פסטיבל הקולנוע מצפה רמון | אוגוסט 23-26

25/8 מוקדי הקרנה

25/8 MRFF

חמישי

סליננהה

(זוזימה) כלא טרבולטה

פינת מונרו בית אאללקבץ

מסתור בונואל

בית גודאר

(פארן)

(ויו)

(סטודיו תיאה)

(בקסטייג')

Made with FlippingBook Ebook Creator