עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יחידת סגולה

אתרו את האתר מזהים את הצילום? לחוּ את התשובה למערכת ׳אבג׳ ִ ש ואולי תזכו בפרס

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker