פסטיבל הקולנוע מצפה רמון | אוגוסט 23-26

מפת רובע דרכי הבשמים מפת רובע דרכי הבשמים עיירת הקולנוע

הר ארדון

הר עודד

הר בוקר

זוזימה

13 אור-חאן- הר בוקר 4 סלינה- הר בוקר

סלינה

סטודיו תיאה

ויו

6 פעימה- רובע מלייה, הר בוקר

פעימה

בקסטייג'

8 בקסטייג'- בית גודאר, הר ארדון

הר קירטון

6 זוזימה- כלא טרבולטה, הר ארדון 66 - מסתור בונואל, הר ארדון סטודיו תיאה תור בונואל, ההר ארדון 10 פאב הברך- מחילת צ'פלין, הר בוקר 10 ויו- פינת מונרו, הר בוקר

הר צין

הברררך

12 פארן- בית אלקבץ, הר ארדון

פארן

MRFF2022.LINEAPP.CO.IL אתר רכישת כרטיסים:

אור-חאן

Made with FlippingBook Ebook Creator