פסטיבל הקולנוע מצפה רמון | אוגוסט 23-26

מהדורה דיגיטלית

ד ק ל נ ג ה - 2 0 2 0 - 2 0 2 2 ר מ ו ן מ צ פ ה ה ק ו ל נ ו ע פ ס ט י ב ל ו א ו צ ר ת מ נ ה ל ת , י ז מ ת ק ט ו ר ז ה מ ר ב - 2 0 2 2 ר מ ו ן מ צ פ ה ה ק ו ל נ ו ע ל פ ס ט י ב ל ש ו ת פ ה ו מ פ י ק ה א ו צ ר ת

23/8

23/8 MRFF

מוקדי הקרנה

שלישי

רובע מלייה

בית גודאר

מחילת צ'פלין

(פאב הברך)

(בקסטייג')

(פעימה)

23/8 MRFF

| MRFF פתיחה חגיגית כניסה למתחם- איסוף כרטיסים, דוכנים, מוזיקה ומכירת פופקורן! רובע מלייה

בית גודאר

2022 קונסטלציות | 1 מקבץ הקרנה חוזרת | הקרנת לילה "ההר הקדוש" אלחנדרו חודורובסקי | MRFF צלילי פתיחה פולק/רוק מדברי תומר ביטון

21:30-22:15

18:00-19:30

| מציאות רבודה דבר פתיחה של צוות הפסטיבל הקרנה לייב של כוכבי רקיע מהטלסקופ ישירות אל מסך הקולנוע

22:30-23:15

בקסטייג'

| 2022 קונסטלציות 1 מקבץ

23:30-01:15

20:00-20:45

| MRFF סרט פתיחה "ויהי בוקר" ערן קולירין | עם הקהל Q&A מפגש בנוכחות הבמאי ערן קולירין

מחילת צ'פלין

21:00-22:40

פעימה

| היזון חוזר מיצג וידיאו ארט של נגני המרכז למוזיקה מצפה רמון

הברך

22:15-23:15

22:45-23:30

24/8 רביעי

24/8 MMRRFFFF

מוקדי הקרנה

אור-חאן אור-חאן

רובע מלייה

בית גודאר

פינת מונרו בית אלקבץ

כלא טרבולטה מסתור בונואל

(פעימה)

(זוזימה)

(בקסטייג')

(פארן)

(ויו)

(סטודיו תיאה)

24/8 MRFFF

| הקולנוע כחלום או חלון "SOLITUDE" רשל ידיד בית גודאר | הקולנוע כחלום או חלון "ONE-WAY STREET" ארז פרי

| MRFF פתיחה חגיגית כניסה למתחם- איסוף כרטיסים, דוכנים, מוזיקה ומכירת פופקורן! רובע מלייה

18:00-19:30

20:00-20:50

| דבר פתיחה צוות הפסטיבל

21:00-21:15

| שריטות בזמן דיאלוג מקומי

| 2022 קונסטלציות 2 מקבץ

21:30-22:15

20:00-20:45

בנוכחות הבמאים ארז ורשל, עם האמן המקומי אביטל איפרגן 2022 קונסטלציות | 2 מקבץ הקרנה חוזרת

בקסטטייג'

פעייממה

| " "קריאה לחלומות רן סלוין

21:00-22:30

22:30-23:15

| " "תל אביב מרט פרחומובסקי

אור-חאן

20:00-21:20

| מרכז-פריפריה דיאלוג מקומי

21:30-22:15

בנוכחות הבמאי והשחקנית הראשית, עם היוצר המקומי ערן שפי

24/8 MRFF

כלא טרבולטה

בית אלקבץ

| פאנל מיניות והקולנועי הקרנה ושיח בנוכחות היוצרים, בהנחיית מרב קטורזה

| מאסטר קלאס סדנת כתיבה ערן קולירין | אמנות הסרט הקצר סרטי בוגרי מכללת ספיר

16:00-18:00

12:00-14:00

סטודיו פנימי

| "? "למה עזבתני הדר מורג

18:30-20:00

14:30-16:00

סטודיו פנימי

זוזימה

| עם הקהל Q&A מפגש בנוכחות הבמאית הדר מורג ובהנחיית מרב קטורזה

20:15-21:00

פארן

| " "בלתי ניתן לריפוי סשה טמרין

16:15-16:45

סטודיו פנימי

פינת מונרו

מסתור בונואל

| תארוחה פיסול ביוגרפי של האמנית תיאה פרידמן | מסתרי התת מודע סרטים סוריאליסטים ודאדאיסיטים בלופ

| זכרונות קולנועיים "בעלים" ג'ון קסאבטס | אנימציה דוקומנטרית סרטי מכללת ספיר בנוכחות היוצרים

סטודיו תיאה

16:00-20:00 סטודיו תיאה

20:00-21:30

20:30-21:30

21:45-22:30

סטודיו תיאה

ויוו

25/8 מוקדי הקרנה

25/8 MRFF

חמישי

סליננהה

(זוזימה) כלא טרבולטה

פינת מונרו בית אאללקבץ

מסתור בונואל

בית גודאר

(פארן)

(ויו)

(סטודיו תיאה)

(בקסטייג')

25/8 MRFF

בית אלקבץ

בית גודאר

20:00-21:30 10:00-11:30

| אוצרות סרטים קצרים מעבדת סרטים קצרים מהארץ ומהעולם

| " "בצל הים טל אלקיים

20:00-21:20

| סדנת אמן הדר מורג בהנחיית מרב קטורזה

| הקאט כאקט פוליטי דיאלוג מקומי

12:00-13:30

21:30-22:00

בנוכחות במאי הסרט עם העורך המקומי רוני הרמן

פפארן

| "THE END" רוני הרמן וחוני המעגל

| סדנת רישום הקולנועי ג'וש באום

22:15-00:15

14:00-16:00

בקסטייג' ' ב טט

| עם הקהל Q&A מפגש בנוכחות הבמאי רוני הרמן

00:20-00:50

| MRFF סרט סגירה "ליידי עמר" יגאל זקס ונעם גיל | המדבר של הממשי דיאלוג מקומי בנוכחות הבמאי והשחקנית הראשית, עם אנשי רוח ואמנים ממצפה

20:00-21:30

21:45-22:30

סלינה

| מופע סולו יקיר הלל

22:45-23:30

25/8 MRFF

כלא טרבולטה

פינת מונרו

פורום עם הצלמת | מאי עבדי גרבלר בהנחיית מרב קטורזה | "? "שומע.ת מופע מחול ומוזיקה יהונתן דוד ועמית אודס | הגוף יוצא מסגר משבצת וידיאו דאנס של אמנים מהארץ והעולם

17:00-19:00

| הומאז' לג'ורג' מלייה סרטים מובחרים

20:00-21:00

סטודיו פנימי

| מופע אש ברחבה SPYRO

19:15-19:45

21:15-21:30

אוהל חיצוני

זווזימה

| זכרונות קולנועיים "הנאהבים מפריז" ליאו קראקס

20:00-21:30

17:10-17:50 21:30-23:30

ויוו

אוהל חיצוני

מסתור בונואל

תערוכת יצירות של מבחר אמני מצפה | מסתרי התת מודע סרטים סוריאליסטים ודאדאיסיטים בלופ

16:00-20:00 סטודיו תיאה

סטודיו תיאה

20:30-21:30

סטודיו תיאה

26/8

26/8 MRFF

מוקדי הקרנה

שישי

בית גודאר

מחילת צ'פלין

בית אלקבץ

(פאב הברך)

(בקסטייג')

(פארן)

26/8 MRFF

בית גודאר

בית אלקבץ

| אמנות הסרט הקצר הקרנה חוזרת של סרטי בוגרי מכללת ספיר | הגוף יוצא מסגר הקרנה חוזרת של משבצת הוידיאו דאנס

| MRFF דבר סיום צוות הפסטיבל

11:30-12:00

09:00-10:30

בקקססטייייג'

| היפהופ הוריי PURPLE MOUNTAIN VIGZ

פאאארןןן

12:15-13:00

10:30-12:00

מסיבת סוף פסטיבל | MRFF יריד צהרים ומוזיקה מהסרטים מחילת צ'פלין

הברך

13:00-17:00

מפת רובע דרכי הבשמים מפת רובע דרכי הבשמים עיירת הקולנוע

הר ארדון

הר עודד

הר בוקר

זוזימה

13 אור-חאן- הר בוקר 4 סלינה- הר בוקר

סלינה

סטודיו תיאה

ויו

6 פעימה- רובע מלייה, הר בוקר

פעימה

בקסטייג'

8 בקסטייג'- בית גודאר, הר ארדון

הר קירטון

6 זוזימה- כלא טרבולטה, הר ארדון 66 - מסתור בונואל, הר ארדון סטודיו תיאה תור בונואל, ההר ארדון 10 פאב הברך- מחילת צ'פלין, הר בוקר 10 ויו- פינת מונרו, הר בוקר

הר צין

הברררך

12 פארן- בית אלקבץ, הר ארדון

פארן

MRFF2022.LINEAPP.CO.IL אתר רכישת כרטיסים:

אור-חאן

Made with FlippingBook Ebook Creator