חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

01 פרק שלבים לתהליך מכירה 4

סגירת העסקה .4 שלב

בתנאי שהצלחתם באמצעות , שלב זה הוא המשך טבעי של התהליך השלבים הקודמים: . לייצר אמון ◌ . שירות / להראות את הצורך במוצר ◌ . להסביר את השימושיות ◌ מוצרים שאתם / ובהירות לגבי השירותים , לייצר ערך תמורת עלות ◌ . מציעים עדיין , גם במצב שבו עמדתם בכל היעדים של השלבים הקודמים ◌ . צריך לבצע את הסגירה באופן יזום וברור

: מה לא לעשות בתהליך מכירה

! לא להתווכח ◌ ! לא להכפיש את המתחרים ◌ Over-Selling לא לעשות ◌

7

Made with FlippingBook Online newsletter creator