ToothWave | By Silk'n

עדויות משתמשים בעדויותשנאספו עד כה, משתמשים מדווחים על הפחתה בהצטברות אבנית, היעלמות הדרגתיתשל כתמים, הבהרת גוון השיניים, ומניעת הצטברות אבנית וכתמים סביב טבעות גשר. חלקם, בעיקר אלה החוויםקשיים בצחצוחשיניים לאורךשנים, מדווחים על ירידה בחששלצחצחשיניים רגישות וחניכיים מדממות, הקלה בכאב, ועל התחושה שהם מצליחים להרחיק היווצרות של מצבים קיצוניים יותר. ככלל, משתמשים מדווחים על חוויית צחצוח נוחה ונעימה הדורשת פחות מאמץ, על חניכיים רגועות יותר, ועל תחושת ניקיון, רעננות, קלות טיפול ונוחיות שימוש.

שחר בוהדנא

ד"ר הדר רון

"שמתי לב שעם השימוש היומיומי במברשת, הצטברה לי פחות אבנית והכתמים שהיו על השיניים לינדה ר. ~ ". נעלמו

"הצחצוח עדין ולא מצריך מאמץ, שלא כמו במברשות חשמליות אחרות בהן השתמשתי. הדבר שהכי ג'ודי א. ~ ". שימח אותי, היה התגובה מהשיננית שלי

יש לי בפה תחושת ניקיון חדשה שלא הכרתי קודם. ToothWave "מאז שהתחלתי להשתמש ב שחר ב. ~ ". האבנית והכתמים פחתו באופן משמעותי

"אני בהחלט רואה תוצאות. קצב יצירת האבנית הואט משמעותית, התחושה אחרי כל צחצוח היא ד"ר הדר ר. ~ ". תחושה מאוד נקיה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online