עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

קהילת הגיל הרך مجتمع الطفولة المُبكّرة

مركز ألعاب משחקיה

משחק שעות כוללת חמש. גיל עד זחילה משלב לילדים המיועדת ומצוידת, חדישה משחקיה נפתחה הרך. לגיל יועצת בליווי מודרך הפתיחה: שעות ה׳ עד א׳ ימים 19:00-16:00 צהרים | 12:00-10:00 בוקר ₪ 5 דיגיתל .לבעלי לילד שח 10 של בעלות מראש בהרשמה تم افتتاح مركز ألعاب حديث ومجهز سنوات. يتضمن ساعات من اللعب الموجه برفقة 5 مخُصّص لألطفال من مرحلة الزحف وحتى مستشارة للطفولة المُبكّرة. ساعات العمل األيّام: األحد حتى الخميس 19:00-16:00 بعد الظهر | 12:00-10:00 الصباح شيكل 5 شيكل لكل طفل.لحاملي ديچيتل 10 بالتسجيل المسبق بتكلفة

>> להצטרפות הרך לגיל הווטסאפ בקבוצת המידע כל جميع المعلومات موجودة في مجموعة الواتساب >> للطفولة المُبكّرة لالنضمام إليها

36

Made with FlippingBook Online newsletter creator