עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

, לין ' מאוניברסיטת ג אלינו פרופסורים שהגיעו , זאנג יוואן ' וז סונג יאנג הזוג בני של בעיצומו | לעזרתה והתגייסו גוריון - לטובה מאוניברסיטת בן התרשמו בראשיתו " | מסכות פנים לאוניברסיטה בהבאת אלפי משבר הקורונה הם סייעו עוזרים לה אנחנו עכשיו – תמכה בנו גוריון - של משבר הקורונה אוניברסיטת בן הם אומרים ," כמיטב יכולתנו בסין השגרירים שלנו קשרים בינלאומיים | 12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker