עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

מקצועיים, מנוסים, מדריכים ומקצועי. חדיש בציוד ומצויד מרווח, הכושר מועדון אישי. ויחס מוסיקה, אוירה, نادي اللياقة البدنيّة واسع، ومجهز بأحدث المعدات المهنيّة ، مدرّبون ذوو خبرة، مهنيّون، جو موسيقي . واهتمام شخصي

ساعات العمل / פתיחה שעות 23:00-15:00 | 12:00-06:30 / للتسجيل להרשמה 073-3844170

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

45

Made with FlippingBook Online newsletter creator