הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בירושלים 8.6.21 חברי הועדה ואורחים במפגשם ההיסטורי הראשון בארץ אשר התקיים ב-

14.03.21 המאמר פורסם ב"מעריב" ב- כל הזכויות שמורות למחבר © מאת: סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית הוקמו וועדים לידידות עם מרוקו בישראל וברחבי העולם

אחרונה, פורסמו בכלי התקשורת במרוקו, ל בחו"ל ובישראל: "קבוצות רדיקאליות- איסלמסטיות, מביעות התנגדות עזה לקשרים הדיפלומטים בין מרוקו לישראל". זאת, חרף שמחתםוהתלהבותםשלמיליוניםרביםבמרוקו על הקשרים בין מרוקו לישראל.

עם מרוקו וייתר המדינות: אמירויות, בחריין וסודן, וסביר להניח שיתנגדו לארצות ערביות שיצטרפו לאלה שיחליפו שגרירים עמנו. מאז ההכרזה, ומינוי דיפלומטים בין מדינות אלה לבין ישראל, אנו מוצפים במכתבי אהבה רבים מצד רבבות ערביי

קשרים, שהוכרזו חגיגית על ידי הוד מלכותו וכן , VI מוחמד ה ראש ממשלת מרוקו מהתנועה האיסלמית, שחתם על כתבי האמנה.

מרוקו וארצות ערב וגם מישראל, בנושאים שונים ומגוונים החל מסטודנטים המבקשים סיוע להגיע לישראל או מישראל למרוקו, כדי לעשות עבודות סימינריוניות על ארצות אלה.

התנגדותן של תנועות שוליות אלו במרוקו, מעידה על הדמוקרטיה בארץ המגרב והטולרנטיות . גם אצלנו, קמו VI של המלך מוחמד ה מתנגדים חריפים, בדמותם של חברי כנסת הערבים, ואף הצביעו בכנסת נגד קשרים אלה

הגיעונו פניות רבות מצד בעלי עסקים ישראליים ויזמיים המבקשים למכור את מרכולתם במרוקו בתחומי : החקלאות,הרפואה והטכנולוגיה ועוד... במקביל, רבים רבים המרוקנים, המחכים בכיליון עיניים לבוא ולבקר

4

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator