סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

מקררים מקפיא עליון

RT31CG5004WW E דירוג אנרגטי | ליטר 310 נפח:

RT29K5452WW A דירוג אנרגטי | ליטר 311 נפח:

RT32CG5424WW E דירוג אנרגטי | ליטר 310 נפח:

RT31K5014WW/S9 B דירוג אנרגטי | ליטר 355 נפח:

RT37K5012S8/WW B דירוג אנרגטי | ליטר 407 נפח:

RT35CG5004WW E דירוג אנרגטי | ליטר 360 נפח:

Made with FlippingBook - Online catalogs