עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

فنون الرقص | אומנויות המחול

> للتسجيل להרשמה/

صفوف سادس-سابع | 3 مستوى | ו׳-ז׳ | 3 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس 18:30-16:30 לנערות-ספיריט סדנא ورشة للفتيات- | דאנס الرقص الروحي בסטודיו-לילך יתקיים בשוק ליבנה פנינה הפשפשים في استوديو ليالخ بنينا ليڤنا في سوق العتق

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء 18:00-17:00 هيب هوب | הופ היפ ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

17:30-16:00 בוגרות הופ היפ להקה فرقة هيب هوب بالغات ביחד 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו קבלה בחינות امتحانات قبول 18:45-17:45 فالمنكو | פלמנקו ביחד + 3 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו 20:00-18:45 ורפרטואר קלאסי בלט باليه كالسييك | وموسيقى 3 + 4 רמה معًا 4 + 3 مستوى يام ستوديو | ים סטודיו למי כתוספת בחירה בשבוע פעמיים שלוקח اختياري إضافة لمن يأخذ مرتين في األسبوع

17:00-16:00 קלאסי בלט باليه كالسييك 13 סטודיו 13 ستوديو בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع 18:45-17:15 رقص | עכשווי מחול معاصر 13 ستوديو | 13 סטודיו 20:00-19:00 هيب هوب | הופ היפ 13 ستوديو |13 סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

19:15-18:15 אקרודאנס اكرودانس ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب

18:30-17:30 דבקה دبكة ים סטודיו يام ستوديو

19:30-18:30 رقص حر | ברייקדאנס חדש סטודיו جديد ستوديو

20:30-19:30 קלאסי בלט

باليه كالسييك ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

19:30-18:45* הרצף על מחול-לילדים رقص-لألطفال على | طيف التوحد 12 ستوديو | 12 סטודיו

24

Made with FlippingBook Online newsletter creator