High-Q | חטיף 1

6

1 חטיף 10

1

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

23 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

פרק 1 : חשיבה מילולית

. דקות

בפרק זה שאלות מסוגים שונים : , אנלוגיות שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות .

אנלוגיות (

6-1 )

שאלות יש מתנה מ ב

ו ובחר מתוך

ו מצא את היחס בין המשמעויות , אלהה מילים ה של שתי

. מודגשות

זוג מילים

בכל שאלה

התשובות המוצעות את זוג ה מילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם : לב מושי יש חשיבות לסדר המילים בזוג .

1.

להדיח - כלים :

לייבש : לטאטא רצפה : לשאוב אבק : לצחצח :

(1) (2) (3) (4)

כביסה משחה מוזיאון פסנתר פוריה מבטחים פרזות תום לב בלמים אדישות

2.

זיפים - זקן :

: תמונות

(1) (2) (3) (4)

רהיטים חנות :

: קלידים

המון : אנשים

3.

קשבת

אוזן : צרותיו

(1) אדמה : שותל (2) מקום : רודף

עיר : רצ

(3) (4)

: מִתמם

4. - אוויר : משב

נשירה עץ: זרימה נוזל : כתיבה דיו :

(1) (2) (3) (4)

: חריקה

5. - צורך : מיותר

(1) דופי : פגום (2) שלווה : מכאיב (3)

: מפעים

גיוון : חדגוני

(4)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

2

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

6 .

- אכזריות

ברוטלי :

ערטילאי : חדל אישים חכמה :

(1) (2) (3) (4)

פשטות רשעות

: זד

: קרתן נאמנות

שאלות הבנה והסקה ( שאלות 11-1 )

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה

( משפט או יותר ממשפט ) שכמה חלקים ממנו חסרים , ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר .

יש מכאן

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר .

7. ,____ תינוקות בני יומם אינם ____ כפי שהם נראים . ____ לאחר הלידה הם ____ את קולה של , אמם להתלונן על אי - נוחות ואף ללמוד מגוון פעולות בסיסיות . (1) כפי שרוב הציבור יודע / מפותחים פיזית ומנטלית / שעות ספורות בלבד / מסוגלים לזהות (2) בניגוד לדעה הרווחת / חסרי אונים / שעות ספורות בלבד / מסוגלים לזהות (3) / כידוע חסרי אונים / אפילו חודשים רבים / עדיין לא מזהים (4) בניגוד לדעה הרווחת / מפותחים פיזית ומנטלי / ת זמן קצר ביותר / מסוגלים לזהות

8. השוטר טען בבית המשפט ____ היה עוצר את הנהג הפזיז בעת שנסע במהירות מסחררת ____ זוכה להיות נוכח במשפט שמתקיים היום ____ שנסיעה במהירות שכזו – ____ .

/ שאילולא היה האחרון / וזאת מפני / תוצאותיה הרות האסון ידועות מראש / שאלמלא לא היה האחרון / וזאת מפני / תוצאותיה הרות האסון ידועות מראש

(1) (2)

(3) שמכיוון שממילא / לא היה האחרון / וזאת בשל העובדה / תוצאותיה הרות האסון ידועות מראש (4) שגם לולא / היה האחרון / וזאת למרות / תוצאותיה הרות האסון כלל אינן ידועות מראש

9 . בי ושבנו בחדר חשוך ____ , של גפרור כדי שנרגיש בשינוי שחל בתאורה ____ , באולם חתונות מפואר ומואר היטב , אורו של גפרור אחד לא יספיק כדי לגרום לשינוי בתחושת התאורה שלנו . המסקנה היא לפיכך כי ____ מורגש על ידי האורגניזם פעם כחלש , פעם כחזק , ולפעמים לא מורגש כלל – ____ . (1) די באור קטן כאורו / אבל בהיותנו / גירוי יחיד וזהה / הכל תלוי בנסיבות בהן הוא מוצג (2) לא די באור קטן כאורו / ובדומה לכך / גירוי יחיד וזהה / ללא קשר לנסיבות בהן הוא מוצג (3) די באור קטן כאורו / אבל בהיותנו / אין מצב בו אותו הגירוי / ללא קשר לנסיבות בהן הוא מוצג (4) לא די באור קטן כאורו / אבל בהיותנו / אין מצב בו אותו הגירוי / ללא קשר לנסיבות בהן הוא מוצג

11. ' פרופ ישי שם לב לכך שמרבית הפציינטים שלו הסובלים מציפורן חודרנית , נוהגים ללבוש כפפות .

הסיק שלבישת כפפות גורמת לציפורן חודרנ . ית

מה מהבאים יכול לתמוך במסקנתו ?

הידוע כמונע ציפורן חודרנית

רוב לובשי הכפפות לא נוהגים למרוח , לק

(1)

(2) הקליניקה של פרופ ' ישי ממוקמת באיזור יוקרתי בו מקובל ללבוש כפפות כדרך קבע (3) לרוב הלוקים בציפורן חודרנית יש לפחות קרוב משפחה אחד הלוקה גם הוא ב ציפורן חודרנית (4) בשנה שעברה היה מחסור חמור בכפפות , ומספר הלוקים בציפורן חודרנית פחת משמעותית

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

3

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

11. בביקוריו התכופים ברמת - גן הבחין שוקי " כי ב ,

פיצה פנדה " תמיד יש קונים רבים , ואילו " פיצה קואלה "

הסמוכה אליה תמיד ריקה מאדם . שוקי הסיק מכך כי המזון הנמכר ב " פיצה פנדה " טעים יותר מהמזון הנמכר ב " פיצה קואלה ." מה מהבאים מחזק את מסקנתו באופן הטוב ביותר ?

המחירים ב " פיצה פנדה " נמוכים יותר מהמחירים ב " פיצה קואלה "

(1)

(2) "ב פיצה פנדה " הגבינה היא גבינת עיזים , ואילו ב " פיצה קואלה " הגבינה היא גבינת כבשים (3) " עובדי פיצה פנדה " כועסים וצועקים על הלקוחות " שעובדי פיצה קואלה " מחייכים ונחמדים (4) הבעלים של " פיצה פנדה " מציע הנחות לתושבי רמת גן , ואילו ב " פיצה קואלה " לא ניתנות כלל

בעוד האדם התנהגות תכונות

הנחות מתחילת באין הארץ

12. במלחמת העולם השנייה החל הצבא הסובייטי לאמן כלבים ממולכדים לרוץ אל עבר טנקים גרמניים – כל זאת בגלל אי יכולתם של הסובייטים להתמודד עם עליונות הטנק הגרמני . הכלבים התאמנו בשטחה של ברית המועצות אל מול טנקים רוסיים בשל חוסר יכולתם של הסובייטים להשיג טנקים גרמניים לאימונים . התוצאה הייתה שבזמן קרב הכלבים נמשכו אל ריח אדי הדלק של הטנקים הסובייטים ( השונה לחלוטין מהדלק של הגרמנים ) וגרמו לתוצאה הפוכה מהרצוי , אף שהכלבים ביצעו בדיוק את מה . שלמדו

? מהקטע

מה אינו משתמע

הכלבים השתמשו בחוש הריח שלהם על מנת להגיע למטרתם הטנקים הסובייטים היו נחותים מהטנקים הגרמניים

(1) (2) (3) (4 )

הצבא הסובייטי לא הצליח לגרום לכל בים ליישם את אשר תרגלו באימונים

הכלבים הממולכדים עצרו דווקא את הטנקים הסובייטים

13.

נופלים לקרקע

מדוע : החומר

את להבין

ההיסטוריה האנושית ,

עצמים אך רובן אומתו

ניסה מדוע תופעות

. הלאה שאלות רבות עלו גם בנוגע

וכן , שונות

לחומרים יש שונים

, תמיכה

לצורת כדור התבררו

. שמימיים הפיזיקאים של ימי קדם הציעו תאוריות רבות ,

והתנהגות גופים

כשגויות מכיוון שהן נבעו ממחשבות פילוסופיות בלבד ומעולם לא . שיטתיים לפי טענת הפסקה , מדוע לא הצליחו הפיזיקאים של ימי קדם להסביר בצורה נכונה תופעו ? ת שונות (1 ) לאותם מדענים לא היו הכלים הטכניים המאפשרים מחקר אמין (2 ) התיאוריות של ימי קדם התבססו אך ורק על מחשבה טהורה במקום על מבחנים מציאותיים (3 ) הניסויים שערכו הפיזיקאים של ימי קדם לא הצליחו לבסס את המחשבות הפילוסופיות שלהם (4 ) מחשבה פילוסופית אינה יכולה לשמש כבסיס לתיאוריה מדעית מוצלחת 14. , כידוע התחום הפיננסי אינו התחום היחיד שבו מקבלים החלטות על סמך מודלים מתמטיים שאי אפשר לתת בהם אמון תמיד . מדענים מתמודדים עם מודלים בתחומים רבים , כמו למשל מדעי האקלים , סחיפת חופים ובטיחות גרעינית , שבהם או שהתופעות שהמודל מתאר מורכבות ביותר , או שקשה להשיג ע ליהן או , מידע שני הדברים גם יחד , כפי שאכן קורה גם במודלים פיננסיים . עם זאת , בשום תחום של פעילות אנושית לא מוענק למודלים המושתתים על בסיס רעוע כל כך אמון רב כל כך כמו בתחום הפיננסי . בניסויים (1) התחום הפיננסי זוכה לאמון רב בהשוואה לתחומים אחרים בהם המודלים מתארים תופעות מורכבות או שקשה להשיג לגביהן מידע (2) התחום הפיננסי הוא התחום היחיד שבו המודלים מתארים תופעות שהן גם מורכבות ביותר וגם קשה להשיג לגביהן מידע (3) על אף שמודלים מתמטיים משמשים בתחומים רבים , שהבולט בהם הוא התחום הפיננסי , אין לתת בהם אמון (4) ככל שהתופעות שמודל מתאר מורכבות יותר והקושי להשיג מידע עליהן רב יותר – כך הוא זוכה לאמון רב יותר , כפי שניתן לראות בתחום הפיננסי כיצד ניתן לסכם את הרעיון ה מרכזי בקטע ?

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

4

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

15. כמדי ארבע שנים , פרסם מכון מירה קמח את תוצאות הסקר המתייחס לבחירות הקרובות בס. קר נבדקה מידת הפופולאריות של שלוש המפלגות הגדולות . המפלגה שקיבלה את מספר הקולות הגבוה ביותר היא " מפלגת הצנועים ." מספר קטן יותר של נשאלים השיב כי יצביע למפלגת " הקרובים ." מפלגת " המתמידים " קיבלה את מספר הקולות הקטן ביותר . כאשר נשאלו המשתתפים בסקר מה יצביעו בסיבוב השני של הבחירות "( הצנועים "או " הקרובים )" " מפלגת הקרובים " קיבלה את מרבית הקולות .

ל בסקר מפלגה ה מנצחת ב

הראשון

כיצד ניתן להסביר את השוני בין ה מפלגה ה מנצחת

סיבוב אקנה לך

בסיבוב תבקשי

? השני

" מפלגת הקרובים " יתחרטו ולא יצביעו למפלגה זו שוב אם יהיה סיבוב שני

חלק ממצביעי

(1) (2) (3) (4)

" מפלגת הצנועים " גם בסיבוב השני

" מפלגת הצנועים " בסיבוב הראשון יצביעו ל

האנשים שהצביעו ל

" מפלגת הקרובים " בסיבוב השני

" מפלגת המתמידים " יצביעו ל

מצביעי

מרבית

" מפלגת הצנועים " בסיבוב השני

" מפלגת הקרובים " בסיבוב הראשון יצביעו ל

מרבית מצביעי

16. אבא : " בתיה

,____ , האם אז תסכים לבוא לפארק השעשועים ?"

מבוגרים כלל , וגם לא

רק אם תבטיחי לי זאת ! אין זה מפריע לי ש בפארק אין

( אבנר אביה של בתיה )" :

שנעלה לרכבת ההרים . אם תעשי כן , אפילו

הענק נסגר , כל עוד לא

גלגל ה שמתקן

סוכריות גומי בדוכן הממתקים ."

איזה מהאפשרויות הבאות תשלים את דבריה של הילדה בצורה ההגיונית ביותר ?

אם אצליח לשכנע גם את אמא

(1) (2) (3) (4)

אם אבטיח שלא אבקש סוכריות גומי

אם אבטיח שלא אבקש ש נעלה לרכבת ההרים אם אבטיח שלא אבקש ש נעלה לגלגל הענק

17. במשחק בו משתתפים ארבעה שחקנים יושבים במעגל אבי , בני , גדי ודני לפי סדר זה בכיוון השעון כדי . לקבוע את סדר ההשתתפות במשחק מטילים ארבעתם קובייה הוגנת . הראשון שישחק יהיה מי שהתוצאה שהתקבלה בהטלת הקובייה שלו היא הגבוהה ביותר , ולאחר מכן המשחק ימשיך לפי כיוון . השעון אם שני שחקנים או יותר קיבלו את התוצאה הגבוהה ביותר הם מטילים את הקובייה שוב עד שאחד מהם יקבל תוצאה גבוהה יותר .

ידוע כי גדי שיחק שלישי במשחק וכי דני הטיל את הקובייה פעמיים . איזו מהטענות הבאות בוו דאות לא תיתכן ?

אבי קיבל בהטלת הקובייה הראשונה 1 בני הטיל את הקובייה פעם אחת אבי הטיל את הקובייה פעם אחת בני קיבל בהטלת הקובייה הראשונה 6

(1) (2) (3) (4)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

5

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

הבנת הנקרא ( שאלות 23-11 ) קרא בעיון את הקטע הבא וענה על

השאלות שאחריו .

שש

ו בתיאור את ארגון

זיגמונד פרויד , אבי תורת הפסיכואנליזה , התמקד ברעיון של תהליכים מנטליים לא מודעים חלוקה זו של האישיות לשלושה מרכיבים ידועה בשם המודל הסטרוקטורלי , למרות שפרויד העדיף לחשוב על החלוקה כהיפותטית , ולא פיזית . האישיות . הוא הגדיר שלושה מבנים יסודיים באנטומיה של האישיות , איד - אגו וסופר . אגו -

הוא קשור לדחפים אינסטינקטיבים וביולוגים אשר מניעים את

-על פי פרויד , האיד מתפקד בלא . מודע -

5

, חייתי לא מציית לשום חוקים ונשאר בסיסי ואינדיבידואלי במשך

התנהגותנו . הוא האמין שהאיד הוא פרוע ,

כל החיים . - האנוש התפרקות והוצאה מיידית של אנרגי ה פסיכית המיוצרת על - ידי דחפים ביולוגיים בסיסיים ( בעיקר מין ואגרסיה ) , -שאי פריקתה גורמת למתח . הפחתה מיידית של מתח זה ידועה בשם " עקרון ההנאה " , והאיד פועל על - פי עקרון זה . מאחר והאיד הוא מבנה ראשוני , הוא לא מזהה פחד או סכנה - ועל , כן הוא אינו נוקט באמצעי זהירות כ אשר 10 הוא מבטא את רצונו . עובדה זו עלולה לסכן את הפרט או את החברה -על. מנת שלא לסכן את עצמו , חייב התינוק ללמוד בראש בראשונה לדחות את סיפוק צרכיו . כך מתפתח מבנה האישיות השני - . האגו האגו מתפתח מהאיד ושואל ממנו אנרגיה . הוא המרכיב ששואף לספק את מאוויו של האיד בה תאם לאילוצים הנכפים על - ידי העולם החיצוני ובכך הוא עוזר לשמר את האדם . כדי לעשות זאת , חייב האגו להפריד כל הזמן בין המציאות של העולם החיצוני לבין העולם הפנימי . כך מציית האגו לעקרון המציאות - הוא יודע לדחות את 15 סיפוק הצרכים עד אשר תימצא דרך לגיטימית לעשות זאת . לכן טען פרויד , שהאגו הוא למעשה המוציא לפועל של האישיות . -על מנת שאדם יוכל לתפקד בחברה באופן אפקטיבי , עליו לרכוש מערכת של ערכים ונורמות שמתאימים לחברה . אלו מתפתחים במהלך יצירת הסופר . אגו - זהו מרכיב האישיות האחרון שמתפתח פי-על. , פרויד מרכיב זה אינו מוּלד , אלא הוא נלמד על - ידי הילד דרך אינטראקציה עם הורים , , מורים חברים ודמויות משמעותיות 20 . אחרות הופעתו הפורמלית היא כשהילד לומד להבחין בין טוב לרע , נכון ולא , נכון - מוסרי ולא - - מוסרי בערך בגיל 3-5 . הוא מתפתח במלואו כששליטה עצמית מחליפה ש ליטה חיצונית ( של דמויות סמכותיות .) אגו - הסופר מנסה לדכא כל דחף של האיד שיגונה על - ידי החברה ( כלומר הוא נלחם בעקרון ההנאה ) , אך הוא מנסה גם לשכנע " " את האגו שהרדיפה אחר שלמות במחשבות ובמעשים עדיפה על רדיפה אחר מטרות ראליסטיות - כלומר הוא נלחם גם בעקרון המציאות . 25 - בשל כך האיד הוא חופשי מעכבות . הוא מבטא את העיקרון הראשוני של כל בני -

השאלות

18 . על פי הפסקה השנייה

- האיד

משתנה במהלך החיים

(1) (2) (3) (4)

הוא בעל עכבות

מנסה לסכן את הפרט או את החברה

פועל להפחתת מתח

19 . " עקרון ההנאה " המוזכר בשורה 9 -

מבוסס על איפוק בנוגע למין ואגרסיה

(1) (2) (3) (4)

מייצר אנרגיה פסיכית

הוא פריקת המתח המיוצר ע " י דחפים כמו מין ואגרסיה

מסכן את האדם

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

6

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

21 . פי -על

השלישית , מה מהבאים נכון לגבי האנרגיה של האגו ?

הפסקה

היא שואפת לספק את מאווי האיד תוך התחשבות בעולם החיצוני

(1) (2) (3) (4)

היא המוציאה לפועל של האישיות היא מספקת אנרגיה להתפתחות הסופר אגו -

מקור

ה באיד אגו

21 . - אגו - הסופר

מופיע לכל המאוחר בגיל 3

(1) (2) (3) (4)

הינו מולד

נלחם בעקרון ההנאה ובעקרון המציאות נלחם בעקרון ההנאה ותומך בעקרון המציאות

22 . מה ניתן לשער לגבי ילד שלא מתבייש לחטט באף בפומבי ?

שאצל ילד זה נפגע האיד בגיל צעיר ולכן לא התפתח שילד זה צעיר מגילאי 5-3 ולכן עוד לא התפתח אצלו הסופר אגו - שאצל ילד זה גבר האגו על האיד " לפי עקרון המציאות "

(1) (2) (3) (4)

אצלו אגו

שאצל ילד זה התפתח הסופר - אגו לפני האגו

23 . -על פי הקטע , מהו הקשר בין שלושת מבני האישיות

? פרויד

ר שתיא

שלושתם מופיעים בערך בגיל 5-3

(1) (2) (3) (4)

האיד הוא מולד , ממנו מתפתח האגו , ומהאגו מתפתח מאוחר יותר הסופר אגו -

מתן את האיד ואת ה

אגו מ - הסופר

האגו מנסה לפשר בין האיד הפרימיטיבי לסופר - אגו האידיאליסטי

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

7

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

8

1

' מס חטיף

חשיבה מילולית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

9

1

' מס חטיף

חשיבה כמותית

פרק 2 : חשיבה כמותית

20 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

. דקות

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות . הערות כלליות

טים בהכרח על פי קנה

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן , אך אין הם מ ורטס

כיוצא . בהם

זוויות על ו,

ודל געל , קטעים

. מידה אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור

ך הספק יתר ניצב

הקו נראה ישר בסרטוט , אפשר להניח שהוא אכן ישר .

 

, כנתון הכוונה היא למונח שערכו גדול

, שטח נפח וכו ' )

, רדיוס

כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי , צלע (

, מאפס אלא אם כן מצו ין אחרת .

  0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .

כאשר כתוב בשאלה a

0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי .

  

0 הוא מספר זוגי

1 אי נו מספר ראשוני .

נוסחאות

a

a ,

x : הם

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

אחד מעלות

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות לכל :

2.

מספר כפל מהירות משולש הזווית דרך זמן זמן

: הוא

2

n m m

n

1

a

  a

n

a  ( m0,a0  

a

)

. ב

. א

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n

: צלעות

a

סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( , מעלות אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n                

.ד mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

. ג

2 2

2

3. : מקוצר b ab2 a ba    

2 2 b a baba    



: עיגול

, מעגל

12.

=

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

r

כמות עבודה

x 

=

בעיות הספק :

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

   n! n n 1 n 2 2 1     

: עצרת

6.

2 x

ראש x  : הוא

r  

360

A

D

13. :יהיקוב , תיבה .א

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

משולש : .א

8.

2 2 2 ab bc ac  

שאורך בסיסו a

שטח

מתקיים c b a 

הי בקובי

2 ha 

h

: גליל

14.

ואורך הגובה לבסיס זה h : הוא ,

.ב .א מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  .ב שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

C

B

 30 שווה לחצי אורך היתר .

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

ba 

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b : הוא ,

9.

a

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

10

חטיף מס '1

חשיבה כמותית

שאלות ובעיות ( שאלות 7-1 ) 1. לאמא פולנייה פי 2 דאגות מאשר לאמא מרוקאית . לאמא מרוקאית פי 3 דאגות מאשר לאמא גרוזינית . כמה דאגות יכולות להיות לשלושתן יחד ?

42

(4)

33

(3)

33

(2)

33

(1)

2 .

9 1 מהזמן הנותר הוא משחק

' מבלה צ רלי בסנוקר . במהלך

) שעות

23% משעות היממה ( ביממה יש 24

. יויו אם שעתיים הוא משחק פינג - פונג וביתר הזמן הוא ישן , כמה שעות ישן צ ' רלי ביממה ?

11

(4)

11

(3)

14

(2)

12

(1)

3.

2

2

y 18 x   6yy2x   ?yx 

(4) 1

(3) 3

(2) 2

(1) 3

4. בעקבות מרד אלים של מתמטיקאים בכל רחבי העולם הכריזו המתקוממים כי מעתה והלאה חיבור וחיסור הם שקודמים לכפל וחילוק בסדר פעולות החשבון . לפיכך תוצאת התרגיל 13648   לאחר המרד תהיה :

3 2 25

(4)

43

(3)

33.3

(2)

33

(1)

5 . שליש מהצלחות של אורלי סודרו בארון ב -1 קבוצות בעלות מספר שווה של צלחות בכל . קבוצה מה יכול להיות מספר הצלחות הכולל של אורלי ?

33

(4)

13

(3)

72

(2)

123

(1)

6 .

? ביצים

. שעות תוך כמה זמן יקלפו 2 אסירים 11

-ב ביצים 4

3 אסירים מקלפים 34

שעתיים וחצי

(4)

שלוש שעות

(3)

(2)

(1)

שעתיים

שעה וחצי

7 . השארית מחלוקת A -ב 2 מהווה חצי מהשארית מחלוקת A -ב 3 ורבע מהשארית מחלוקת A -ב 3. מה מהבאים יכול להיות A ?

23

(4)

23

(3)

34

(2)

47

(1)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

11

חטיף מס '1

חשיבה כמותית

הסקה מתרשים ( שאלות 12-1 ) בתרשים שלפניך מתוארים זמן הלימוד היומי והצלחתם האקדמית של ארבעה סטודנטים במהלך ארבע שנות לימודי התואר הראשון . כל חצי עיגול מסמן סטודנט אחד , כשמילויו מציין את מידת הצלחתו של הסטודנט ומספר הריבועים הקטנים שמימינו מצביע על זהותו . כך למשל , בשנת הלימודים הראשונ , ה בה למד סטודנט מספר 4 שעתיים בכל יום , היה ממוצע הציונים שלו בינוני .

זמן לימוד יומי

5

נכשל

) שעות

(

4

בינוני טוב מצטיין

3

2

1

0

' שנה א

' שנה ב

' שנה ג

' שנה ד

8.

מיהו הסטודנט בעל ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשנה ב ?'

סטודנט 4

(4)

סטודנט 3

(3)

סטודנט 2

(2)

סטודנט 1

(1)

9.

באיזו שנה השיג סטודנט 3 את ממוצע הציונים הגבוה ביותר שלו ?

(4)

(3)

(2)

(1) 'א

11. מה מהבאים נכון עבור ארבעת הסטודנטים ?

ממוצע הציונים גדל כשמספר שעות הלימוד היומי גדל סטודנט שנכשל בשנה מסוימת , לא ישוב להיכשל

(1) (2)

(3) סטודנט שהצטיין בשנה מסוימת , ימשיך להצטיין בשנה הבאה אם ילמד יותר שעות בכל יום (4) במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים , ממוצע הציונים אינו יורד משנה לשנה

11. על מנת לחשב את ציון התואר של סטודנט , ניתנות נקודות חישוב בעבור כל שנת לימודים , לפי הציון הממוצע באותה שנה , על פי המפתח הבא נכשל : – נקודה – בינוני ; אחת 2 נקודות – טוב ; 3 נקודות ; – מצטיין 4 נק ודות . ציון התואר הוא סכום נקודות החישוב שניתנו בכל השנים . למי מהסטודנטים ציון התואר הגבוה ביותר ?

סטודנט 4

(4)

סטודנט 3

(3)

סטודנט 2

(2)

סטודנט 1

(1)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

12

חטיף מס '1

חשיבה כמותית

12. איזה מהגרפים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את היחס שבין זמן הלימוד היומי של סטודנט 1 לבין הצלחתו בלימודים ?

(2)

(1)

הצלחה הצלחה

הצלחה הצלחה

שעות לימוד

שעות לימוד

(4)

(3)

שעות לימוד

שעות לימוד

שאלות ובעיות ( שאלות

23-13 )

13. דנה גדולה מדני ב -13

. שנים דניאל קטן מדניאלה בשנתיים . גילה של דנה כפול מגילה של דניאלה .

ידוע שדני יהיה בן 11 בעוד שנתיים . מה ההפרש בין גילאיהם של דני ודניאל היום ?

(4) 4

(3) 3

(2) 14

(1) 12

14 . היחס בין גובהה של תיבה א ' לגובהה של תיבה ב ' הוא 1:2 . מהו היחס בין נפחה של תיבה א ' לנפחה של תיבה ב ?'

אין לדעת מהנתונים

(4)

1:1

(3)

1:4

(2)

1:2

(1)

15 .

161 )&.

(A+B) = (A-B) & . כך למשל : 2(=1-1 (=)

הוגדרה פעולה חדשה - כך ש &

ידוע כי על A -ו B מסוימים בוצעה הפעולה & והתרגיל נראה כך :11=7&. מהו B ?

11

(4)

(3) 3

(2) 2

(1) 2-

16.

אורכה של הצלע AB סב רטוט הוא x . על פי הנתון ועל פי נתוני הסרטוט , מה אורכה של הצלע BD ?

32 2x

D

(1)

C

 60

2x2

(2)

3

3x

(3)

 45

2

A

B

6x

(4)

3

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

13

חטיף מס '1

חשיבה כמותית

17.

נתונים 4 מעגלים זהים , ומעגל קטן שמשיק לכולם .

של כל מעגל גדול הוא R .מ"ס על פי הנתונים ועל פי נתוני הסרטוט ומה ,

רדיוסו

של המעגל הקטן ?

) מ"בס( רדיוסו

(1) )12(R  (2) )2 1(R

) 1(R2 2 2 

(3)

(4) ) 2(R2 2

1 

18.

של מעגל שהיקפו A ?מ"ס

מה שטחו ) ר" בסמ (

 4 A 2

 2 A2

2 )A2(  

(2)   A2

(4)

(3)

(1)

19. מה אורך אלכסונו של מלבן )מ"בס(

ושטחו הוא S ?ר"סמ

שרוחבו הוא A מ "ס

2

2

4

2

4

2

S

2 A A S 

A S

S A 

2

A

(4)

(3)

(2)

(1)

1 

2

2

2

A

A

21. 33% מילדי גן רינה מעשנים מקטרת . 33% מילדי גן צילה מעשנים מקטרת אף הם . לאחר איחוד הגנים התברר כי בגן החדש 43% מהילדים מעשנים מקטרת . אם ידוע ש -23 ילדים בגן המאוחד באו מגן רינה , כמה ילדים בגן החדש בסה ?כ"

43

(4)

33

(3)

33

(2)

13

(1)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

14

חטיף מס '1

חשיבה כמותית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

15

חטיף מס '1

אנגלית

SECTION 3: ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. He tried hard to convince his friends that he had seen a UFO, but they didn’t ____ him.

(1) believe

(2) correct

(3) accept

(4) recognize

2. Since clear weather had been forecasted, the terrible thunderstorm was an unpleasant ____.

(1) consequence (2) result

(3) addition (4) surprise

3. Because of the danger that someone might fall in the well, a wooden lid was made to ____ it.

(1) cover

(2) fill

(3) hide

(4) remove

4. The lodgepole pine is a very ____ tree, since it is found in great numbers nearly everywhere in the American South.

(1) tall

(2) common (3) hardy

(4) valuable

5. The reddish ____ found on the knife turned out to be rust, not blood.

(1) substance (2) apparel

(3) attachment (4) record

6. She ____ her third book to her mentor, who guided her research and made her career possible.

(1) launched (2) dictated

(3) dedicated (4) regarded

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

16

חטיף מס '1

אנגלית

7. According to the ____ provided by the witness, the robber was about six feet tall with a muscular build.

(1) wishes

(2) orders

(3) total

(4) description

8. He was ____ when he witnessed the volcano eruption.

(1) eccentric

(2) awed

(3) lush

(4) pious

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. The pilot applied the brakes far too late to be able to stop the plane short of the end of the runway.

(1) In order to stop the plane at the end of the runway, the pilot stepped on the brakes much later than usual. (2) Because it was a short runway, the pilot had to use brakes to stop the plane. (3) The pilot could not stop the plane before it ran off the runway, because he did not apply the brakes in time. (4) The pilot never applied the brakes, and so the plane was unable to come to a stop before it came to the end of the runway.

10. Conflicts between individuals can be fun, but only if they are kept within certain limits.

(1) It is fun to insure that conflicts between individuals are restricted to certain limits. (2) In order to have fun, individuals should seek to have limited conflicts with others. (3) Those conflicts between individuals which are limited can be fun; those which are not limited, are not fun. (4) When individuals come into conflicts, it is possible for a limited amount of fun to take place.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

17

חטיף מס '1

אנגלית

11. Until the arrival of Europeans, who brought dogs, rats and other mammals, Australia’s animal population consisted solely of marsupials.

(1) The only mammals in Australia before Europeans came were dogs and rats; all the rest of the animal population was marsupials. (2) The animal population of Europe consisted of mammals - animals such as dogs and rats - while the animals of Australia were all marsupials. (3) Marsupials were the only animals in Australia before Europeans arrived, bringing dogs, rats and other mammals. (4) Europeans brought dogs, rats and other mammals to Australia, but did not bring marsupials there.

12. The survival of the koala is threatened by the increasingly swift loss of its natural habitat.

(1) Areas where koalas live are being destroyed so quickly that the koala may become extinct. (2) Koalas depend for their survival upon the continuous growth of their natural habitat. (3) Koalas cannot continue to occupy their natural habitat, because their survival is being threatened. (4) The more koalas fail to survive, the greater the loss of regions in which koalas naturally live in.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

18

חטיף מס '1

אנגלית

Reading Comprehension This part consists of a reading passage followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Exercise can be a key to helping you sleep better. Regular exercise has many benefits, psychological and emotional as well as physical. True, it can be hard to overcome inertia and get yourself started. But the good news is that just a little exercise - taking a walk or gardening - can help alleviate depression, raise self-esteem, and promote a sense of well-being; all of these will benefit sleep. Regular exercise is habit-forming, and a fine 5 replacement for the many less-healthy addictions you may struggle to break. Studies of the effects of an aerobic exercise program show that exercisers tend to have lower blood pressure, anxiety, and muscle tension, and are able to cope better with stress than non-exercisers. Studies also show that even simple regular exercise - stretching, strengthening, and gentle movements - helps people sleep better compared to those who are 10 completely sedentary. This may be because exercise promotes the release of the chemical serotonin in your brain - a neuro-transmitter thought to be connected to feelings of well being and satisfaction. But the key word here is regular . Sporadic bursts of strenuous exercise may prove more painful than helpful. There is one other warning about exercise: avoid exercise just before bedtime. Moderate or strenuous exercise has an initially arousing 15 effect, making it difficult to relax. Many studies suggest that the best time of day to exercise is in the afternoon or early evening. Leave a space of about three or four hours between exercising and bedtime. This gives the body time to enjoy an athletic high, then unwind slowly and begin to want to rest. The American College of Sports Medicine recommends 15 to 60 minutes of some sort 20 of aerobic exercise, practiced three to five days per week. Examples of aerobic exercise are running, brisk walking, swimming, cycling, rowing, aerobic dancing, cross-country skiing, and rope jumping. If one is over 45, or has heart disease risk factors, it is best to consult a doctor before starting an aerobic exercise program.

Questions

13. The primary topic of the passage above is -

(1) the pros and cons of regular exercise (2) the effects of exercise on the body’s production of serotonin

(3) how to improve one’s sleep through exercise (4) how to develop an effective exercise regimen

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

19

חטיף מס '1

אנגלית

14. According to the first paragraph regular exercise is a kind of -

(1) addiction (2) unhealthy habit (3) inertia (4) struggle

15. The term “those” in line 10 refers to -

(1) studies (2) exercises (3) movements (4) people

16. According to the second paragraph, one of the reasons that exercisers probably sleep better than non-exercisers is -

(1) their lower blood pressure (2) the release of serotonin due to exercise (3) the sporadic bursts of strenuous exercise (4) the gentle movements made by exercises

17. According to the passage, which of the following types of exercise will interfere with sleep, instead of helping it?

(1) Strenuous exercise (2) Exercising too late in the day (3) Aerobic exercise (4) Exercise by people with a risk of heart disease

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

20

חטיף מס '1

אנגלית

Text II (Questions 18-22)

During the past thirty years the English literary canon - those works of poetry or fiction considered by scholars, critics, and teachers to be the most important to read and study - has undergone a significant series of shifts. Writers who previously were overlooked, undervalued, neglected, or studiously ignored have been brought into focus in an effort to create a more diverse literary canon, one that recognizes the contributions of the 5 many cultures that make up American society. Since the 1960s, for example, some critics have re-examined writings by women who had been left out of the standard literary traditions dominated by male writers. Many more female writers are now read alongside the male writers who traditionally populated literary history. Hence, a reader of Mark Twain and Stephen Crane is now just as likely to 10 encounter the works of Kate Chopin in a literary anthology. Until fairly recently Chopin was mostly regarded as a minor writer who depicted scenes of Louisiana life. In the 1960s, however, the feminist movement helped to establish her present reputation as a significant voice in American literature, because of the feminist concerns so compellingly stated by her female characters. This kind of enlargement of the canon also resulted from another reform 15 movement of the 1960s. The civil rights movement sensitized literary critics to the political, moral, and aesthetic necessity of rediscovering African-American writers. More recently, Asian and Hispanic writers have been making their way into the canon. Moreover, on a broader scale the canon is being revised and enlarged to include the works of writers from parts of the 20 world other than the West, a development that reflects the changing values, concerns, and complexities of the past several years, when literary landscapes have shifted as dramatically as the political boundaries of Eastern Europe and what was once the Soviet Union.

Questions

18. The primary subject addressed by the passage above is -

(1) the criteria by which works of the literary canon are selected (2) female writer Kate Chopin (3) African-American, Asian, Hispanic, and female writers (4) additions to the literary canon

19. The term “one” in line 5 refers to -

(1) canon (2) writer (3) effort (4) shift

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

21

חטיף מס '1

אנגלית

20. Kate Chopin is discussed in the second paragraph as an example of -

(1) a contemporary of Mark Twain and Stephen Crane (2) a female writer now considered more important than was formerly the case

(3) an important female literary scholar (4) a founder of the feminist movement

21. The phrase “another reform movement” at the end of the second paragraph refers to -

(1) the feminist movement (2) the inclusion of Asian writers in the canon (3) the civil rights movement (4) the changes in Eastern Europe and the former Soviet Union

22. According to the third paragraph, the canon has recently experienced all of the following changes except -

(1) the addition of African-American and Hispanic writers (2) gaining international popularity (3) enlarging and revising itself (4) opening itself to non-Western influences

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook - Online catalogs