עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

فنون الرقص | אומנויות המחול

2024-2023 פעילות לשנת רמות לפי מחולק שעות מערכת 2024-2023 برنامج حسب المستويات لسنة النشاط

> للتسجيل / להרשמה

نساء | رقص | מחול | נשים מחול | א יו ם رقص | يوم األحد 20:15-19:00 מתקדמות נשים פלמנקו فالمنكو نساء مُتقدّمات ستوديو جديد | חדש סטודיו

מחול | ה יו ם رقص | يوم الخميس 20:30-19:30 دبكة | דבקה يام ستوديو | ים סטודיו

21:30-20:30 فالمنكو نساء مُبتدئات | מתחילות נשים פלמנקו ستوديو جديد | חדש סטודיו ساعة ونصف וחצי שעה

ا الطفولة المُبكّرة הרך הגיל

13 ستوديو | 6-4 أعمار | يوم األحد | 13 סטודיו | 6-4 גיל | ראשון יום סורין סבטלנה | בלט טרו ם سڤيتالنا سورين | ما قبل الباليه 17:15-16:30 5-4 جيل | 5-4 גיל

> للتسجيل להרשמה/

סורין סבטלנה | בלט טרו ם سڤيتالنا سورين | ما قبل الباليه 18:15-17:30 6-5 جيل | 6-5 גיל ]' د 45[

22

Made with FlippingBook Online newsletter creator