עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

دورات إثراء: فنّ، مسرح ولغة

الخميس חמישי/

األربعاء / רביעי

األحد ראשון/

תיאטרון סיבוני קטי مسرح كيتي سيبوني

ב'-ג' קבוצ ה مجموعة الثاني- الثالث 17:30-16:30 ד'-ז' קבוצה مجموعة الرابع- السابع 19:00-17:30

א'-ד' גילאי صفوف األول الرابع 17:15-16:00

אומנות חמו ّעירית الف ن عيريت حمو

אומנו ת עוזיאל לי ّשי الف ن شاي-لي عوزيئيل

ב'-ו' גיל י صفوف الثاني السادس 17:45-16:30

אנגלית סולימאן שיח אלאדין עיז لغة إنجليزيّة عز الدين شيخ سليمان

(ללא מתחילים مبتدئون בסיס) (بدون أدنى معرفة) 16:45-16:00

(יודעים ממשיכים ומילים אותיות בסיסיות) مستمرّون (لِمَن يعرف الحروف والكلمات األساسيّة) 17:45-17:00

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

35

Made with FlippingBook Online newsletter creator