עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בוגרים ומתגברים השנה טקסים המוניים דאגה לשלומם של הסטודנטים לא התקיימו מתוך והענקת התארים נעשתה בדרכים יצירתיות ( צילום באדיבות בית הספר לרפואה בינלאומית ) טקס הענקת תארים בפורמט דיגיטלי

. הדוקטורים בשנה שעברה " יבול " הספר - בית השנה חל גידול במספר מסיימי בוגרים לעומת 225 - ללימודים מתקדמים קרייטמן אני ' המגמה הברוכה משתלבת עם ה . אשתקד 172 , צבי - בר דודי ' פרופ , בית הספר של דיקן ' מאמין הדוקטורנטים הם לב הפעילות המחקרית " ולפיה ." באוניברסיטה , נשוי זוג , עומרית וארנולד פילצר : פרט פיקנטי במחלקה שניהם למדו . השנה דיפלומות קיבלו להשתלמות פוסט דוקטורט המחשב ויצאו למדעי . ל " בחו יוקרתי במוסד אקדמי תוספת כוח הספר לרפואה יהוו - בית בוגרי 104

ובפעם הראשונה מאז , בצל משבר הקורונה נאלצה , יותר מחמישים שנה הקמתה לפני הענקת האוניברסיטה לבטל השנה את טקסי החלטתם , עם זאת . התארים במתכונתם המוכרת ושל , דניאל חיימוביץ ' האמיצה של הנשיא פרופ האוניברסיטה איפשרה לסטודנטים לסיים קברניטי את השנה חרף הקשיים והמגבלות שכפה המשבר החמור ביותר שפקד את האנושות במאה הבריאותי . השנים האחרונות למועדון : הנתונים בהחלט מעודדים האוניברסיטה הצטרפו של בוגרי האקסקלוסיבי אחוזים לעומת 20 - גידול של כ - דוקטורים 329

מצוינות אקדמית |

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker