו שמזה שנים רבות לא פקד את קברה בהר-הזיתים בירושלים, השוכן בין כפרים ערביים. מכרנו החליט לשים נפשו בכפו ולפקוד את קבר אמו. הוא חבש לראשו כפייה פלסטינאית, הצטייד במטאטא ויעה בידו,

כך התחפש לפועל נקיון ערבי. תוך כדי טאטוא קבר אמו, הוא מלמל אשכבה. בשובו הביתה הוא עלה לתורה ובירך ברכת הגומל. הבה נדון בעניין הכיפה שעל ראשי רבים. כיפה סרוגה, שחורה, צבעונית,נח-נחית. לפעמים בגודל צלחת, צלוחית או בגודל מטבע חצי שקל. כיפה שהיא בבחינת המבדיל בין קודש לחול, בין יראי שמים לבין חילוניים. ואחרי כל אלה, הבה נשאל מהיכן החובה לחבוש כיפה, ברט או כובע? כמורה לתלמוד המתמצא בנושאי הלכה, אני קובע באופן חד וברור: אין כל חובה בכיסוי הראש לא מדאורייתא ולא מדרבן. ורק הכהנים במקדש, מצווים עת היכנסם לדביר קודש הקודשים, לעטוף מצנפת לראשיהם בשהייתם בדביר.

6

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator