ToothWave | By Silk'n

היגיינת הפה – ברוכים הבאים לדור הבא מברשת שיניים יעילה ובטוחה ToothWave™ בע"מ פיתחה את Home Skinovations חברת מותאמת לשימוש דנטלי - Radio Frequency לשימוש ביתי יומיומי, המשתמשת באנרגיית מפחית אבנית קיימת ומאט את הצטברותה, מפחית ToothWave™ . שימוש יומיומי ב DentalRF™ דלקות ודימומי חניכיים. בנוסף, המברשת מפחיתה כתמים הנמצאים על פני השן, מבהירה את גוון השיניים כשהיא מקרבת אותן לגוון המקורי ומסייעת בשיפור המראה האסתטי של המשתמשים. ניקוי שיניים ברמה המולקולרית – הרבה מעבר לצחצוח DentalRF™ מבוססת על שימוש בתדר רדיו (זרם חילופין). זרם חילופין הוא טווח DentalRF™ טכנולוגיית שנה, והוכח 80 תדרי רדיו הנמצא בשימוש נרחב בתחום הרפואה והטיפולים האסתטיים למעלה מ כבטוח ויעיל. הרפואה משתמשת בתדרי רדיו בניתוחים, טיפולים אסתטיים, טיפולים להקלת כאב והרגעת שרירים. תדר רדיו אינו זורם דרך האוויר והוא מחייב את מעורבותו של מדיום מוליך. . עצמת זרם החילופין DentalRF™ קרויה ToothWave™ אנרגיית תדר רדיו המיושמת ב , העצמה הנמוכה ביותר על סקלת התדרים. 3MHz היא ToothWave™ ב

מוטמעות שתי אלקטרודות וביניהן מחסום סיליקון. עם ToothWave™ בראש המברשת של במברשת, תדר רדיו עובר לתוך משחת השיניים ומניע את המולקולות הטעונות RF הפעלת ה הנמצאות במשחה. התדר אינו יכול לעבור דרך השיניים כי הן לא חומר מוליך. הוא יכול לעבור רק מעל למחסום הסיליקון שמאלץ את תדר הרדיו לשנות את המסלול הטבעי שלו ולהתקרב למשטח השיניים תוך שהוא מוליך את המולקולות. התנועה הזו יוצרת זרם של מולקולות טעונות בריכוז גבוה יחסית הזורמות על פני השן, מערערות את יציבות הקשרים האלקטרוסטטיים שמחזיקים .ToothWave™ את האבנית, והאבנית מתפרקת בהדרגתיות ובעקביות עם כל שימוש במברשת רסיסי האבנית נשטפים החוצה עם מי השטיפה. יוצר מכפלת אפקטיביותשל המולקולות הטעונות המצויות במשחת השיניים, Dental RF™ כדי לערער את הקשרים האלקטרוסטטיים המחזיקים את האבנית.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online