סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

מקררים דלתות 4

RF77A9775SR A דירוג אנרגטי | ליטר 677 נפח:

RF87A9771B1 F דירוג אנרגטי | ליטר 844 נפח:

RF50K5920S8_B1 A דירוג אנרגטי | ליטר 564 נפח:

RF82A9671SR E דירוג אנרגטי | ליטר 855 נפח:

RF62A7055SR F דירוג אנרגטי | ליטר 644 נפח:

RF60A7001SL F דירוג אנרגטי | ליטר 664 נפח:

Made with FlippingBook - Online catalogs