עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שלושתם . הורים לפעוט מקסים , שניהם פרופסורים חודשים ספורים . בסין ון ' הגיעו אלינו מהעיר צונגצ . לפתח רגשות עזים כלפינו במחיצתנו הספיקו להם כדי , גוריון - אוניברסיטת בן – ואם נהיה מעט יותר מדויקים הסגל שלה והקהילה הסובבת אותה שבו את חברי הייתה מוקד התפרצות המגפה כשסין לרגע , כיצד ישראלים תומכים בה ראינו לתופעות של הסתייגות אחד לא נחשפנו כשסין ועכשיו , התרחקות מאיתנו או התאוששות מעוררי נמצאת בשלבי לתמוך ולעזור הגיע התור שלנו , התפעלות לישראלים להכרת תודה ומתוך תחושה של ערבות כביטוי . ליבם הזוג לעזרת האוניברסיטה ובסיוע הדדית התגייסו בני מסכות פנים לצורך גורמים נוספים ציידו אותה באלפי

בראשיתו של משבר " . נגיף הקורונה התגוננות מפני עכשיו אנחנו – תמכה בנו גוריון - הקורונה אוניברסיטת בן .' אבג ' ל הם מספרים בראיון ," עוזרים לה כמיטב יכולתנו במסגרת הקשרים זאנג נמצאים כאן יואן ' יאנג סונג וז היא מומחית בתחומי . האוניברסיטאות האקדמיים בין . לין ' מרצה בכירה באוניברסיטת ג , היזמות והחדשנות הוא מומחה בתחומי (Entrepreneurship and Innovation) Finance and Game) הפיננסים ותורת המשחקים .(theory מאז הגעתם הפכה הפקולטה לניהול על שם גילפורד למוקד הפעילות , מלול מיקי ' בראשותו של פרופ , גלייזר יאנג מעבירה ' בשעות העבודה פרופ ; שלהם האקדמי שעות הפנאי . באמצעות הזום הרצאות לתלמידיה בסין הזוג מוקדשות לפעילות משפחתית יחד עם של בני והיא נעשית בזהירות המתחייבת ותחת , השלוש בנם בן משבר הקורונה אכן " . המגבלותשל משרד הבריאות למשל איננו מסוגלים , השפיע על תכניותינו בישראל בתקופה . שתכננו שלנו כפי לטייל עם התינוק הקטן

| אבג 13 << המשך בעמוד הבא

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker