סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

BESPOKE מכונות כביסה

WW11BB9445GB A דירוג אנרגטי: | קילו 11 קיבולת עד

WW11BB5044AW A דירוג אנרגטי: | קילו 11 קיבולת עד

BESPOKE מייבשי כביסה

DV90BB9445GB A +++ : דירוג אנרגטי | קילו 9 קיבולת עד

Made with FlippingBook - Online catalogs