עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

חוגי העשרה, אומנות, תיאטרון ושפה

> للتسجيل / להרשמה / الفن אומנות יאפשרו האמנות שעורי עשיר. ודמיון ילדים סיפורי בהשראת חומרים. במגוון ונפסל נצייר אמנות בחוג צבעוניים, עפרונות גואש, כמו בציור שונים בחומרים להתנסות הדמיון, את להרחיב וילדה ילד לכל בחמר. ובפיסול פחם ועיצוב לאמנות באקדמיה בכירה מרצה ואינסטליישן. פיסול רישום, בציור, הפועלת אמנית חמו עירית בצלאל. במגוון העובד ופעיל מוכר אמן בחינוך. שני ותואר באמנות ראשון תואר בעל יפו, יליד . עוזיאל שי-לי ווידאו. רישום פיסול, עבודות ומוזיאונים בגלריות מציג מדיומים. של רחב سنرسم وننحت بمواد متنوّعة. مُستوحى من قصص األطفال وخيال غنيّ. ستسمح عيريت حمو دروس الفن لكل فتى وفتاة بتوسيع خيالهم، لتجربة مواد مختلفة في الرسم مثل الغواش، األقالم الملوّنة، الفحم والنحت في الطين. فنّانة تعمل في الرسم، الفن المرئي، النحت والتركيب. محاضرة كبيرة في أكاديميّة عيريت حمو بتسلئيل للفنون والتصميم. من مواليد يافا، حاصل على لقب أوّل في الفن ولقب ثاني في التربية. فنّان معروف شاي-لي عوزيئيل وفعّال يعمل في مجموعة واسعة من الوسائط. يعرض أعمال نحت، رسم وفيديو في صاالت العرض والمتاحف. והשליטה הידיעה ולחיזוק פערים להשלמת הספר, בבית האנגלית ללימודי להכנה מושלם שיעור ומילים. אותיות שיודעים וממשיכים מאפס מתחילים רמות: בשתי קיים בשפה. לאנגלית הוראה תעודת סיים ערבית, וספרות אנגלית לספרות תואר בעל סולימאן שיח אלאדין עיז יפו חינוך קריית בבי"ס אנגלית ומלמד אביב, תל מאוני׳ لغة إنجليزيّة درس مثالي للتحضير لدراسة اللغة اإلنجليزيّة في المدرسة، لسد الفجوات وتعزيز المعرفة وإتقان اللغة. متوفّر على مستويين: مبتدئون من الصفر، ومستمرّون لمن يعرف الحروف والكلمات. شيخ سليمان: حاصل على لقب في األدب اإلنجليزي واألدب العربي، حاصل على المعلّم: عز الدين شهادة تدريس في اللغة اإلنجليزية من جامعة تل أبيب، ويقوم بتدريس اللغة اإلنجليزية في مدرسة كريات حينوخ في يافا. > للتسجيل / להרשמה / لغة إنجليزيّة אנגלית

34

Made with FlippingBook Online newsletter creator