ToothWave | By Silk'n

- טכנולוגיה בטוחה לשימוש DentalRF™ מגה הרץ בלבד) שאינה 3( טכנולוגיית תדר רדיו לשימוש דנטלי פועלת בעצמה נמוכה מאוד גורמת לחימום הרקמות. זו טכנולוגיה דומה לזו המשמשת את עולם הרפואה כבר עשרות שנים ToothWave™ . במגוון ניתוחים, טיפולים להקלת כאב, הרגעת שרירים ובתחומי האסתטיקה ומשרד הבריאות הישראלי. FDA בטוחה מאוד לשימוש ומאושרת על ידי ה לא מבוססת רק על פעולה מכנית, היא אינה זקוקה ToothWave™ מכיוון שההשפעה של לסיבים קשים כדי לספק תוצאות. המברשת מגיעה עם סיבים רכים או רכים במיוחד. אינו שוחק את החניכיים והשיניים, ומקטין ToothWave™ המשמעות היא שהצחצוח בעזרת את הסיכון לנסיגת חניכיים המחמירה לעיתים קרובות, בעת שימוש בסיבים קשיחים ומברשות שיניים רוטטות מאוד. מפחית כתמים ומקרב את גוון השיניים לגוון המקורי, ללא ToothWave™ בנוסף, השימוש ב שימוש בחומרי הלבנה הגורמים לשחיקה כימית של אמייל השן. המברשת מתאימה גם למטופלים שיש להם שיניים וחניכיים רגישות, כי ניתן להשתמש בה ללא פעולת רטט, וללא ירידה באפקטיביות הצחצוח. התווית נגד . לכן היא אינה 17 המברשת לא נבדקה על נשים בהריון, ועל ילדים ובני נוער מתחת לגיל מיועדת לאוכלוסיות אלה. מבחינה רגולטורית, נדרש מחקר קליני ספציפי באוכלוסיות אלו על מנת להוסיף אותן לאוכלוסיות היעד של המכשיר. כמו כן, המברשת אינה מיועדת למבוגרים עם שתלים פעילים דוגמת קוצב לב, דפיברילטור פנימי, או כל שתל חשמלי פעיל אחר בגוף. לכל המכשירים המבוססים על תדר רדיו יש התווית נגד כללית האוסרת על טיפול במי שיש בגופם קוצבים או שתלים פעילים דומים. זאת משום שקיים סיכוי מסוים שתדר הרדיו יפריע לאותות של שתל פעיל; לכן, אנשים עם קוצבים או .ToothWave™ , כולל RF שתלים פעילים דומים אינם יכולים להשתמש בשום מכשיר מבוסס

l

b

c

a

y

a

s e

a

g

r

d

r

o

r

e

e

n

e

e R F

™DentalRF TECHNOLOGY

r e m

u p

S

by

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online