חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

02 פרק הקליניקה שלכם

למה ? אתם מוכרים

למי ? אתם מוכרים

למה הלקוחות ? זקוקים לזה

איך ? אתם מוכרים

היכן אתם יכולים ? להשיג אותם

, השתמשו בתרגיל זה כדי להגדיר מגוון היבטים של העסק . במטרה לקבל בהירות וסדר עדיפויות

8

Made with FlippingBook Online newsletter creator