עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בתקופה הקשה ידענו שישראל תומכת בסין . הסיני הנגיף התפשט במהירות רבה ואנו , לרוע המזל . הזאת בתחילתו . עדים למספר הולך וגדל של נדבקים בישראל היינו , של המשבר כמעט כל המסכות אזלו בישראל ל וחילקנו לחברים " השגנו מסכות מחו , מודאגים מאוד פנו אלינו בבקשה חבריםשלנו בסין . שהיו זקוקים להן בעזרתם . לתרום מסכות לישראל ורתמנו אותם למהלך מסכות 2200 גוריון - הצלחנו להעביר לאוניברסיטת בן והם חולקו למחלקות והיחידותשנזקקו להן , פנים ." בדחיפות היותה של ישראל אומת סטארט אפ החדשנות שמובילה בהרבה מתחומי (Start up Nation) יאנג ' עוררה אצל פרופ , רוב המדינות בעולם על פני מיוחד לאור העובדה שתחום החדשנות סונג עניין שארזנו את המזוודות ערכנו תחקיר לפני " . קרוב לליבה . היא מספרת ," קצר על האוניברסיטאות בישראל בלטה מעל שאר המוסדות גוריון - אוניברסיטת בן " מהחומר שקראנו אודותיה . להשכלה גבוהה בישראל וכשהכרנו את האוניברסיטה , התרשמנו מיתרונותיה התרשמנו . מקרוב מיד ידענו שהגענו למקום הנכון ומהישגיה , שיש לה להציע האיכותי מהחינוך האקדמי ." כל אלה התאימו לתוכניותשלנו – בתחומים רבים , בפרט גוריון - כיצד התרשמתם מאוניברסיטת בן ? ומישראל בכלל

מיוחדת זו בילינו איתו בעיקר במרכז הספורט . ובקמפוס , כשהיה פתוח לקהל הרחב , האוניברסיטאי . השגנו כל מה שאנחנו צריכים , שום דבר לא חסר לנו ." כמו בבית גוריון - אנחנו מרגישים באוניברסיטת בן שמפיל כשהתחילו לזרום דיווחים על נגיף מסתורי גילויים שחששמפני מי . הם כבר היו פה , חללים בסין

של המשבר כמעט כל בתחילתו היינו , בישראל המסכות אזלו מסכות השגנו , מודאגים מאוד לחברים שהיו ל וחילקנו " מחו זקוקים להן

שני כלפי של חשדנות וריחוק מצד העם היושב בציון . התבדה במהרה , הפרופסורים הסינים במסגרת חוג העמיתים , באוניברסיטה ומחוצה לה . הושיטו להם יד מלטפת והגישו כתף חמה , והידידים , סגנית נשיא האוניברסיטה לקשרים בינלאומיים ודיקנאט הסטודנטים , דניאל - לימור אהרנסון ' פרופ הפיקו סרטשהמחישאת הסולידריותשל חברי . העמיתים מסין סגל האוניברסיטה ותלמידיה כלפי בשבילם זו הייתה הוכחה חד משמעיתשאוניברסיטת בחירה והקהילה העוטפת אותה היא אכן גוריון - בן הייתה מוקד התפרצות המגפה ראינו כשסין ". מצוינת לרגע אחד לא , כיצד רוב הישראלים תומכים בארצנו ," נחשפנו לתופעותשל הסתייגות או התרחקות מאיתנו נמצאת בשלבי ועכשיו כשסין " , הזוג מספרים בני הגיע התור שלנו לתמוך , התפעלות התאוששות מעוררי ." ולעזור לישראלים ? ביטוי כיצד העזרה שלכם באה לידי וישראל היא נכס חשוב עבור שתי סין הידידות בין " בעיצומה של התפרצות הקורונה בעיר ווהאן . המדינות בנו ובעם גוריון - הרגשנו את התמיכה של אוניברסיטת בן

למסע ערכנו שיצאנו לפני תחקיר על האוניברסיטאות ואוניברסיטת - בישראל בלטה מעל שאר גוריון - בן . המוסדות להשכלה גבוהה כשהכרנו את האוניברסיטה שהגענו מקרוב ידענו למקום הנכון

קשרים בינלאומיים | 14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker