עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החזית במסגרת משמעותית למערך הבריאות שנמצא בקו של בנו , לויד גולדמן כי לציין ראוי . המאבק במגפת הקורונה מכהן , על שמו הספר לרפואה קרוי - שבית גולדמן ארווינג . כיושב ראש חבר הנאמנים - בית לנוכח המגבלות שהטיל משרד הבריאות אירגן טקס הענקת תארים (MSIH) הספר לרפואה בינלאומית בטקס אשר וצפו איש התחברו 380 . בפלטפורמה דיגיטלית ובסיוע תוכנת , הועבר בשידור ישיר ברשתות החברתיות משפחותיהם בני , נקלט בבתיהם של הבוגרים (ZOOM) זום . ומתעניינים רבים את התעודות ל קיבלו " הבוגרים השוהים בהתמחות בחו את התעודות בארץ קיבלו אלה שנשארו . באמצעות הדואר במהלך הטקס הווירטואלי . הספר בבאר שבע - בית במשרדי את התעודה את שמות הבוגרים וכל אחד מהם הציג הקריאו . שקיבל הספר לרפואה - מנהל בית , יוטקוביץ אלן ' פרופ לקיים את לאילוצים שכפו התייחס בדבריו , בינלאומית זמנים חריגים מצריכים צעדים " : הטקס במתכונת כה חריגה מצב זה משקף בהרבה מובנים , יחד עם זאת . דופן יוצאי רפואה גלובלית טבעי באופן . מלמדים את מה שאנחנו חשיבה מהירה והתאמה , אינה צפויה ודורשת אלתורים ולכן , מעניקים מיומנויות כאלה הלימודים אצלנו . למצב ." בקלות להתמודד עם המצב החדש די הסטודנטים ידעו השנה למשפחה מלבד הדוקטורים החדשים התווספו מסיימי 3 , 036 – בוגרים 4 , 735 ' גוריון - בן ' המורחבת של שהשיגו 115 - ו , תואר שני מסיימי 1 , 584 , תואר ראשון . תעודת הוראה מתוך דאגה לשלומם של הסטודנטים ובהתחשב באיסור על התקהלויות הוחלט להתאים את הענקת התארים למציאות המורכבת ולהימנע מקיום טקסים המוניים עד כמה שניתן חגיגי באופן לציין וכדי , לחילופין . השנה ניתנה לבוגרים , את המאורע המשמח של הענקת תואר באמצעות , האפשרות לקבל את התעודה ישירות לבתיהם בסמוך ליום המסירה נשלח אליהם מייל מיוחד . שליח המסמיך אותם , חיים היימס ' של הרקטור פרופ מלשכתו . תארים אקדמיים כבעלי

כמה עובדות שכדאי לדעת על מסיימי התארים באוניברסיטה שלנו גוריון - אוניברסיטת בן גאה להציג טובים השניים מוצן אזאגורי ר עדי " ד ר אפרים שרייבר " וד דוקטורט ברפואה במקביל להשלמת סיימו במחלקה לבריאות הציבור תואר שני הבוגר הכי מבוגר 78 בן עמוס דגני בספרות עברית סיים תואר שני הבוגר הצעיר ביותר 20 בן קרנסקיך אנדריי בפיסיקה ובמתמטיקה סיים תואר ראשון הכי הרבה בוגרים 1100 תואר ראשון סטודנטים סיימו הרוח והחברה בפקולטה למדעי יותר בוגרות 2282 2711 סטודנטיות סטודנטים מחלקה ראשונה 399 תואר שני סטודנטים סיימו במחלקה למינהל עסקים ראוי לציון 115 לימודים סטודנטים סיימו לתעודת הוראה

| אבג 7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker