חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

08 פרק תוכנית שיווק

ערוץ שיווקי אסטרטגיית שיווק עלות חד פעמית עלות חודשית

מודעות ממומנות

ל " דוא

מדיה חברתית

תוכן שיווקי

SEO

חבר מביא חבר

פ עסקי " שת

עלות כוללת

14

Made with FlippingBook Online newsletter creator