עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

دورات رياضة | חוגי ספורט

جمباز العجلة גלגלי ענק

/ להרשמה > للتسجيل

مع دنيال حليوه, عينات تساحي / צחי ועינת חליוה דניאל עם

ראשו ן األحد

חמישי الخميس

שנ י اإلثنين

רביעי األربعاء

שלישי الثالثاء

العجلة جمباز ענק גלגלי

16:00-15:00

2-1 רמות מתחילות 1-2 مبتدئات مستوى

17:00-16:00

2-1 רמות ב' מתקדמות 1-2 مُتقدّمات ب مستوى 4-2 רמות א' מתקדמות 2-4 مُتقدّمات أ مستوى גלגל Teen ומעלה ח' 4-3 רמות العجلة Teen الثامن وما فوق 3-4 مستوى 5-4 רמות נבחרת קדם 4-5 ما قبل الفريق مستوى

16:30-15:15

16:15-15:00

16:30-15:15

19:00-17:45

18:00-16:30

18:45-17:00 17:45-16:15

19:30-16:30 21:00-18:00

21:30-18:30 21:30-18:45

10-6 רמות נבחרת 6-10 الفريق مستوى +18 كبار + 18 בוגרים

20:30-19:30

• הילד/ה. גובה ולפי ומעלה, ג' מכיתה לחוג כניסה • דניאל של המקצועית דעתה ושיקול רמה פי על נעשית בחוג שממשיכות למי לקבוצות החלוקה החוג. מנהלת • الدخول للدورة من الصف الثالث وما فوق، وحسب طول الطفل.ة. • التقسيم إلى مجموعات للمستمرين بالدورة وسيتم وِفقًا للمستوى والحكم المهني لدنيال، مديرة الدورة.

30

Made with FlippingBook Online newsletter creator