סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

יש ללחוץ על תמונת המוצר

קטלוג מוצרי קו לבן

סדרת מוצרי חשמל יוקרתיים למטבח במגוון צבעים

BESPOKE מקררי דלתות 4

RF90A9015BK/WH F דירוג אנרגטי | ליטר 910 נפח:

RF92A9223BK E דירוג אנרגטי | ליטר 907 נפח:

RF70A9115BK/WH E דירוג אנרגטי | ליטר 626 נפח:

RF71A9132BK E דירוג אנרגטי | ליטר 625 נפח:

דלתות 2

RZ24T5600GR A/B דירוג אנרגטי: | ליטר 230 נפח:

RB35A6222BK F דירוג אנרגטי: | ליטר 344 נפח:

BESPOKE מקררי דלת אחת

RZ32T7405BK/WH F דירוג אנרגטי: | ליטר 327 נפח:

RR39T7415BK E דירוג אנרגטי: | ליטר 386 נפח:

BESPOKE מדיח

DW60BB8925AP B דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 14

BESPOKE מכונות כביסה

WW11BB9445GB A דירוג אנרגטי: | קילו 11 קיבולת עד

WW11BB5044AW A דירוג אנרגטי: | קילו 11 קיבולת עד

BESPOKE מייבשי כביסה

DV90BB9445GB A +++ : דירוג אנרגטי | קילו 9 קיבולת עד

מקררים דלתות 4

RF77A9775SR A דירוג אנרגטי | ליטר 677 נפח:

RF87A9771B1 F דירוג אנרגטי | ליטר 844 נפח:

RF50K5920S8_B1 A דירוג אנרגטי | ליטר 564 נפח:

RF82A9671SR E דירוג אנרגטי | ליטר 855 נפח:

RF62A7055SR F דירוג אנרגטי | ליטר 644 נפח:

RF60A7001SL F דירוג אנרגטי | ליטר 664 נפח:

דלתות 4

RF72A9670SR A דירוג אנרגטי | ליטר 698 נפח:

RF65A9011B1/SL E דירוג אנרגטי | ליטר 677 נפח:

RF85A9120B1 E דירוג אנרגטי | ליטר 910 נפח:

RF85A9110SL E דירוג אנרגטי | ליטר 910 נפח:

RF90A9015BK/WH F דירוג אנרגטי | ליטר 910 נפח:

RF86A9220SL E דירוג אנרגטי | ליטר 909 נפח:

דלתות 4

RF71A9132BK F דירוג אנרגטי | ליטר 625 נפח:

RF92A9223BK E דירוג אנרגטי | ליטר 907 נפח:

RF70A9115BK/WH E דירוג אנרגטי | ליטר 626 נפח:

SBS ו- TWIN דלתות, 3 מקררים

RF55A5002SL F דירוג אנרגטי | ליטר 570 נפח:

RF29T5221SR/SG F דירוג אנרגטי | ליטר 762 נפח:

SBS ו- TWIN דלתות, 3 מקררים

RZ32M71207F A דירוג אנרגטי | ליטר 330 נפח:

RF27T5001S9/SG F דירוג אנרגטי | ליטר 788 נפח:

RS68A8821S9 E דירוג אנרגטי | ליטר 655 נפח:

RR39M71407F A דירוג אנרגטי | ליטר 400 נפח:

מקררים מקפיא עליון

RT28K5014WW A דירוג אנרגטי | ליטר 317 נפח:

RT21M6211SR F דירוג אנרגטי | ליטר 602 נפח:

מקררים מקפיא עליון

RT31CG5004WW E דירוג אנרגטי | ליטר 310 נפח:

RT29K5452WW A דירוג אנרגטי | ליטר 311 נפח:

RT32CG5424WW E דירוג אנרגטי | ליטר 310 נפח:

RT31K5014WW/S9 B דירוג אנרגטי | ליטר 355 נפח:

RT37K5012S8/WW B דירוג אנרגטי | ליטר 407 נפח:

RT35CG5004WW E דירוג אנרגטי | ליטר 360 נפח:

מקררים מקפיא עליון

RR39M71407F A דירוג אנרגטי | ליטר 400 נפח:

RT38K5454SL/WW A דירוג אנרגטי | ליטר 402 נפח:

RT43CG6424B1 E דירוג אנרגטי | ליטר 420 נפח:

RT42CG6004S9/WW E דירוג אנרגטי | ליטר 420 נפח:

RT46K6000S8 F דירוג אנרגטי | ליטר 463 נפח:

RT46K6331SL F דירוג אנרגטי | ליטר 463 נפח:

מקררים מקפיא עליון

RT50K6331SL/WW F דירוג אנרגטי | ליטר 510 נפח:

RT46K6331SL/WW A דירוג אנרגטי | ליטר 463 נפח:

RT53K6331SL/WW F דירוג אנרגטי | ליטר 540 נפח:

RT53K6000S8 F דירוג אנרגטי | ליטר 540 נפח:

RT62K7040SL/WW A דירוג אנרגטי | ליטר 650 נפח:

RT58K7044SL/WW A דירוג אנרגטי | ליטר 615 נפח:

מקררים מקפיא עליון

RT62K7040BS E דירוג אנרגטי | ליטר 632 נפח: מקררים מקפיא תחתון

RL4324RBASL/WW F דירוג אנרגטי | ליטר 470 נפח:

RL5352FBAB1 F דירוג אנרגטי | ליטר 470 נפח:

RB60RS356SA F דירוג אנרגטי | ליטר 580 נפח:

RB52RS334SA F דירוג אנרגטי | ליטר 520 נפח:

מקררים מקפיא תחתון

RB35A6222BK F דירוג אנרגטי | ליטר 344 נפח:

RB35A6222BK/WH A דירוג אנרגטי | ליטר 344 נפח:

דלתות 2 מקררים דלת אחת /

RZ32T7405BK F דירוג אנרגטי | ליטר 327 נפח:

RR39T7415BK E דירוג אנרגטי | ליטר 386 נפח:

RZ24T5600GR A/B דירוג אנרגטי | ליטר 230 נפח:

מכונות כביסה ק״ג 11 מכונות כביסה

WW11BB5044AW A דירוג אנרגטי: | קילו 11 קיבולת עד

WW11BB9445GB A +++ : דירוג אנרגטי | קילו 11 קיבולת

ק״ג 10 מכונות כביסה

WW1ST6540LE AAA דירוג אנרגטי: | קילו 10 קיבולת

WW10T6244TW A דירוג אנרגטי: | קילו 10 קיבולת

ק״ג 9 מכונות כביסה

WW9STA046AH A דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

WW9STA040TE A דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

WW9ST4543TW D דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

WW9ST4542TE D דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

WW9ST5543AT A דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

WW9ST5541AT AAA דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

ק״ג 8 מכונות כביסה

WW8STA040TE B דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

WW8STA046AH B דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

WW8ST4043CE B דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

WW8ST4020EE B דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

WW8ST4543TW D דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

WW8ST4542TE D דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

ק״ג 8 מכונות כביסה

WW8ST5543AT B דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

WW8ST5541AT AAA דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

ק״ג 7 מכונות כביסה

WW7ST4020EE D דירוג אנרגטי: | קילו 7 קיבולת

WW7ST4043CE D דירוג אנרגטי: | קילו 7 קיבולת

WW7ST4543TW D דירוג אנרגטי: | קילו 7 קיבולת

WW7ST4542TE D דירוג אנרגטי: | קילו 7 קיבולת

ק״ג 7 מכונות כביסה

WW7ST4540TE A דירוג אנרגטי: | קילו 7 קיבולת מכונות משולבות

WD16T6500GV קילו 16 קיבולת כביסה עד

WD9ST6542BE קילו 9 קיבולת כביסה עד

קילו 10 ייבוש עד A דירוג אנרגטי:

קילו 6 ייבוש עד B דירוג אנרגטי:

מייבשי כביסה

DV8ST5221AT A +++ דירוג אנרגטי: | קילו 8 קיבולת

DV70T4200TE דירוג אנרגטי: ? | קילו 7 קיבולת

DV90BB9445GB A +++ דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

DV9ST5241AT A +++ דירוג אנרגטי: | קילו 9 קיבולת

DV16T9720SV A דירוג אנרגטי: | קילו 16 קיבולת

מדיחים

DW60BB8925AP B דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 14

DW60BS7300SL C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 13

DW60BS7503BI C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 14

DW60BS7513SL C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 14

DW60BS8505BI C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 13

תנורי אפייה בנויים

NV75K5541RS AA דירוג אנרגטי: | ליטר 75 קיבולת

NV70K1340BS A דירוג אנרגטי: | ליטר 70 קיבולת

NV75N5671RS AA דירוג אנרגטי: | ליטר 75 קיבולת

NV75K5571RS AA דירוג אנרגטי: | ליטר 75 קיבולת

כיריים אינדוקציה

NZ64H37070K ס״מ 56

NZ64M3NM1BB ס״מ 56

NZ64N7757FK ס״מ 59

Virtual Flame כיריים אינדוקציה

NZ84J9770EK ס״מ 80

NZ64N9777GK ס״מ 59

התמונות להמחשה בלבד. המפרטים עלולים להתשנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח

Made with FlippingBook - Online catalogs