פסטיבל הקולנוע מצפה רמון | אוגוסט 23-26

23/8

23/8 MRFF

מוקדי הקרנה

שלישי

רובע מלייה

בית גודאר

מחילת צ'פלין

(פאב הברך)

(בקסטייג')

(פעימה)

Made with FlippingBook Ebook Creator