עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

نادي اللياقة البدنيّة | מועדון הכושר

: نظام مواعيد دورات نادي اللياقة البدنية | הכושר מועדון חוגי שעות מערכת

ראשון األحد

חמיש י الخميس

שיש י الجمعة

שני اإلثنين

רביע י األربعاء

שליש י الثالثاء

09:00-08:15 עיצובלאטיס אליסיה تصميم بيالتيس أليسيا نساء | נשים 10:00-09:00 טאבטה אליסי ה تابتا أليسيا | מעורב مُختلط

09:00-08:15 בטן ריקודי סימונה رقصشرقي سيمونا نساء | נשים 10:00-09:00 חיטוב עיצוב הנא تنسيق تصميم هنا نساء | נשים

17:00-16:00 Core Flow מיר י ميري تدفق

17:00-16:00 Functional Movemen t סבטלנה ّ تدريبوظيفي سڤيتالنا نساء | נשים

17:00-16:00 פילאטיס יעל التيس بي ياعيل نساء | נשים

מעורב مُختلط

46

Made with FlippingBook Online newsletter creator