ToothWave | By Silk'n

Animated publication

DentalRF™ TECHNOLOGY - GOES WAY BEYOND BRUSHING! פריצת דרך טכנולוגית בתחום היגיינת הפה

By

RF Radio Frequncy

RF Radio Frequncy

FDA

De Novo

FDA

Silk'n Beauty

Silk'n Beauty

FDA

היגיינת הפה – ברוכים הבאים לדור הבא מברשת שיניים יעילה ובטוחה ToothWave™ בע"מ פיתחה את Home Skinovations חברת מותאמת לשימוש דנטלי - Radio Frequency לשימוש ביתי יומיומי, המשתמשת באנרגיית מפחית אבנית קיימת ומאט את הצטברותה, מפחית ToothWave™ . שימוש יומיומי ב DentalRF™ דלקות ודימומי חניכיים. בנוסף, המברשת מפחיתה כתמים הנמצאים על פני השן, מבהירה את גוון השיניים כשהיא מקרבת אותן לגוון המקורי ומסייעת בשיפור המראה האסתטי של המשתמשים. ניקוי שיניים ברמה המולקולרית – הרבה מעבר לצחצוח DentalRF™ מבוססת על שימוש בתדר רדיו (זרם חילופין). זרם חילופין הוא טווח DentalRF™ טכנולוגיית שנה, והוכח 80 תדרי רדיו הנמצא בשימוש נרחב בתחום הרפואה והטיפולים האסתטיים למעלה מ כבטוח ויעיל. הרפואה משתמשת בתדרי רדיו בניתוחים, טיפולים אסתטיים, טיפולים להקלת כאב והרגעת שרירים. תדר רדיו אינו זורם דרך האוויר והוא מחייב את מעורבותו של מדיום מוליך. . עצמת זרם החילופין DentalRF™ קרויה ToothWave™ אנרגיית תדר רדיו המיושמת ב , העצמה הנמוכה ביותר על סקלת התדרים. 3MHz היא ToothWave™ ב

מוטמעות שתי אלקטרודות וביניהן מחסום סיליקון. עם ToothWave™ בראש המברשת של במברשת, תדר רדיו עובר לתוך משחת השיניים ומניע את המולקולות הטעונות RF הפעלת ה הנמצאות במשחה. התדר אינו יכול לעבור דרך השיניים כי הן לא חומר מוליך. הוא יכול לעבור רק מעל למחסום הסיליקון שמאלץ את תדר הרדיו לשנות את המסלול הטבעי שלו ולהתקרב למשטח השיניים תוך שהוא מוליך את המולקולות. התנועה הזו יוצרת זרם של מולקולות טעונות בריכוז גבוה יחסית הזורמות על פני השן, מערערות את יציבות הקשרים האלקטרוסטטיים שמחזיקים .ToothWave™ את האבנית, והאבנית מתפרקת בהדרגתיות ובעקביות עם כל שימוש במברשת רסיסי האבנית נשטפים החוצה עם מי השטיפה. יוצר מכפלת אפקטיביותשל המולקולות הטעונות המצויות במשחת השיניים, Dental RF™ כדי לערער את הקשרים האלקטרוסטטיים המחזיקים את האבנית.

- טכנולוגיה בטוחה לשימוש DentalRF™ מגה הרץ בלבד) שאינה 3( טכנולוגיית תדר רדיו לשימוש דנטלי פועלת בעצמה נמוכה מאוד גורמת לחימום הרקמות. זו טכנולוגיה דומה לזו המשמשת את עולם הרפואה כבר עשרות שנים ToothWave™ . במגוון ניתוחים, טיפולים להקלת כאב, הרגעת שרירים ובתחומי האסתטיקה ומשרד הבריאות הישראלי. FDA בטוחה מאוד לשימוש ומאושרת על ידי ה לא מבוססת רק על פעולה מכנית, היא אינה זקוקה ToothWave™ מכיוון שההשפעה של לסיבים קשים כדי לספק תוצאות. המברשת מגיעה עם סיבים רכים או רכים במיוחד. אינו שוחק את החניכיים והשיניים, ומקטין ToothWave™ המשמעות היא שהצחצוח בעזרת את הסיכון לנסיגת חניכיים המחמירה לעיתים קרובות, בעת שימוש בסיבים קשיחים ומברשות שיניים רוטטות מאוד. מפחית כתמים ומקרב את גוון השיניים לגוון המקורי, ללא ToothWave™ בנוסף, השימוש ב שימוש בחומרי הלבנה הגורמים לשחיקה כימית של אמייל השן. המברשת מתאימה גם למטופלים שיש להם שיניים וחניכיים רגישות, כי ניתן להשתמש בה ללא פעולת רטט, וללא ירידה באפקטיביות הצחצוח. התווית נגד . לכן היא אינה 17 המברשת לא נבדקה על נשים בהריון, ועל ילדים ובני נוער מתחת לגיל מיועדת לאוכלוסיות אלה. מבחינה רגולטורית, נדרש מחקר קליני ספציפי באוכלוסיות אלו על מנת להוסיף אותן לאוכלוסיות היעד של המכשיר. כמו כן, המברשת אינה מיועדת למבוגרים עם שתלים פעילים דוגמת קוצב לב, דפיברילטור פנימי, או כל שתל חשמלי פעיל אחר בגוף. לכל המכשירים המבוססים על תדר רדיו יש התווית נגד כללית האוסרת על טיפול במי שיש בגופם קוצבים או שתלים פעילים דומים. זאת משום שקיים סיכוי מסוים שתדר הרדיו יפריע לאותות של שתל פעיל; לכן, אנשים עם קוצבים או .ToothWave™ , כולל RF שתלים פעילים דומים אינם יכולים להשתמש בשום מכשיר מבוסס

l

b

c

a

y

a

s e

a

g

r

d

r

o

r

e

e

n

e

e R F

™DentalRF TECHNOLOGY

r e m

u p

S

by

COVID-19 בעידן ToothWave מחקרים אחרונים מראים כי שמירה על בריאות פה טובה עשויה למנוע מהלך חמור של מחלת נמצאות גם בסיכון COVID-19 - הקורונה. במקביל, אוכלוסיות שנפגעו באופן לא פרופורציונלי מ גבוה יותר למחלות אוראליות. המגיפה הביאה לסגירת מרפאות ולהפחתת שעות של טיפולי שיניים. זאת בנוסף לעובדה שטיפול שיניים כולל פרוצדורות המחוללות אירוסולים שיכולים להגביר את ההעברה הנגיפית. המגיפה מאלצת את עולם הרפואה לעבור לגישות ממוקדות-מניעה, ולמצוא דרכים להפקיד בידי המטופלים כלים טובים יותר לשמירה על היגיינת הפה. כל מוצרי סילק'ן פותחו לאור התפיסה ToothWave™ הרואה במטופל דמות פרואקטיבית הזקוקה לכלים טובים יותר. מברשת השיניים עוזרת למטופלים להתמקד במניעה ולשתף פעולה עם אנשי המקצוע בתחום הדנטלי מתוך תחושת מסוגלות.

כותרות מאמרים מדעיים וקישורים למאמרים –

Treatment of stage I–III periodontitis—The EFP S3 level clinical practice guideline Mariano Sanz, David Herrera, Moritz Kebschull, Iain Chapple, S ø ren Jepsen, Tord Berglundh, Anton Sculean, Maurizio S. Tonetti

CDC: Oral Health and COVID-19: Increasing the Need for Prevention and Access Zachary Brian, DMD, MHA; Jane A. Weintraub, DDS, MPH

Dental Tribune: Good oral health may prevent severe COVID-19 progression Franziska Beier, DTI

ToothWave™ מברשת השיניים עוזרת למטופלים להתמקד במניעה מתוך תחושת מסוגלות, ולשתף פעולה עם אנשי המקצוע בתחום הדנטלי.

מחקרים קליניים משתתפים ובדקו מדדי פלאק 350 מחקר פיילוט וארבעה מחקרים קליניים מבוקרים נערכו בקרב כ שבועות של שימוש 6 (רובד חידקים), אבנית, דלקות ודימומי חניכיים, כתמים וגוון שיניים לאחר בהשוואה למברשות שיניים חשמליות רגילות. ToothWave ב תמצית סיכום המחקרים תוצאות המחקרים הקליניים מראות כי בהשוואה למברשת שיניים חשמלית רגילה CVS Health ) מסוג ADA( ) המוכרת על ידי איגוד השיניים האמריקאי DentalRF (ללא , השימושבמברשת השיניים SmileSonic ProAdvancedClean SonicToothbrush מביא לתוצאות טובות יותר בכל הפרמטרים שנבדקו, וגם מפחית אבנית, ™ToothWave בעוד שבתקופת השימוש המקבילה במברשת שיניים חשמלית רגילה נצברה אבנית. מחקר ראשון להלבנת גוון שיניים והפחתת RF בטיחות ויעילות של מברשת שיניים חדשה המשתמשת באנרגיית כתמי שיניים תקציר - מברשת שיניים חדשה המבוססת על יישום תדר ToothWave להעריך את ההשפעה של מטרה: .ADA רדיו - על כתמי שיניים וגוון בהשוואה למברשת שיניים חשמלית המאושרת על ידי ביקורים קליניים 4 , כולל Randomized single blind בוצע מחקר פרוספקטיבי השוואתי מתודות: שנערכו אחת לשבועיים. הנבדקים חולקו באקראי לאחת משתי קבוצות מחקר, שקיבלו או את , וצחצחו SmileSonic Pro Advanced Clean - או את המברשת ToothWave מברשת השיניים שבועות. כתמי שיניים וגוון הוערכו באמצעות 6 שיניים פעמיים ביום במהלך תקופת בדיקה של שבועות 6- ו 4 , בתחילתהמחקר ולאחר Lobenestain indexandVitaBleachedguide3DMaster של צחצוח. התוצאות הושוו בכל קבוצה ובין הקבוצות. בין הקבוצות הושוו גם ערכי דלתא (הפחתה מקו .the Mann Whitney non-parametric model הבסיס). ניתוחים סטטיסטיים נערכו באמצעות בקבוצות הבדיקה והביקורת בהתאמה) סיימו את 43 ו 41( ) נבדקים 84( שמונים וארבעה תוצאות: המחקר. בתחילת המחקר, הקבוצות לא נבדלו באופן משמעותי בציוני הממוצע של מדדי המחקר הראתה ירידות משמעותיות בכל ToothWave ). לאחר שישה שבועות של צחצוח, קבוצת p≥0.667( המדדים שנבדקו בהשוואה לקבוצת הביקורת. בנוסף, ערכי הדלתא של הציונים שנמדדו היו גבוהים ). לא דווח על בעייתיות p≤0.001( בהשוואה לביקורת ToothWave יותר באופן משמעותי בקבוצת בשימוש או על תופעות לוואי הקשורות למכשירים במהלך המחקר. הניבה יתרונותמשמעותיים Radiofrequency המבוססתעל ToothWave מברשתהשיניים מסקנה: ,ADA בהפחתת כתמי השיניים והלבנת גוון השיניים בהשוואה למברשת שיניים חשמלית מאושרת בה השתמשה קבוצת הביקורת. מקור Liora Levi, Kimberly R Milleman, Jeffery L Milleman, et al. Safety and Efficacy of a Novel Toothbrush Utilizing RF Energy for Teeth Shade Whitening and the Reduction of Teeth Stains. Adv Dent & Oral Health. 2020; 12(3): 555831. DOI::10.19080/ADOH.2019.11.555831

תרשימי תוצאות המחקר :1 תרשים ) נמוך משמעותית בקבוצת הבדיקה בהשוואה לקבוצת LSI( לאחר ארבעה ושישהשבועות צחצוח, מדד הכתמים .)p <0.001 *( שבועות של צחצוח 6 ו 4 הביקורת לאחר

:2 תרשים ) נמוך משמעותית בקבוצת VITA Bleachguide Master 3D( לאחר שישה שבועות צחצוח, מדד גוון השיניים .)p = 0.024 *( הבדיקה בהשוואה לקבוצת הביקורת

שיננית | קייט הני

מחקר שני להפחתת פלאק, אבנית RF בטיחות ויעילות של מברשת שיניים חדשה המשתמשת באנרגיית ודלקת חניכיים תקציר - המבוססת על יישום ToothWave לאמוד את בטיחותה ויעילותה של מברשת השיניים מטרה: תדר רדיו - בהפחתת פלאק, אבנית ודלקת וחניכיים, בהשוואה למברשתשיניים חשמלית סטנדרטית .)ADA( המאושרת לשימוש על ידי האיגוד הדנטאלי האמריקני . הנבדקים חולקו באקראי Randomized single blind בוצע מחקר פרוספקטיבי השוואתי מתודות: או מברשתשיניים חשמלית ToothWave לאחת משתי קבוצות טיפול, שקיבלו את מברשת השיניים , וצחצחו פעמיים ביום למשך תקופת בדיקה SmileSonic Pro Advanced Clean סטנדרטית מסוג ) נמדדו GBI( ) ודימום MGI( ), דלקת חניכיים V-MI( ), אבנית RMNPI( שבועות. פלאק 6 של שבועות. ההשוואות נערכו בתוך הקבוצות הטיפוליות וביניהן. ניתוחים 6- ו 4 בתחילת המחקר ולאחר .the Mann Whitney non-parametric model סטטיסטיים נערכו באמצעות נבדקים סיימו את המחקר. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בציוני הבסיס 85 תוצאות: הראתה מובהקות ToothWave שבועות, קבוצת הבדיקה שהשתמשה ב 6 ). לאחר P2 0.165( ). לא P <0.001( סטטיסטית בהפחתת פלאק, דלקת חניכיים ואבנית בהשוואה לקבוצת הביקורת דווח על בעייתיות בשימוש או תופעות לוואי הקשורות למכשירים במהלך המחקר. מברשת השיניים יצרה הפחתות מובהקות סטטיסטית ברובד השיניים, במרבץ אבנית, דלקת RF העושה שימוש ב AmJ Dent( . חניכיים ודימום בחניכיים בהשוואה למברשת שיניים החשמלית של קבוצת הביקורת .)2020; 33: 151-156 המבוססת על ToothWave משמעות קלינית: בשימוש פעמיים ביום, מברשת השיניים הביאה לשיפור כולל בבריאות הפה. Radiofrequency מקור Milleman KR, Levi L, Grahovac TL, Milleman JL. Safety and efficacy of a novel toothbrush utilizing RF energy for the reduction of plaque, calculus and gingivitis. American Journal of Dentistry. 2020 Jun;33(3):151-156. שני מחקרים נוספים נמצאים בשלבים שונים של כתיבה לפני פרסום: ADA - SmileSonic • מחקר אחד בדק כתמים וגוון שן בהשוואה למברשת חשמלית מאושרת נמצאה אפקטיבית יותר באופן מובהק בשני ToothWave . במחקר זה Pro Advanced Clean המדדים שנבדקו. Philips SonicCare • המחקר השני בדק מדדי אבנית בהשוואה למברשת שיניים חשמלית מסוג .ToothWave , וגם בו נמצאו הבדלים מובהקים באפקטיביות לטובת 4100

בימים אלה נערך מחקר גדול במחלקה לפריודונטיה בבית חולים רמבם הבוחן את יעילות המברשת בצמצום הצטברות אבנית על אוכלוסיה גדולה של נבדקים.

תרשימי תוצאות המחקר

:2 תרשים לאחר ארבעה ושישה שבועות צחצוח, מדד דלקת ) נמוך משמעותית בקבוצת הבדיקה MGI( חניכיים .)p=0.001,** p =0.003*( בהשוואהלקבוצתהביקורת

:1 תרשים לאתר שישה שבועות צחצוח, מדד דימום בחניכיים ) נמוך משמעותית בקבוצת הבדיקה בהשוואה GBI( .)p = 0.023 *( לקבוצת הביקורת

:4 תרשים שבועות, מדד 4 בשלב הבדיקה של המחקר, לאחר ) הצטמצם בקבוצת הבדיקה וגדל VMI( האבנית .)p = 0.009; ** p = 0.028 *( בקבוצת הביקורת

:3 תרשים לאחר שישה שבועות של צחצוח, מדד הפלאק ) נמוך משמעותית בקבוצת הבדיקה RMNPI( .)p = 0.051 *( בהשוואה לקבוצת הביקורת

רופאת שיניים | לינדה דו

ToothWave תועלות השימוש ב

השימוש במברשת מפחית דלקות חניכיים, נסיגות חניכיים, ומצבים נוספים המובילים פריודונטיה – למחלות חניכיים פעולת המולקולות הטעונות אינה מוגבלת על ידי גשרים, והתקנים ליישור שיניים, אורתודונטיה – ומגיעה לכל מקום בחלל הפה המברשת מתאימה לשימוש גם על ידי מטופלים שיש להם גשרים ופרוטזות. פרוסתודנטיה – בלבד, ללא רטט וללא צחצוח מכני, מאפשר שימוש במברשת ושמירה על היגיינת RF השימוש במצב הפה גם מיד אחרי טיפולים כירורגיים. לניקוי שיניים בטוח ואפקטיבי, גם לבעלי שיניים צפופות, שיניים וחניכיים רפואת הפה והשיניים – רגישות. הטיפול אינו פוגע בכתרים וסתימות ומתאים גם למצבים בהם קיים קושי לשתף פעולה עם שמירת שיגרת הטיפול היומיומי בשיניים. הוכח כיעיל מאוד בהסרת כתמים מהשיניים והבהרת גוון ToothWave השימוש ב אסתטיקה – השן לגוון המקורי ללא מעורבות חומרים כימיים.

יישור שיניים

רפואת חניכיים

רפואה דנטלית אסטטית

שיקום הפה

רפואה דנטלית

עדויות רופאים ד"ר יניב מאייר מומחה לפריודונטיקה ומחלות חניכיים

מדובר על טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת לשמור על בריאות החניכיים והשיניים באופן ייחודי שלא , מתבססת על פעולה מולקולרית ומסוגלת RF בטכנולוגיית TW קיים בשום מברשת אחרת. מברשת להפחית אבנית קיימת ולמנוע את הצטברותה, להפחית כתמים ולמנוע את צביעת השיניים. הפירוק המולקולרי אינו פוגע באמייל השן או בחניכיים, מפחית דימום ונסיגת חניכיים. זו מברשת בטכנולוגיה חדשה שעובדת בשבילי. יש פה ערך מוסף ומבחינתי זו מהפכה בתחום הדנטלי. ד”ר ג’ודי קמפלר עופר DMD לאחר שימוש קבוע של כשלושה חודשים במברשת, אני יכולה לקבוע בוודאות כי נצפית השפעה דרגות ובנוסף – סילוק אבנית ומניעת 2-3 דרמטית בשני מובנים – הלבנה/שינוי צבע של לפחות הצטברותה. מרשים ביותר. ד"ר אורן טסלר GP שבועות במברשת השיניים ניתן להבחין באופן ברור בירידה משמעותית ברמות 6-8 לאחר שימוששל הפלאק על גבי השיניים, דבר שמביא באופן ישיר לירידת כמות האבנית מעל פני השן. אין הצטברות של אבן על גבי השיניים, נראה כאילו השיניים אחרי טיפול שיננית! כתוצאה מכך ניתן להבחין באופן ברור בשיפור במצב החניכיים, אדמומיות, נפיחות ודימום מהחניכיים נעלמו ופסקו לחלוטין. ד"ר קובי שרביט MD DMD כבר לאחר שימוש ראשון חשתי בהבדל. פני השטח של השיניים חלק מאד והרובד במקומות הקשים לגישה פשוט נעלם. תוך זמן קצר כתמי הקפה נעלמו והחניכיים במקומות הקשים לגישה, קיבלו צבע וורוד בריא וחיוני. המברשת מעולה גם בפעולה מניעתית וגם לתחזוקה שוטפת. להתרשמותי, המברשת תבסס מעמדה כ"סטנדרט הזהב" לתחזוקת השיניים והחניכיים.

שבועות 6 אחרי

לפני

כתמים ואבנית לאורך קו החניכיים ובין השיניים

שבועות 6 אחרי

לפני

כתמי שיניים

- תכונות ToothWave

שלוש מהירויות לנוחות אישית מרבית, במברשת אפשרות לשלוש מהירויות רטט (גבוה, בינוני, נמוך) ואפשרות לשימוש DentalRF™ ללא רטט. טכנולוגיית המצבים. 4 פעילה בכל

סוללה נטענת המספיקה לשבועיים סוללה טעונה במלואה מחזיקה עד שבועיים בשימוש רגיל (פעמיים ביום)

טיימר חכם שניות מזכיר 30 מנגנון הרוטט כל למשתמש להעביר את המברשת למקטע הבא. את השיניים מנקים בארבעה דקות המברשת 2 מקטעים. כעבור תיכבה אוטומטית כסימן לסוף הטיפול.

Dental RF DentalRF™ טכנולוגיית טכנולוגיית תדר רדיו מוגנת בפטנט

IP67

עמידה למים מתאימה לשימוש גם במקלחת ובאמבטיה

ראש מברשת בשני גדלים הראשים ניתנים להחלפה, בשתי מידות גודל ושתי דרגות רכות זיפים - רכים ורכים מאוד.

עדויות משתמשים בעדויותשנאספו עד כה, משתמשים מדווחים על הפחתה בהצטברות אבנית, היעלמות הדרגתיתשל כתמים, הבהרת גוון השיניים, ומניעת הצטברות אבנית וכתמים סביב טבעות גשר. חלקם, בעיקר אלה החוויםקשיים בצחצוחשיניים לאורךשנים, מדווחים על ירידה בחששלצחצחשיניים רגישות וחניכיים מדממות, הקלה בכאב, ועל התחושה שהם מצליחים להרחיק היווצרות של מצבים קיצוניים יותר. ככלל, משתמשים מדווחים על חוויית צחצוח נוחה ונעימה הדורשת פחות מאמץ, על חניכיים רגועות יותר, ועל תחושת ניקיון, רעננות, קלות טיפול ונוחיות שימוש.

שחר בוהדנא

ד"ר הדר רון

"שמתי לב שעם השימוש היומיומי במברשת, הצטברה לי פחות אבנית והכתמים שהיו על השיניים לינדה ר. ~ ". נעלמו

"הצחצוח עדין ולא מצריך מאמץ, שלא כמו במברשות חשמליות אחרות בהן השתמשתי. הדבר שהכי ג'ודי א. ~ ". שימח אותי, היה התגובה מהשיננית שלי

יש לי בפה תחושת ניקיון חדשה שלא הכרתי קודם. ToothWave "מאז שהתחלתי להשתמש ב שחר ב. ~ ". האבנית והכתמים פחתו באופן משמעותי

"אני בהחלט רואה תוצאות. קצב יצירת האבנית הואט משמעותית, התחושה אחרי כל צחצוח היא ד"ר הדר ר. ~ ". תחושה מאוד נקיה

ToothWave אנחנו מזמינים אתכם לעלות אתנו על התדר של לקהל הלקוחות שלכם. DentalRF™ נשמח להיעזר בכם כקהילה המקצועית, בחשיפת כחברה המפתחת ומייצרת מוצרים, אנחנו לא מתיימרים להחליף אנשי מקצוע בתחום הדנטלי. אנחנו מעוניינים לשרת צורך הקיים גם אצל אנשי המקצוע – לשפר את היגיינת הפה של המטופלים, לתת לכם כלי יומיומי יעיל לשיפור בריאותם הדנטלית.

איך תרצו להצטרף אלינו? בחרו את האפשרויות הרצויות לכם, השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהקדם.

מבצע מיוחד למחזיקי עלון זה :ToothWave ברכישת מברשת

צחצוח השיניים היומיומי גורם לך לכאב או לרגישות?

מרבה להשתמש בחומרי הלבנה?

משתמשים הסובלים מרגישות בשיניים לא ToothWave- מספרים שהשימוש ב כרוך בכאב האופייני למברשות אחרות.

ניתן להגיע להבהרה של ToothWave עם השיניים עד לגוון הלבן הטבעי שלהן, ללא שימוש בחומרי הלבנה כימיים.

לסובלים מרגישות בשיניים, עצם פעולת הצחצוח היומיומית, אפילו במברשת ידנית, עלולה להיות לא DentalRF מכאיבה. מאחר ומנגנון הפעולה של מסתמך על פעולת צחצוח מכאנית של סיבי המברשת, אלא על תהליכים אלקטרוכימיים, הסיבים של רכים ועדינים וכל התועלות שלה מושגות ToothWave ללא כאב.

ידוע כי רצוי להגביל את תדירות השימוש בחומרי הלבנה כימיים, שכן שימוש תכוף מדי לאורך זמן, עשוי לגרום לרגישות מוגברת בשיניים וגם לשחיקה כימית בלתי הפיכהשל שכבת האמייל וחשיפה הדרגתיתשל הדנטין הצהבהב שמתחתיה, תהליך שבטווח הארוך יביא דווקא לתוצאה ההפוכה של מראה שיניים עכור. עם טכנולוגיית ToothWave- השימוש היומיומי ב מפרק בהדרגה שכבות של מולקולות אבנית DentalRF וכתמים הצמודות לפני השן בחזקה, עד שנחשף הלובן הטבעי של השיניים מתחתן, מבלי לגרום לשחיקה כימית או לנזק כלשהו לשכבת האמייל.

WAVE

מברשת השיניים היחידה המבוססת שהוכחה DentalRF™ על טכנולוגיית כיעילה יותר בהפחתת דלקות קלינית* חניכיים, דימומים וכתמים וכיעילה אפילו בהפחתת אבנית. יכולה להועיל לך ToothWave בדוק האם

SMILE15 : קוד קופון www.toothwave.com

שבועות של 6 * על פי ארבעה מחקרים קליניים שבדקו תוצאות לאחר בהשוואה למברשת שיניים חשמלית רגילה. ToothWave - שימוש ב

31.12.2021 בתוקף עד

קופון הטבה ללקוחות באמצעות קישור

ברושורים לקליניקה

עמדת הדגמה לקליניקה

הזמנה לוובינר מקצועי סרטון לקליניקה

יש לי רעיון אחר - כתבו לנו

טל׳:

דוא״ל

שם מלא

לזיכוי בנקודה - רופא.ת שיניים / שיננ.ית מעודכן.ת

שליחת טופס

הזינו מספר ת.ז.

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

היא חברת טכנולוגיה מובילה בעולם Silk’n בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירת מכשירים ביתיים בתחום האסתטיקה, בריאות האשה והיגיינת הפה, המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות. הצוות המיומן שלנו מורכב ממדענים, מהנדסים ואנשי עסקים - כולם בעלי ניסיון עשיר בפיתוח מוצרים חדשניים בשוק העולמי. מתמחה במגוון רחב של תחומים ביניהם Silk'n המעוגנת HPL הסרת שיער עם טכנולוגיית בפטנט, אנטי אייג'ינג, אקנה, צלוליט, טיפול בכאב, בריאות האישה והיגיינת הפה עם . כל מוצרי החברה DentalRF טכנולוגיית ומשרד הבריאות FDA- מאושרים על ידי ה הישראלי. החברה ומו צר יה הו צג ו וקי בל ו הכרה בפלטפורמות מדיה בינלאומיות רבות, בניהן המגזין של אופרה וינפרי, רייצ'ל ריי, הדוקטורס, ד"ר אוז, מגזין ווג ועוד.

toothwave.com toothwave.co.il toothwave@silkn.co.il 1-700-700-309

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online