פסטיבל הקולנוע מצפה רמון | אוגוסט 23-26

26/8

26/8 MRFF

מוקדי הקרנה

שישי

בית גודאר

מחילת צ'פלין

בית אלקבץ

(פאב הברך)

(בקסטייג')

(פארן)

Made with FlippingBook Ebook Creator