סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

דלתות 4

RF72A9670SR A דירוג אנרגטי | ליטר 698 נפח:

RF65A9011B1/SL E דירוג אנרגטי | ליטר 677 נפח:

RF85A9120B1 E דירוג אנרגטי | ליטר 910 נפח:

RF85A9110SL E דירוג אנרגטי | ליטר 910 נפח:

RF90A9015BK/WH F דירוג אנרגטי | ליטר 910 נפח:

RF86A9220SL E דירוג אנרגטי | ליטר 909 נפח:

Made with FlippingBook - Online catalogs