עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

." למקום הנכון הגענו " משפחתי בבילוי הפרופסורים מסין זוג

יוצרת ההיסטוריה הארוכה של הקמפוס המרכזי " כתליו אנחנו מאוד נהנים לשהות בין . תחושה מיוחדת ישראל . ואוהבים לעבוד לצדםשל הקולגותשסביבנו הדומה למזג האוויר שלה , היא מדינה מלאת תשוקה , אנו מרגישים בטוחים להיות בישראל (. חם חם חם ) , ממה שהספקנו להבין . שלנו שהיא הרבה מעבר לדמיון וגם בטיחות המזון התושבים נהנים מביטוח בריאותי ." היא ברמה גבוהה ? מה הספקתם לספר לקולגות שלכם בסין שיתפנו אותם בחוויות המחקר וההוראה " ואלה תחומיםשאנחנו צריכים , גוריון - באוניברסיטת בן . לשפר באוניברסיטה הביתיתשלנו להרגיש לקולגותשלנו המלצנו לבקר בישראל כדי " זו אחת החום הישראלי . את התשוקה של המדינה הזאת תודה אנו אסירי . החוויות הנעימותשחווינו בחיינו על גוריון - לעיר באר שבע ולאוניברסיטת בן , לישראל אנו מקווים לשכנע עמיתים נוספים מסין . קבלת הפנים ." גוריון - לבוא בעקבותינו לאוניברסיטת בן

... גם כמה חסרונות בטח היו חום קיצוניים נאלצנו להפעיל את המזגן בגלל עומסי " הטמפרטורות בבית ומחוצה לו הם הבדלי . סביב השעון והוא קשור לחוויה נוסף הפך ליתרון חסרון . גדולים מאוד לנו הרבה אוכל סיני שאין מכיוון . הקולינארית בישראל הקטן לשמחתנו הבן . ניסינו ללמוד לבשל אוכל ישראלי נתגעגע , התאהבנו במקום הזה , בקיצור . שלנו התלהב , בנו אילו הדבר היה תלוי , וכן . אליו מאוד כשנחזור לסין , ברעם ר סתוי " וד , האוניברסיטה לקשרים בינלאומיים , ראש המחלקה לקידום קשרים אקדמיים בינלאומיים וסייעו להם במהלך ליוו את צמד הפרופסורים מסין האקדמיה שהגיעו רבים מאנשי " , לדבריהן . שהותם פה ל לתקופה של כמה חודשים ונחשפו " אלינו מחו . התאהבו בנו – למצוינות האקדמיתשל האוניברסיטה ." בהמשך הם נעשו שגריריםשלנו בארצות מוצאם ." לתקופה נוספת היינו שמחים להישאר כאן סגנית נשיא , דניאל לימור אהרנסון ' פרופ

| אבג 15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker