חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

07 פרק צמיחה עסקית

אילו שינויים אנו יכולים ? ליישם

בצעו ספירת מלאי של כל המוצרים ושווי הערך . הקיימים בעסק

13

Made with FlippingBook Online newsletter creator