High-Q | 9 סימולציה

21

בחינה פסיכומטרית 9

1

סימולציה מס' 9

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 25

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית

מסקר שנערך לאחרונה עולה כי מהילדים בגילאי 8-6 ושני שלישים מהילדים בגילאי 11-9 מחזיקים טלפון ב נייד . הורים רבים בוחרים לצייד את ילדיהם בטלפונים ניידים מכיוון שכך הם יכולים לברר היכן נמצאים ילדיהם בכל עת. בנוסף, הורים מציינים כי לאור ריבוי הסכנות אליהן הילדים חשופים, רצוי שתהיה להם אפשרות להתייעץ או להזעיק עזרה ללא עיכוב. מנגד, רבים סבורים שהנזק במתן טלפ ונים ניידים לילדים גדול מהתועלת . אלו מציינים כי הש ימוש בטלפונים הניידים לצרכי תקשורת ו משחקים גורם לילדים להמעיט ב ים חברתי "אמיתי ים " ובפעילות גופנית , וכן כי

רבע

קשרים

הטלפונים ה"חכמים" מאפשרים לילדים גישה קלה יחסית לתכנים בלתי הולמים עבור גילם.

צעירים טלפון נייד? נמקו.

האם לדעתכם הורים צריכים לספק לילדי הם ה

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

2

סימולציה מס' 9

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 9

חשיבה מילולית – פרק ראשון

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. 23 שאלות. הזמן המוקצב הוא 20 דקות. זה פרקב

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג. 1. לפצל : איחוד - (1) להזיז : תנועה (2) לשכלל : שיפוץ (3) לסכסך : פיו ס (4) לתת : הענקה

2. - מעבר : מחסום (1)

: גירוד עקיצה

ניקוד הבנה : זגוגית חלון :

(2) (3) (4)

מחלה : חיסון

3. - צורף : ענק (1)

רפתן : פרה

לולן : ביצה

(2) (3) (4)

: אישיות פסיכולוג

חיָט : מקטורן

4. ֹ

ישירוֹ - תיווך : ת (1)

בשן ועין נזק:

: בדיעבד התכוננות

(2) (3) (4)

: בכורח החלטה

בשגגה כוונה :

5. - יציב : חצובה (1)

אצטבה : מסודר

מטלית : נקי

(2) (3) (4)

מוגף : תריס

מזמרה : צומח

6.

לינה : בית מלון -

רחצה : אגם

(1) (2) (3) (4)

אכילה : מסעדה

מטוס : תעופה

נסיעה : מוסך

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה וב כל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 9

חשיבה מילולית – פרק ראשון

שאלות הבנה ו הסקה (שאלות

18-7 )

7. לאחר שהתלוננה על כאבים חזקים רשם ד"ר הירש לגברת שושן תרופה חדשנית להקלת כאבים. כשסיפרה גברת שושן לבעלה מר שושן על התרופה החדשה שרשם לה הרופא אמר מר שושן: "אני חושב שתרופה זו תועיל לך כמו כוסות רוח למת." מה ניתן להבין מתוך דבריו של מר שושן על יחסו לתרופה החדשה?

מר שושן חושב שתרופה זו יעילה ביותר

(1) (2) (3) (4)

מר שושן חושב שהתרופה חסרת תועלת לחלוטין

מר שושן חושב שהתועלת שתצמח מתרופה זו היא מוראלית בלבד

מר שושן חושב שתרופה אחרת תועיל יותר

8. במחקר סוציולוגי שנערך לאחרונה נתבקשו 100 מבוגרים העובדים בעבודות שונות לענות על שאלון בנושא עצבנות ומתחים. מניתוח התשובות הנשאלים עלה כי לאלו מהם העובדים ב עבודה נטייה חזקה מאשר לשאר הנשאלים. עורכי המחקר העלו בעקבות זאת השערה כי מקומות סגורים גורמים לאווירה לחוצה ול עליית המתח והעצבנות. מה מהבאים מחזק ? שערה ההאת יותר לעצבנות ו מתחים ל

ת משרדי שיערו

(1) העובדים במשרדים מרבים בשתיית קפה, הידוע כגורם לעליית רמת המתח והעצבים (2) יש משרדים בהם העבודה כרוכה בהתעמתות בלתי פוסקת עם הלקוחות (3) לאנשים שלא מרבים מביתם יש נטייה להתנהגות עצבנית ורווי י ם ת מתחי (4) המשתתפים במחקר ענו על השאלון בחדר מחשבים הנמצא במרתף האוניברסיטה

לצאת שאנשים שאוכלים הרבה להיות הסבר תפוחים לבעיות גורם להימנע

9. על אף שז'אנר הריאליטי הפך לנפוץ מאוד בשנים האחרונות אין זה מעיד על רמתו ואיכותו כי אם על רדידותם של הצופים ועל הניוון התרבותי – שלא לומ ר הה דרדרות התרבותית – בעידן בו אנו חיים. גם ה צלחתו המסחרית אין בה בכדי לשנות את עמדתי, כיוון שעל פי השקפתי תרבות הריאליטי מהווה שחזור של תרבות הגלדיאטורים אשר אפיינה חברות אכזריות מהעבר הקדום.

זאי ו מהטענות הבאות אינה מנוגדת לדברי הכותב?

(1) התרבות הולכת ומשתבחת עם השנים ולכן כל התפתחות בה הינה שינו י מבורך (2) הצלחה כלכלית של תוכנית או פורמט מעידה על העדפותיו התרבותיות של הקהל (3) לא ניתן לשפוט את אירועי העבר על סמך הנורמות המוסריות המודרניות (4) בפורמט הריאליטי יש צדדים חיוביים רבים כגון שיתוף הקהל הרחב ונתינת הזדמנויות לכל

10.

היא לכך שהסיבה

. מדיכאון החוקרים

תפוחים סובלים מאכילת

חוקרים מצאו שויטמין המצוי מה דיכאון גורם אכילת דיכאון גורם

לדיכאון .

בתפוחים גורם

A

? המחקר

אלטרנטיבי לתוצאות

יכול מהבאים

ובעיקר מעלה את החשק ל תפוחים

לאכילת , יתר

(1) (2) (3) (4)

, ב רבות יניהן דיכאון

נפשיות

גורמת

לשמחה ולא לדיכאון

ויטמין A

תפוחים

לאנשים

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה וב כל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 9

חשיבה מילולית – פרק ראשון

11. במאמרה כתבה קרוליין וויליאמס: "הקביעה הסטטיסטית ממחקרו של מהראביאן, המצוטטת לעיתים קרובות, היא ש - 93% מהתקשורת שלנו אינה מילולית ורק 7% מהמסרים שאנחנו מעבירים מבוססים על מה שאנו אומרים. אם באמת יכולנו להבין אחוז כל כך משמעותי ממה שאחרים אומרים בלי להזדקק כלל למילים, לא היינו צריכים ללמוד שפות זרות ואף אחד לא היה יכול לשקר ולצאת מזה בשלום. אך ברור שאנשים יכולים לשקר, ובהצלחה רבה". הטענה המרכזית אשר מובעת במאמרה של וויליאמס? מהי הקביעה הסטטיסטית שרוב התקשורת שלנו אינה מילולית היא קביעה לא מדוייקת (2) מחוות לא מילוליות עשויות להספיק לנו כדי לתקשר זה עם זה (3) אנו יכולים לתקשר ברחבי העולם גם מבלי ללמוד שפות זרות (4) ניתן לשקר בהצלחה בהתבסס על הסטטיסטיקה ממחקרו של מהראביאן (1)

12. חוקרים הבחינו כי המרחק המקסימאלי ממנו אריות בוגרים מסוגלים לזהות אויב הוא 800 מטרים. מכך הסיקו החוקרים כי חושיהם מתקהים עם השנים. איזו הנחה עומדת בבסיס קביעת החוקרים?

יש אריות בוגרים המסוגלים לזהות אויב ממרחק רב יותר אריו ת צעירים מסוגלים לזהות אויב ממרחק העולה על 800 מטרים גם בעברם לא יכלו האריות הבוגרים לזהות אויב ממרחק העולה על 800 מטרים יש אריות צעירים שלא מסוגלים לזהות אויב ממרחק שעולה על 800 מטרים

(1) (2) (3) (4)

13. ככל שווילי אוכל יותר שוקולד הוא מספר סיפורים יותר מצחיקים . ככל שווילי שמח יותר הוא אוכל פחות שוקולד. ידוע כי ככל שמזג האוויר קר יותר, למצב רוחו של ווילי יש פחות השפעה על כמות השוקולד שהוא אוכל. באיזה מן המצבים הבאים סיפוריו של ווילי יהיו הכי מצחיקים ?

ווילי שמח ומזג האוויר נעים ווילי שמח ומזג האוויר שר בי ווילי עצוב ומזג האוויר קר ווילי עצוב ומזג האוויר שרבי

(1) (2) (3) (4)

14. ה אָבַאיוּדָאיה מזרח ב קהילה הם

שממלאת אחר ה מנהגי דת היהודית . הקהילה הוקמה על ידי סמיי

אוגנדה מצביא

גדול והצ'יף הראשי של ה פרובינציה המזרחית באוגנדה ה קולוניאלית, בעקבות אכזבתו

קאק ונגולו,

. מבחינה אתנית , בני האבאיודאיה הם בני בגנדה ה עם

, ואין להם קשר היסטורי

נוצרית ה דת

ומה בריטים מה

ל עם היהודי שמקורו ב ארץ ישראל , פרט לפרקטיקה הדתית שלהם. הקהילה מוכרת על ידי

מהיהדות

רבנים

וה קונסרבטיבית כ קהילה יהודית , ובשנת 2008 הקימה הקהילה הקונסרבטיבית ישיבה בעיר

רפורמית ה

מבאלה . היהדות האורתודוקסית אי נה מכירה בהם כיהודים . איזו מן האפשרויות שלהלן מתמצתת את הפסקה בצורה הטובה ביותר?

, ואין קווי דימיון ביניהם לבין ה עם היהודי , אך למרות זאת

בני האבאיודאיה הם בני בגנדה ה עם

(1)

רבנים מהיהדות הרפורמית הוקונסרבטיבית מכירים בהם כקהילה יהודית

(2) מנהגיהם של בני האבאיודאיה, שנקבעו על ידי סמיי קאקונגולו, דומים למנהגי הדת היהודית המוכרים, ולכן זרמים מסוימים ביהדות מכירים בהם כיהודים (3) ישנם רבנים ביהדות אשר מכירים באבאיודאיה, קהילה ממזרח אוגנדה אשר אינה בעלת קשר היסטורי לעם היהודי אך שממלאת אחר מנהג י הדת היהודית, כקהילה יהודית (4) בעקבות האכזבה מדתות אחרות הקים סמיי קאקונגולו את האבאיודאיה – קהילה דתית קונסרבטיבית במזרח אוגנדה אשר מוכרת על ידי רבנים יהודים

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה וב כל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 9

חשיבה מילולית – פרק ראשון

17-15 :

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסר ים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

בכל שאלה

יש משפט

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

15. ____ מקרב החברים במשק ____ הבאת טבח מקצועי בשכר למטבח הקיבוצי . ____ הוחלט להביאו, כיוון ששיקולי איכות המזון ____ .

מיעוט קטן / התנגד ל - / למרות זאת / אינם בני מי נפשו של הקיבוץ

(1) (2) (3) (4)

/ חשובים פחות מהשיקול הכספי

רוב גדול / תמך ב - רוב גדול / התנגד ל כן- / על -

/ לכן

/ הם חשובים ביותר

רק מיעוט / תמך ב - / אולם לבסוף / גברו על השיקול הכספי

16. בתחילה חשבו ____, אך לאחר ____, וזאת כיוון שהודה "____", ואילו __ .__

(1) מנהלי המפעל כי עליהם לפטר את מנהל השיווק / ששוחחו עמו ארוכות אודות הפסדיו הרבים של המפעל בתקופה האחרונה החליטו להשאירו בתפקידו / מעלתי בתפקידי / אישר את המעילה

סגנו

בכספי החברה

(2) שרי הממשלה כי לא יוכלו עוד לבטוח בראש הממשלה / ישיבת הממשלה האחרו נה הם החליטו להתפטר כאיש אחד / אני נוטל אחריות על כל מעשיי / הם ציפו כי ראש הממשלה יישא באחריות (3) החיילים כי חברם גרם לביטול חופשת השבת של המחלקה / ש הוסברו להם נסיבות המקרה הם החליטו שלא לנטור טינה / אכן נרדמתי בשמירה וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי ה / ם לא היו קשורים לעניין (4) חוקרי המשטרה כי החשוד אכן ביצע את השוד הנועז / חקירתו דעתם השתנתה / לקחתי מכספת הבנק מיליון שקלים והם מוחבאים בביתי / השודד האמיתי גנב תכשיטים בלבד ולא לקח כסף מזומן

17. השף אמר לתלמידו החדש שאין ____ בין היותו ____ לבין סיכויי ו להצליח בתחום הטבחות וממילא אין לאף אחד ____ אומנות הבישול שכל קסמה הוא בכך שהיא תמיד משאירה מקום ____ של טבחים צעירים, מוכשרים ואלמוניים .

/ לגבי לתבשילים מקדיחים

זיקה כלשהי / עשיר ובן טובים / מושג אמיתי

(1) (2) (3)

להתעלם מהקורלציה שקיימת / נצר למשפחת בשל / נים חזקה על / לפריצה מפתיעה

לגחמות חדשות

זיקה חד משמעית / איסטניס /

קושן על /

(4) להתכחש לקשר שקיים / גרגרן / זכות לטעון כי / גם לאלה המתנזרים ממזון, תנוהל מעתה לפי תכתיבם

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה וב כל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 9

חשיבה מילולית – פרק ראשון

הבנת הנקרא (שאלות

23-18 )

על השאלות שאחריו.

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

אנשים בעמק הסיליקון כ"כ מאוהבים ברעיון של חידושים ו המצאות עד כי איבדו את הראיה הכוללת על העולם שבתוכו דברים אלה מתרחשים. בעמק הסיליקון אין פוליטיקה, אין גיאוגרפיה, רק אופציות, מניות וטכנולוגיות

חדשות. היא

כשנשאל רוס ג'רי, מנהל טכנולוגי באחד ממפעלי ההיי - טק, מת י בפעם האחרונה חשב על המשבר בעירק או על בעיות עולמיות אחרות, השיב: "לא יותר מאשר אני חושב על הבעיות אצלנו בוושינגטון. אני מעדיף לעסוק 5 בתהליכים יצרניים ולא הרסניים. אם הורסי האושר בארצי שלי אינם מספיק חשובים בעיני, מדוע שיהיו לי חשובים הורסי האושר במדינה אח רת?". מה שפסול בתמונה שצייר, היא העובדה שכל הטכנולוגיות שעמק הסיליקון מפתח וכל העושר שהוא יוצר, מתקיימים בעולם שעוצב ע"י מעצמת - על ששמה ארצות הברית של אמריקה, שבירתה וושינגטון. ידו הנסתרת של השוק העולמי לא הייתה יכולה לפעול ללא האגרוף הנסתר הדואג שהעולם יהיה מקום בטוח לשגשוגן של טכנולוגיות עמק הסיליקון, המכונה צבא ארה"ב (ונעזר במוסדות 10 עולמיים כמו האו"ם וקרן המטבע הבינלאומית). אלה ממומנים מהמסים שוושינגטון "מבזבזת". בגלל התחרות העזה בין חברות והזרם הנמשך של מוצרים חדשים, קיימת בעמק הסיליקון מימרה שלפיה נאמנות היא רק מרחק נקישת עכבר". אבל אפשר להרחיק לכת יתר על המידה בגישה הזאת. מנהלים אומרים דברים כמו "אנחנו לא חברה אמריקאית. אנחנו יבמ ארה"ב, יבמ קנדה, יבמ אוסטרליה, יבמ סין". האומנם? ובכן, בפעם הבאה שתיתקלו בצרות בסין, טלפנו לעזרה ללי פנג. ובפעם הבאה שהקונגרס יסגור בסיס 15 צבאי נוסף באסיה, טלפנו לצי של מיקרוסופט כדי שיאבטח את הנתיבים הימיים באסיה. הארי סאאל, מהנדס קפיטליסט המשקיע הון במפעלים חדשים שאינם בבעלותו ופעיל קהילתי (חריג בנורמה של עמק הסיליקון) אמר לי: "אם תשאל אנשים כאן מה השייכות שלהם, הם ינקבו בשמה של החברה שלהם. רבים חיים ועובדים בקמפוס של חברה. אנשים כאן אינם מעורבים במדיניות של וושינגטון, כי הם חושבים שהעתיד ייקבע ע"י טכנולוגיה וכוחות שוק בלבד, ולבסוף יהיה סדר עולמי חדש המבוסס על אלקטרונים ומידע." 20 הם צודקים רק למחצה. היה לי ויכוח מתמשך עם כתב לענייני חוץ, רוברט קגן מקרן קרנגי, על השפעתם של שילוב כלכלה וטכנולוגיה על גיאופוליטיקה. הוא אמר שאני מפריז יתר על המידה בהשפעות המייצבות שלהם. אני אומר שהוא ב ממעיט השפעתם. הסכמנו לבסוף שכל עוד לא מביטים בגיאוטכנולוגיה ובגיאופוליטיקה בו בזמן, אי אפשר להסביר (או לקיים) את הרגע היציב יחסית הזה בהיסטוריה של . העולם "

השאלות 18. מדוע, לדעת המחבר, יש פסול בתמונה שמצייר רוס ג'רי? (1)

כיוון שתהליכים יצרניים כלכליים תלויים בזירה הפוליטית כיוון שטכנולוגיות עמק הסיליקון מממנות את צבא ארה"ב כיוון שבעיותיה ש ל עירק אינן מעניינם של מוסדות בינלאומיים כיוון שבירתה של מעצמת העל ארה"ב היא וושינגטון

(2) (3) (4)

19. מהו "האגרוף הנסתר" המוזכר בשור

9?

ה

מעצמת העל - ארה"ב

(1) (2) (3) (4)

ידו הנסתרת של השוק העולמי

צבא ארה"ב

העושר המפותח בעמק הסיליקון

20. לדבריו של הארי סאאל, מדוע אנשים בעמק הסיליקון מאמינים שהסדר העולמי החדש יהיה "מבוסס על אלקטרונים ומידע"?

מפני שהם מרגישים שייכים לחברה שבה הם עובדים מפני שהם אינם מעורבים במדיניות הנקבעת בוושינגטון

(1) (2) (3) (4)

מפני שהוא חריג בנורמה החברתית

מפני שלדעתם העתיד ייקב ע ע"י טכנולוגיות וכוחות שוק בלבד

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה וב כל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

10

סימולציה מס' 9

חשיבה מילולית – פרק ראשון

21. נתונות שתי הצהרות: א.

"על אנשי התעשייה האלקטרונית ועל אנשי מפתח בכלכלה העולמית לבדל את עצמם מהתנהלות הפוליטיקה העולמית". ב. "עתיד העולם כולו, ובכלל זה גם העתיד הפוליטי, יוכרע באופן משמעותי מהתפתחויות טכנולוגיות וכלכלי ות". קבע מי צפוי להתנגד לפחות לאחת משתי ההצהרות:

מחבר הקטע

(1) (2) (3) (4)

נציגי עמק הסיליקון שדבריהם מובאים בקטע

גם מחבר הקטע וגם נציגי עמק הסיליקון שדבריהם מובאים בקטע

-אף אחד מהנ"ל אינו צפוי להתנגד אף לאחת מההצהרות

22. אי ההסכמה בין מחבר הקטע לבין רוב רט קגן היא בנושא -

מהירות ההתפתחות הכלכלית בעמק הסיליקון

(1) (2) (3) (4)

הגדרת המושג "גיאופוליטיקה"

מידת השפעתם של שילוב כלכלה וטכנולוגיה על גיאופוליטיקה הסברת הרגע היציב יחסית הזה בהיסטוריה של העולם

23. מה מהבאים יכולה להיות כותרת מתאימה לקטע? (1) "האגרוף הנסתר" (2) הטכנולוגיה - לאן? (3) עמק בלי פוליטיקה (4) ההיסטוריה של עמק הסיליקון

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה וב כל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 9

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 9

חשיבה כמותית – פרק ראשון

הסקה מתרשים (שאלות 4-1 )

עיין היטב בתרשים שלפניך, וענה על ארבע השאלות שאחריו.

התרשים שלפניך מתאר 12 אתרי נופש בעולם, ומציין לגבי כל אחד מהם את גובהו מעל פני הים במטרים (הציר האנכי), ואת הטמפרטורה הממוצעת באזורו (במעלות צלזיוס).

גובה

400

1

7

300

200

6

8

3

2

100

5

טמפרטורה

-40 -30 -20 -10

10 20 30

40

11

4

-100

10

-200

9

12

-300

-400

שימו לב: בתשובתכם לכ ל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

1. דני נמצא באחד האתרים, וידוע כי 2 אתרים נוספים נמצאים באותו גובה כמו האתר בו הוא שוהה. באיזה יתכן אתר כי דני נמצא?

(4)

(3)

(2)

(1)

4

9

8

6

2.

מהו האתר הקר ביותר?

(4)

(3)

(2)

(1)

11

9

7

1

3. רן חישב את ממוצע הטמפרטורות של אתרים 9 , 10 ו 5- . אם יוסיף לחישוב גם את אתר 3 , הממוצע יהיה -

אין לדעת

(4)

פחות מ 0-

(3)

יותר מ 0-

(2)

(1)

0

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 9

חשיבה כמותית – פרק ראשון

4. "אתר מושלם" הוא כזה שבו הערך המוחלט של הגובה גדול בדיוק פי 10 מהערך המוחלט של הטמפרטורה. כמה "את רים מושלמים" מתוארים בגרף?

(4)

(3)

(2)

(1)

0

3

2

1

5.

הוגדרה פעולה חדשה, כך ש: a* היא סיפרת האחדות של a 2 .

        ? **15 **11  

(4)

(3)

(2)

(1)

9

5

2

1

6. בשורה מסודרים 4 כדים הממוספרים מ -1 עד 4 . בכדים הממוספרים במספר זוגי יש מספר זוגי של כדורים ובכדים הממוספרים במספר אי - זוגי יש מספר אי - זוגי של כדורים. מה מתחייב לגבי מספר הכדורים הכולל בכל ארבעת הכדים?

- מתחלק ב 4

- מתחלק ב 3 (4)

(3)

(2)

זוגי -אי

(1)

זוגי מתחייב

הסיכוי לפגוע בפחית בזריקת אבן הוא 2 3

7.

רוק אבן 3 פעמים ולפגוע רק בפעם השלישית?

לז הסיכוי

. מהו

27 4

27 3

27 2

27 1

(4)

(3)

(2)

(1)

8.

בשרטוט שלפניך משושה משוכלל שהיקפו 18 ס"מ. על פי הנתונים ועל פי נתונ י הסרטוט, מה אורך הקו המודגש?

16 ס"מ

(1) (2) (3) (4)

9 ס"מ

12 ס"מ 15 ס"מ

9. בשרטוט שלפניך ישר BC משיק למעגל. שטח המשולש ABC הוא 80 . סמ"ר על פי הנתונים ועל פי נתוני הסרטוט, שטח מהו (בסמ"ר) ?

A

המעגל

(1) (2) (3) (4)

 100

 16  64

C

B

 4

20

11. b a b a 

.

לגבי a -ו b ?

מה

מהבאים

(1) (2) (3) (4)

ba 

אחד מהם שווה ל -1 אחד מהם שווה ל -0

אף אחד מהנ"ל

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 9

חשיבה כמותית – פרק ראשון

11.

1 מהתושבים יש רכב.

4 1 מהתושבים הם בלונדינים, ול - 5

3 1

בכפר הברוש הם גברים,

בים מהתוש

? הברוש

מה מהבאים יכול להיות מספר התושבים

בכפר

(4)

(3)

(2)

(1)

160

150

120

100

12.

(בסמ"ר) של משולש ישר - זווית ושווה שוקי ים שאורך היתר בו הוא 6 ס"מ?

מהו

שיטחו תחפור

18 סמ"ר

(4)

12 סמ"ר

(3)

9 סמ"ר

(2)

6 סמ"ר

(1)

13. חפרפרת חופרת מנהרה בקצב של 20 ס"מ בשעה. תוך כמה זמן תסיים החפרפרת חפירת מנהרה באורך 200 מטר, אם בקצב כפול?

200 שעות 500 שעות 1000 שעות 1200 שעות

(1) (2) (3) (4)

3

מה סכום כל הפתרונות האפשריים של המשוואה 2

14.

?

x2 x 

(4)

(3)

(2)

(1)

2

0

2

1

15. למוצר א' ולמוצר ב' מחירים זהים. מחירו של מוצר א' עלה ב - 10% ולאחר מכן ירד ב - 10%. למי מהבאים שווה מחירו הסופי של מוצר א'?

מחירו של מ וצר ב'

(1) (2) (3) (4)

00% ממחירו של מוצר ב' 00% ממחירו של מוצר ב' 101% ממחירו של מוצר ב'

16. אהרון ושלומית הם בעל ואישה. אהרון מבוגר משלומית בשנתיים. אם לאחר שנולדה בתם הבכורה (והיא בת 0 ) ירד ממוצע הגילאים של -ב המשפחה 11 שנים, מה גילה של שלומית?

(4)

(3)

(2)

(1)

34

33

32

31

17. הנקודות P -ו Q הן מרכזי העיגולים המשיקים זה לזה. אורכו של PQ הוא 10 ס"מ. מהו היקפי העיגולים?

סכום

Q

P

 10 ס"מ  20 ס"מ  30 ס"מ

(1) (2) (3) (4)

אין לדעת מהנתונים

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

סימולציה מס' 9

חשיבה כמותית – פרק ראשון

18.

בשרטוט נתון: AC=EC=4 על פי נתון זה ונתוני הסרטוט, מהו המרחק בין הנקודות B -ו D (בס"מ) ?

B

(1) (2)

28

C

60

64

D

A

(3)

3 12

60

(4)

2 16

E

11. שני אנשים רצים בכיוונים מנוגדים במסלול מע גלי שאורכו 11 ק"מ. מהירות האחד 8 קמ"ש ו 12 קמ"ש. כמה פעמים יפגשו במהלך ריצה בת שלוש שעות?

מהירות השני

(1) 6 (2) 2 (3) 3 (4) 5

02.

איזבל מוכרת חולצות ירוקות וכחולות. פאני קנתה a חולצות ירוקות ושילמה עבור כולן ביחד b עדי קנתה c חולצות כחולו ת ושילמה עבור כולן ביחד d

ש"ח. ש"ח.

ידוע כי לכל החולצות הירוקות מחיר זהה, וכי לכל החולצות הכחולות מחיר זהה. מהו מחירה הממוצע של חולצה בקניה של פאני ועדי ?

b d a c   b d 2 

(1)

(2)

2b 2d a c   b d 2a 2c  

(3)

(4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

סימולציה מס' 9

פרק ראשון

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. Since I don't speak Spanish, I need someone to ____ these letters for me.

(1) connect

(2) open

(3) demonstrate (4) translate

2. The ____ speed of this motor, below which it will not function at all, is 1200 revolutions per minute.

(1) unlimited (2) minimum (3) top

(4) accelerated

3. These scissors have become so ____ that they will not even cut paper.

(1) blunt

(2) durable

(3) distinct

(4) keen

4. If you’re not completely ____ with our product, you may return it to the store within 30 days for a full refund.

(1) upset

(2) satisfied (3) overflowing (4) finished

5. The bridge ____ because its foundations had been largely washed away by the flood.

(1) collapsed (2) arose

(3) erupted

(4) relaxed

6. The conductor is ____ that his favorite soprano may be too ill to sing her role on opening night.

(1) concerned (2) content

(3) impressed (4) thrilled

7. This flow chart is a schematic ____ of the structure of the school’s administration.

(1) authority (2) renewal

(3) recital

(4) representation

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

סימולציה מס' 9

פרק ראשון

– אנגלית

8. Despite many failures over the past several decades, physicists continue to ____ for the Grand Unified Theory of physics.

(1) search

(2) journey

(3) gamble

(4) withstand

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. The actual performance of the new engine did not meet our expectations.

(1) The new motor actually performed better than we expected it would. (2) We did not know how well the engine would perform, but we hoped for good results. (3) The new motor did not perform as well as anticipated. (4) We expected that when it was actually tested, the engine would perform well.

10. The company has finished developing a new policy on computer security, but putting it into effect will be difficult.

(1) Although the company’s new policy on computer security is complete, it will not be easy to actually apply it. (2) The easy part was developing a new policy on computer security; the hard part will be getting employees to follow it. (3) While computer security is now the subject of a new policy, it is far from certain whether the new policy will be effective. (4) Until it is actually put into effect, it will be hard to find out just exactly what the company’s new policy on computer security is.

11. While she expects others to maintain absolute secrecy about company salaries, she apparently does not apply the same standard to herself.

(1) She doesn’t want anyone except herself to know anything at all about how much the company pays its employees. (2) She herself does not observe the same total discretion about company pay levels which she demands from everyone else. (3) She expected the company to keep its salaries absolutely secret, but found that this policy was not observed in her own case. (4) The exact amounts that the company pays its employees are known only to her.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 9

פרק ראשון

– אנגלית

12. According to foreign experts, China's counterfeiting empire is so widespread that it accounts for 70 percent of the world's fake goods and is notoriously difficult to eradicate. (1) China’s counterfeiting empire is regarded by foreign experts to be infamously difficult to eliminate and is so prevalent that it makes up 70 percent of the world’s fake goods. (2) China’s experts predict that in the counterfeiting empire, foreign exports contribute up to 70 percent of the fake goods and therefore are notoriously difficult to eliminate. (3) 70 percent of the world’s fake goods are notoriously difficult to eradicate because the increasingly expanding Chinese counterfeiting empire is operated by foreign experts. (4) Foreign experts regard 70 percent of the world’s fake goods to be notoriously difficult to eliminate because the Chinese counterfeiting empire is too widespread.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

When Franklin D. Roosevelt was elected president in 1932, the U.S. was in the midst of the Great Depression. Chronic unemployment, large and small business failures and the collapse of countless banks spread with epidemic swiftness and virulence. To combat these difficulties, Roosevelt, in his inaugural speech, offered his fellow citizens a “New Deal.” This “New Deal” was to do more than revitalize the sick economy. It also promised to 5 infuse the entire economic system with a social conscience. Roosevelt subsequently converted these words into deeds by successfully passing a great number of new laws concerning economics and social welfare. These laws not only succeeded in providing employment and other forms of economic relief, but also set in motion an innovative and irreversible trend in American society. By using federal or public 10 funds to finance the welfare needs of the people, the government was involving itself in areas which were once the exclusive preserve of the private sector of the economy. For the first time the government began to oversee the welfare needs of the country. Many businessmen claimed that the New Deal was cutting into the very heart of the free enterprise system of the U.S. They saw it as a form of “creeping socialism” which, in 15 time, would totally undermine the work ethic crucial to the success of American capitalism. The end result would be the establishment of a “Welfare State” in which most or all social and economic services would be dealt with by the government. However, supporters of the New Deal were convinced that there was no alternative. Private sector forces obviously could not relieve the economic problems of the nation, and therefore it was the moral duty 20 of the government to act decisively.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 9

פרק ראשון

– אנגלית

Questions

13. Helping the U.S. economy to recover from the problems caused by the Great Depression -

(1) was not the original purpose of the New Deal (2) was not the only goal of the New Deal (3) was never an aim of the New Deal (4) was a goal of programs other than the New Deal

14. According to the second paragraphs, the New Deal laws were unique in that they -

(1) provided new employment (2) required the use of public funds (3) were concerned with the private sector of the economy (4) encompassed areas in which the government was never involved

15. The term “They” in line 15 refers to -

(1) welfare needs (2) businessmen (3) the people (4) social and welfare needs

16. The purpose of the third paragraph is to -

(1) list some objections to the New Deal, and the responses to them (2) describe the effects which the New Deal had on the U.S. (3) explain the difference between the public and private sector efforts to recover from the Great Depression (4) explain Roosevelt’s concept of what the New Deal meant

17. The main topic of the passage above is

(1) the presidency of Franklin D. Roosevelt (2) the Great Depression (3) the New Deal (4) objections to the New Deal

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 9

פרק ראשון

– אנגלית

Text II (Questions 18-22)

The Bengal tigers living inside the vast green maze of the Ganges delta have an attitude problem. They like people, but only for lunch. Some cat experts think it’s because these tigers, safe for centuries inside their marshy lair, have never learned to fear humans. In fact, these beasts consider the few men who venture into the Sunderbans swamp – honey-gatherers, fishermen and wood cutters – to be particularly tasty prey. The tigers have 5 been known to stalk men through the trees and waterways for days, waiting for an opportunity to strike. Despite man’s fear of the tiger, man is usually the winner when the two come into conflict. Conservationists say, that over the past 12 years, poachers, who sell tiger bones as medicine, have killed hundreds, reducing the overall tiger population to something between 10 3,750 and 2,600. In the Ganges delta, however, the tiger ranks have remained constant. Pranbes Sanyal, deputy environment director for West Bengal, says the impenetrable jungle of the Sunderbans has shielded the tigers from hunters. Throughout the 1980s, when more than 60 people a year were killed in the Indian Sunderbans, forestry officials began to experiment with a series of bizarre gimmicks to 15 scare off the tigers. First they sculpted life-sized clay dummies and dressed them in the old clothes of fisherman, honey-gatherers and wood cutters. Then they ran an electric charge through the dummies so that the tiger would be jolted into thinking humans were no longer as yummy as they used to be. But wardens found it too burdening – and too dangerous – to replace the batteries on the dummies, so they tried a new plan: anyone going into the 20 Sunderbans was given a mask to wear on the back of his head because it was believed that the tigers only attacked from the rear. This ploy was effective only for two years before the cunning beasts caught on, and again were making meals of men.

Questions

18. According to the first paragraph, the Bengal tigers of the Ganges delta -

(1) have eaten humans for centuries (2) eat humans only for lunch

(3) have been safe for centuries and are now in need of protection (4) will sometimes wait for days in search for the right time to attack

19. the poachers (line 9) -

(1) studied medicine (2) killed between 2,600 and 3,750 tigers in the last 12 years (3) did not affect the population of the Sunderban Tigers (4) consisted of honey-gatherers, wood cutters and fisherman

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

24

סימולציה מס' 9

פרק ראשון

– אנגלית

20. The two gimmicks described in the third paragraph are similar in that both -

(1) made humans unappealing to the tigers (2) were not successful in the long run (3) were a burden to implement (4) could not fool the tigers

21. We can infer from the passage that the masks worn on the back of the man traveling into the Sunderbans were better than the dummies in that -

(1) the man wearing them would not be surprised (2) they scared the tigers away (3) they were easier to maintain (4) they were made by forestry officials

22. The best title for the passage would be -

(1) New Methods to Scare Away Tigers (2) Man, A Tiger’s Favorite Meal

(3) The Bengal Tiger, an Unstoppable Maneater? (4) Tigers, the Most Dangerous Predators in India

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 9

פרק שני

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. It is a poorly made chair because it forces you to sit in an awkward ____.

(1) room (2) time

(3) position (4) situation

2. A new herbal treatment may be able to give allergy sufferers some ____ this summer.

(1) meaning (2) relief

(3) refunds

(4) space

3. As a full partner in the business, he is ____ to a share of the profits.

(1) entitled

(2) restricted (3) discharged (4) favorable

4. The Venus fly trap uses scent to ____ insects onto its leaves, which then snap shut and trap the prey.

(1) hatch

(2) pull

(3) lure

(4) entertain

5. The store used its front windows to ____ some of its most attractive merchandise.

(1) store

(2) expand

(3) betray

(4) display

6. He never had a chance at becoming governor; the failure of his campaign was ____.

(1) proven

(2) continuous (3) inevitable (4) urgent

7. The financial markets of Chicago and New York City are by no means identical, but they do have certain ____.

(1) customers (2) similarities (3) objectives (4) identities

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 9

פרק שני

– אנגלית

8. Oil, gold, timber, and other natural ____ remain to be fully exploited across much of Siberia.

(1) species

(2) resources (3) obstacles

(4) outcomes

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. In the great majority of families in the U.S. both husband and wife hold full-time jobs.

(1) Both husband and wife work full-time in most families in the U.S. (2) Most husbands and wives in the U.S. agree that both of them should work full time. (3) Jobs in the U.S. are equally available for both husbands and wives, and most families take advantage of this. (4) For most families in the U.S., simply being a husband or a wife is a full-time job in itself.

10. Lack of compliance with present tax law is due, at least in part, to its complexity.

(1) At least some people cannot understand tax law because it is so complex. (2) Some parts of the tax law are so intricate that virtually no one understands them. (3) Some persons do not obey tax law because the law is so complicated. (4) The complexity of tax law results in a failure of anyone to properly obey it.

11. A new business should have sufficient resources to survive for no less than two years before making a profit.

(1) A new business with plenty of resources can survive for two years or more, even without making a profit. (2) New businesses need to have enough resources to operate for at least two years without making a profit. (3) If a new business makes enough money during its first two years, then it is likely to continue to be profitable. (4) Any new business which fails to begin making a profit in less than two years is unlikely to survive.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 9

פרק שני

– אנגלית

12. Donald Trump, having enjoyed enormous success in the real estate business, then proceeded to go bankrupt in the casino business.

(1) The proceeds of Donald Trump’s enormously successful real estate ventures were all put into the business of casinos, which then went bankrupt. (2) Donald Trump’s money, which he made in his successful real estate ventures, was all lost in casinos. (3) Donald Trump truly enjoyed the real estate business and was enormously successful at it, whereas his attempt at the casino business ended in bankruptcy. (4) Donald Trump made a great deal of money in real estate, after which he went bankrupt in the casino business.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Greek political institutions in the 8 th century B.C. underwent a considerable change when trade expansion stimulated the growth of industry and thereby increased not only the number of unskilled laborers (such as men to work the mines) but also the ranks of skilled artisans. Soon the artisans, growing discontented with their status, joined poor peasants in demanding political and social reforms. In some parts of Greece, these conflicts resulted in 5 government by tyrants. During the 7 th and 6 th centuries B.C., rule by tyrants existed not only in various states of Greece but also on many Aegean islands. The tyrants were frequently wealthy opportunists. Having seized government by illegal means and violence, they needed broad support in order to maintain themselves in power, and therefore often catered to the lower classes. They enacted laws advantageous to the 10 masses of poor, divided estates among needy peasants (thus also depriving their wealthy aristocratic opponents of their chief resource, land), and instituted programs to encourage trade. They thus provided work for the artisans as well as profits for their merchant friends. Dependent as they were upon commerce, most tyrants generally preferred peace to war. They took pride in decorating towns, and entertained their subjects with theatrical 15 performances and games. However, since they ruled without a legal basis, they often had to contend with bitter opposition and were driven to commit acts of brutality. Their governments never endured for more than one generation. Some tyrants were murdered or exiled. Others retained power until death, but failed to establish dynasties. Eventually, the whole concept of “tyranny”, associated as it was with illegality, arbitrary rule, and brutality, 20 took on the meaning of oppressive government that we associate with it today.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

30

סימולציה מס' 9

פרק שני

– אנגלית

Questions

13. The main topic of the passage above is -

(1) the history of ancient Greece (2) the tyrant governments of ancient Greece

(3) political and social reforms enacted in ancient Greece (4) the effects of commerce on politics in ancient Greece

14. We can infer from the content of the first paragraph that tyrannical rule in Greece resulted from -

(1) increased trade (2) laws advantageous to the poor (3) conflicts between Greece and Aegean islands (4) the murder or exile of Greek rulers

15. The phrase “their status” in line 4 refers to the status of -

(1) laborers (2) men (3) mines (4) artisans

16. Once in power, tyrant rulers in Greece took actions which benefited -

(1) all Greeks (2) aristocrats (3) the poor (4) only themselves

17. According to the passage, a characteristic shared by all tyrant governments in ancient Greece was that -

(1) they only lasted for one generation (2) the tyrants all ended their rule by being murdered or exiled (3) they were legal (4) they preferred peace to war

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

31

סימולציה מס' 9

פרק שני

– אנגלית

Text II (Questions 18-22)

One important measure of the way sound is heard is the frequency of the sound. You can feel some sounds as well as hear them with the ears. For example, it’s possible to feel a vibration in your chest when the speakers in some powerful stereo systems are producing very low frequencies. Similarly, the low rumble of underground subway trains can be felt through the floors of buildings overhead at street level. 5 The frequency of a sound wave is measured by means of a unit called “hertz”. Sound occurs when the air vibrates. If the air vibrates slowly, it has a low number of cycles per second, or hertz, and produces a deep sound. A fast vibration has a higher frequency, and produces a high-pitched sound. 10 about 20 hertz to highs of about 20,000 hertz. The speaking frequency for most people falls into the 500-2,000 hertz range. The ear is most sensitive to sounds that occur in the 1,000 4,000 hertz range. Because the ear is more sensitive to some frequencies than others, it is more susceptible to damage in certain ranges of frequencies than others. The most sensitive area 15 is around 4,000 hertz. If you were exposed to a collection of all frequencies played simultaneously - this is known as “white noise” - the damage to your hearing would occur first at 4,000 hertz. Since most loud sounds, such as explosions, consist of white noise, you can see how hearing loss can easily happen. 20 as 16 hertz and, in some cases, as high as 40,000 hertz. But the ability to hear so acutely begins to drop after about age 10. The human ear is capable of responding to a wide range of frequencies, from a low of Hearing is at its best during childhood, when it is possible to hear frequencies as low

Questions

18. According to the first paragraph, sounds which can be detected by means other than ears alone -

(1) occur mainly underground (2) vibrate fast through the air (3) are low in frequency (4) are called white noise

19. We can infer from the passage that when the air is still -

(1) a high frequency sound occurs (2) a very low pitched noise occurs (3) the sound travelling through the air cannot be measured in hertz (4) no sound occurs

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook flipbook maker