עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בשאיפה לחזור למתכונת לימודים רגילה בתשפ"א מסכם שנה אקדמית מאתגרת במיוחד , חיים היימס ' פרופ , רקטור האוניברסיטה לקראת שנת הלימודים הבאה שהתנהלה בצל משבר הקורונה ונערך

. והנהלת המוסד את המעבר הישגם הגדול של הרקטור והצוותים שעשו לקצר להוראה מרחוק מתבטא בדרך המהירה שבה הצליחו בזכות . המנוע האקדמי תהליכים מורכבים ולהימנע מכיבוי הלימודים ושנת הלימודים נמשכו הסגל האקדמי חברי ! האקדמית ניצלה לסגר יום העצמאות סייר " סגר פסח " בהפוגה שבין במילים הרקטור בקמפוס הנטוש וסיכם את התרשמותו סיבוב הולך להסתגר בבית עשיתי שאני רגע לפני " : הבאות . שהם ננטשו שהבניינים לא ירגישו בקמפוס השומם כדי בשולחן אדם ומחשבו – הפתעה נעימה פה ושם זומנה לי אך הפעילויות , אמנם האוניברסיטה ריקה ... מחוץ לארומה , מקוון באופן נמשכו , המחקר וההוראה , במהותה שהן הזהירות הנדרשים ותוך הקפדה על יחד עם כל אמצעי ." ההנחיות

בטח כשמדובר בגן , סגור זה לא כל כך נעים לראות גן . בנגב גוריון - מסוגה של אוניברסיטת בן אקדמי עדן מראשית משבר הקורונה ועד רגע כתיבת שורות אלה מתנהלת האוניברסיטה תחת מגבלות משרד הבריאות ושמירה על ריחוק פיזי מגבלות שהכתיבו , הסגול והתו הקמפוס כיתות הלימוד ומשעולי . היגיינה קפדניים כללי למתכונת מקוונת הלימודים עברו . מסטודנטים התרוקנו לדרך בתחילת הקיץ והבחינות שיצאו , של למידה מרחוק הגדול דרך טכנולוגיית הוראה בחלקן אף הן התנהלו .ZOOM- ו MOODLE מתקדמת שהיא שילוב של תוכנות גם בחינות בכיתות לימוד בזהירות המתחייבת התקיימו תלמידים בלמידה 50 בקמפוס בהתחשב בהגבלה של עד . סטודנט אחד לרעהו מטרים בין פרונטלית ומרחק של שני , חיים היימס ' על האופרציה האקדמית ניצח הרקטור פרופ דניאל חיימוביץ ' בתיאום עם נשיא האוניברסיטה פרופ

ראיון |

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker