פסטיבל הקולנוע מצפה רמון | אוגוסט 23-26

24/8 MRFF

כלא טרבולטה

בית אלקבץ

| פאנל מיניות והקולנועי הקרנה ושיח בנוכחות היוצרים, בהנחיית מרב קטורזה

| מאסטר קלאס סדנת כתיבה ערן קולירין | אמנות הסרט הקצר סרטי בוגרי מכללת ספיר

16:00-18:00

12:00-14:00

סטודיו פנימי

| "? "למה עזבתני הדר מורג

18:30-20:00

14:30-16:00

סטודיו פנימי

זוזימה

| עם הקהל Q&A מפגש בנוכחות הבמאית הדר מורג ובהנחיית מרב קטורזה

20:15-21:00

פארן

| " "בלתי ניתן לריפוי סשה טמרין

16:15-16:45

סטודיו פנימי

פינת מונרו

מסתור בונואל

| תארוחה פיסול ביוגרפי של האמנית תיאה פרידמן | מסתרי התת מודע סרטים סוריאליסטים ודאדאיסיטים בלופ

| זכרונות קולנועיים "בעלים" ג'ון קסאבטס | אנימציה דוקומנטרית סרטי מכללת ספיר בנוכחות היוצרים

סטודיו תיאה

16:00-20:00 סטודיו תיאה

20:00-21:30

20:30-21:30

21:45-22:30

סטודיו תיאה

ויוו

Made with FlippingBook Ebook Creator